Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

ikäihminen
Kampanjalla ilahdutetaan ikääntyneitä  – Joulupostia ikäihmisille -kampanja kutsuu kaikki Posion asukkaat lähettämään joulukortteja ikääntyneille

Kam­pan­jal­la ilah­du­te­taan ikään­ty­nei­tä – Jou­lu­pos­tia ikä­ih­mi­sil­le -kam­pan­ja kutsuu kaikki Posion asuk­kaat lä­het­tä­mään jou­lu­kort­te­ja ikään­ty­neil­le

15.11.2020 04:00
Sata senioria maksaa ensi vuonna asumisensa palvelusetelillä ja samalla vastuu palvelun ostamisesta siirtyy kaupungilta kuluttajalle - tutkija kyseenalaistaa perustelut päätöksen takana

Sata se­nio­ria maksaa ensi vuon­na a­su­mi­sen­sa ­pal­ve­lu­se­te­lil­lä ja sa­mal­la ­vas­tuu pal­ve­lun os­ta­mi­ses­ta siirtyy kau­pun­gil­ta ku­lut­ta­jal­le - tutkija ky­seen­alais­taa pe­rus­te­lut pää­tök­sen takana

17.10.2018 05:00
Löydä helpotusta arkeen apuvälineistä tai piristy päivätansseissa kaverin kanssa – ikäihmisillä on edessään toimelias viikko

Löydä hel­po­tus­ta arkeen apu­vä­li­neis­tä tai piristy päi­vä­tans­seis­sa kaverin kanssa – ikä­ih­mi­sil­lä on edes­sään toi­me­lias viikko

05.10.2018 05:00
Tiesitkö, että Kyytimatti kuljettaa kaikkia keskustan alueella? Nyt palvelun kehittämiseksi kysytään kuusamolaisten toiveita

Tie­sit­kö, että Kyy­ti­mat­ti kul­jet­taa kaikkia kes­kus­tan alueel­la? Nyt pal­ve­lun ke­hit­tä­mi­sek­si ky­sy­tään kuu­sa­mo­lais­ten toi­vei­ta

28.09.2018 05:00
Anjan haave juhannuskukan viennistä haudalle toteutui - 150 unelmaa -kampanja erikoisessa tilanteessa: On toteuttajia mutta ei unelmia

Anjan haave ju­han­nus­ku­kan vien­nis­tä hau­dal­le to­teu­tui - 150 unelmaa -kam­pan­ja eri­koi­ses­sa ti­lan­tees­sa: On to­teut­ta­jia mutta ei unelmia

21.06.2018 10:45

Unelmat hukassa

21.06.2018 10:45
Ikäihminen, mistä sinä unelmoit? - Toiveesi voi toteutua: Kuusamossa toteutetaan vapaaehtoisvoimin juhlavuoden kunniaksi 150 unelmaa

Ikäih­mi­nen, mistä sinä unel­moit? - Toi­vee­si voi to­teu­tua: Kuu­sa­mos­sa to­teu­te­taan va­paa­eh­tois­voi­min juh­la­vuo­den kun­niak­si 150 unelmaa

17.04.2018 16:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ve­si­tor­nin seutu saatava tur­val­li­sem­mak­si

08.03.2018 05:00
Kyllä kannatti kuntouttaa – Vanhusten kotihoidon tarve pieneni lisäämällä henkilökuntaa ja arviointia

Kyllä kan­nat­ti kun­tout­taa – Van­hus­ten ko­ti­hoi­don tarve pieneni li­sää­mäl­lä hen­ki­lö­kun­taa ja ar­vioin­tia

20.02.2018 09:00
Apua pukemiseen ja puuronlaittoon

Apua pu­ke­mi­seen ja puu­ron­lait­toon

20.02.2018 09:00
Veteraanit voivat ostaa kotiin palveluita kahdella tuhannella eurolla – "Pääasiassa sillä ostetaan siivousta"

Ve­te­raa­nit voivat ostaa kotiin pal­ve­lui­ta kah­del­la tu­han­nel­la eurolla – "Pääa­sias­sa sillä os­te­taan sii­vous­ta"

05.02.2018 05:00
Pirteä 100-vuotias lausui juhlissaan ulkomuistista runon - Posiolainen Hellin Pekkola hauskutti juhlayleisöä: "Ei vielä ole tarvinnut käydä muistiklinikalla"

Pirteä 100-vuo­tias lau­sui ­juh­lis­saan ul­ko­muis­tis­ta ­ru­non - Po­sio­lai­nen Hellin Pekkola haus­kut­ti juh­lay­lei­söä: "Ei vielä ole tar­vin­nut käydä muis­tik­li­ni­kal­la"

25.01.2018 14:00
Vanhuus ei aina ole turvallinen – mikä avuksi?

Vanhuus ei aina ole tur­val­li­nen – mikä avuksi?

09.01.2018 16:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Vaarin kas­vois­sa on monta ryppyä

06.12.2017 13:00

Tai­val­kos­kel­la­kin odo­te­taan sotea – myös ikä­ih­mis­ten pal­ve­lui­den kieli muuttuu

08.11.2017 05:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Paljon on aihetta kiittää Van­hus­ten­vii­kol­la – "Mitä se hyvejää -asenne pitäisi poistaa ajat­te­lus­tam­me"

06.10.2017 16:00
Ikämiehet uuden ongelman edessä: ”Ennen istuttiin valmiiseen pöytään, nyt pakko opetella itse”

Ikä­mie­het uuden on­gel­man edessä: ”Ennen is­tut­tiin val­mii­seen pöy­tään, nyt pakko ope­tel­la itse”

01.09.2017 05:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Jäin les­kek­si ja nyt tar­vit­sen apua – tältä toisten avun varassa ole­mi­nen tuntuu

21.07.2017 18:28
Meeri, 97, ulkoilee ahkerasti päivittäin – moni muu ei pysty samaan

Meeri, 97, ul­koi­lee ah­ke­ras­ti päi­vit­täin – moni muu ei pysty samaan

06.07.2017 05:00
Mikä suunnitteluvirhe: upea parveke vanhainkodissa hienolla paikalla – siinä ei vain voi olla kauniina kesäpäivänä

Mikä suun­nit­te­lu­vir­he: upea parveke van­hain­ko­dis­sa hie­nol­la pai­kal­la – siinä ei vain voi olla kau­nii­na ke­sä­päi­vä­nä

06.07.2017 05:00