Joko luit: Ru­ka­kes­kus ke­hit­tää Maston aluetta 14 mil­joo­nal­la

Vanha kuva: Karhu ahmi viisia kania ko­ti­pi­has­ta Tol­pan­nie­mes­sä lo­ka­kuus­sa 1993

Kalakisa: Erkin ver­kos­ta Ala-Kit­kal­la nousi lähes kolmen kilon siika

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

vanhus
Sata senioria maksaa ensi vuonna asumisensa palvelusetelillä ja samalla vastuu palvelun ostamisesta siirtyy kaupungilta kuluttajalle - tutkija kyseenalaistaa perustelut päätöksen takana

Sata se­nio­ria maksaa ensi vuon­na a­su­mi­sen­sa ­pal­ve­lu­se­te­lil­lä ja sa­mal­la ­vas­tuu pal­ve­lun os­ta­mi­ses­ta siirtyy kau­pun­gil­ta ku­lut­ta­jal­le - tutkija ky­seen­alais­taa pe­rus­te­lut pää­tök­sen takana

17.10.2018 05:00
Tiesitkö, että Kyytimatti kuljettaa kaikkia keskustan alueella? Nyt palvelun kehittämiseksi kysytään kuusamolaisten toiveita

Tie­sit­kö, että Kyy­ti­mat­ti kul­jet­taa kaikkia kes­kus­tan alueel­la? Nyt pal­ve­lun ke­hit­tä­mi­sek­si ky­sy­tään kuu­sa­mo­lais­ten toi­vei­ta

28.09.2018 05:00

Ikä­ih­mis­ten ääni kuu­lu­viin suun­ni­tel­man teossa

20.02.2018 09:00
Kyllä kannatti kuntouttaa – Vanhusten kotihoidon tarve pieneni lisäämällä henkilökuntaa ja arviointia

Kyllä kan­nat­ti kun­tout­taa – Van­hus­ten ko­ti­hoi­don tarve pieneni li­sää­mäl­lä hen­ki­lö­kun­taa ja ar­vioin­tia

20.02.2018 09:00
Apua pukemiseen ja puuronlaittoon

Apua pu­ke­mi­seen ja puu­ron­lait­toon

20.02.2018 09:00
Pirteä 100-vuotias lausui juhlissaan ulkomuistista runon - Posiolainen Hellin Pekkola hauskutti juhlayleisöä: "Ei vielä ole tarvinnut käydä muistiklinikalla"

Pirteä 100-vuo­tias lau­sui ­juh­lis­saan ul­ko­muis­tis­ta ­ru­non - Po­sio­lai­nen Hellin Pekkola haus­kut­ti juh­lay­lei­söä: "Ei vielä ole tar­vin­nut käydä muis­tik­li­ni­kal­la"

25.01.2018 14:00
Robotti tarjoilee Irman lääkkeet topakasti: ”Sen kyllä kuulee, kun se alkaa pompottaa”

Robotti tar­joi­lee Irman lääk­keet to­pa­kas­ti: ”Sen kyllä kuulee, kun se alkaa pom­pot­taa”

16.11.2017 09:00

Tai­val­kos­kel­la­kin odo­te­taan sotea – myös ikä­ih­mis­ten pal­ve­lui­den kieli muuttuu

08.11.2017 05:00
Alakerta: Isona haluan olla teräsmummi!
Kolumni

Ala­ker­ta: Isona haluan olla te­räs­mum­mi!

01.11.2017 05:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Paljon on aihetta kiittää Van­hus­ten­vii­kol­la – "Mitä se hyvejää -asenne pitäisi poistaa ajat­te­lus­tam­me"

06.10.2017 16:00

Seu­rat­ta­van suos­tut­ta­va seu­rat­ta­vak­si

29.09.2017 05:00

”Mah­dol­li­suus jatkaa entistä elä­män­tyy­liä”

29.09.2017 05:00
Saako mummoa seurata? Nykytekniikalla se on mahdollista, mutta turvallisuudella on toinenkin puoli: ”Onhan se vähän ahdistavaakin”

Saako mummoa seu­ra­ta? Ny­ky­tek­nii­kal­la se on mah­dol­lis­ta, mutta tur­val­li­suu­del­la on toi­nen­kin puoli: ”Onhan se vähän ah­dis­ta­vaa­kin”

29.09.2017 05:00
Ikämiehet uuden ongelman edessä: ”Ennen istuttiin valmiiseen pöytään, nyt pakko opetella itse”

Ikä­mie­het uuden on­gel­man edessä: ”Ennen is­tut­tiin val­mii­seen pöy­tään, nyt pakko ope­tel­la itse”

01.09.2017 05:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Omais­hoi­ta­juus on vas­tuun­kan­toa, jota pitää kaikin keinoin tukea – tarve hoitoon kasvaa

25.08.2017 05:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Jäin les­kek­si ja nyt tar­vit­sen apua – tältä toisten avun varassa ole­mi­nen tuntuu

21.07.2017 18:28
Meeri, 97, ulkoilee ahkerasti päivittäin – moni muu ei pysty samaan

Meeri, 97, ul­koi­lee ah­ke­ras­ti päi­vit­täin – moni muu ei pysty samaan

06.07.2017 05:00
Mikä suunnitteluvirhe: upea parveke vanhainkodissa hienolla paikalla – siinä ei vain voi olla kauniina kesäpäivänä

Mikä suun­nit­te­lu­vir­he: upea parveke van­hain­ko­dis­sa hie­nol­la pai­kal­la – siinä ei vain voi olla kau­nii­na ke­sä­päi­vä­nä

06.07.2017 05:00