kyytimatti
Sivukylien kuljetuspalvelut muuttuivat  – ikäihmiset kokevat  jopa neljän tunnin odotusajan hankalaksi: ”Voi vaikka jäädä ensin Porkkatörmälle ja käydä sitten viimeisenä toimittamassa asiansa”

Si­vu­ky­lien kul­je­tus­pal­ve­lut muut­tui­vat – ikä­ih­mi­set kokevat jopa neljän tunnin odo­tus­ajan han­ka­lak­si: ”Voi vaikka jäädä ensin Pork­ka­tör­mäl­le ja käydä sitten vii­mei­se­nä toi­mit­ta­mas­sa asian­sa”

30.09.2021 04:00
Tilaajille
Tiesitkö, että Kyytimatti kuljettaa kaikkia keskustan alueella? Nyt palvelun kehittämiseksi kysytään kuusamolaisten toiveita

Tie­sit­kö, että Kyy­ti­mat­ti kul­jet­taa kaikkia kes­kus­tan alueel­la? Nyt pal­ve­lun ke­hit­tä­mi­sek­si ky­sy­tään kuu­sa­mo­lais­ten toi­vei­ta

28.09.2018 05:00