Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

veteraanit
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta pui siirtymää hyvinvointialueisiin – veteraanien palvelut säilyvät

Rin­ta­ma­ve­te­raa­ni­asiain neu­vot­te­lu­kun­ta pui siir­ty­mää hy­vin­voin­ti­aluei­siin – ve­te­raa­nien pal­ve­lut säi­ly­vät

23.11.2022 11:00
Tilaajille
Kuusamolainen Janne Lämsä on yksi kaupungin 60:stä rintamaveteraanista – heistä enemmistö asuu vielä yksin kotona, vaikka keski-ikä on jo 95 vuotta

Kuu­sa­mo­lai­nen Janne Lämsä on yksi kau­pun­gin 60:stä rin­ta­ma­ve­te­raa­nis­ta – heistä enem­mis­tö asuu vielä yksin kotona, vaikka kes­ki-ikä on jo 95 vuotta

10.10.2022 04:00
Tilaajille
Taivalkoskelle Tammenlehvän perinnetoimikunta, yhdyshenkilöksi Pekka Turpeinen

Tai­val­kos­kel­le Tam­men­leh­vän pe­rin­ne­toi­mi­kun­ta, yh­dys­hen­ki­lök­si Pekka Tur­pei­nen

15.05.2022 04:00
Tilaajille
"Hienoa, kun saatiin everstille järjestymään tulo Kuusamoon" – kansallista veteraanipäivää vietetään keskiviikkona erikoisessa hengessä

"Hie­noa, kun saatiin evers­til­le jär­jes­ty­mään tulo Kuu­sa­moon" – kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää vie­te­tään kes­ki­viik­ko­na eri­koi­ses­sa hen­ges­sä

25.04.2022 04:00
Tilaajille
Uusi perinnetoiminkunta jatkaa veteraanijärjestöjen työtä –  Tuomo Horsma: "Hyvin valmisteltu työ pohjana"

Uusi pe­rin­ne­toi­min­kun­ta jatkaa ve­te­raa­ni­jär­jes­tö­jen työtä –  Tuomo Horsma: "Hyvin val­mis­tel­tu työ poh­ja­na"

12.01.2022 04:00
Tilaajille
Leena Pudas veteraanipäivän puheessaan: "Yhteen hiileen puhaltamista tarvitaan tänäkin päivänä – on tärkeää muistaa keskinäinen kunnioitus"

Leena Pudas ve­te­raa­ni­päi­vän pu­hees­saan: "Yhteen hiileen pu­hal­ta­mis­ta tar­vi­taan tänäkin päivänä – on tärkeää muistaa kes­ki­näi­nen kun­nioi­tus"

27.04.2021 18:01
Tilaajille
Veteraanijärjestöt aamunavauksessa Taivalkoskella: "Kunnioitetaan veteraanipäivän rauhanomaista luonnetta"

Ve­te­raa­ni­jär­jes­töt aa­mun­avauk­ses­sa Tai­val­kos­kel­la: "Kun­nioi­te­taan ve­te­raa­ni­päi­vän rau­han­omais­ta luon­net­ta"

27.04.2021 16:42
Tilaajille
Veteraanihirvi huutokaupattiin poikkeuksellisella tavalla – lihaa saivat ostaa vain jäsenet

Ve­te­raa­ni­hir­vi huu­to­kau­pat­tiin poik­keuk­sel­li­sel­la tavalla – lihaa saivat ostaa vain jäsenet

17.04.2021 04:00
Tilaajille
Rintamalla taistelleita sotilaita elää Koillismaalla alle 20 – veteraaneille tarjotaan avokätisesti palveluja ja etuuksia

Rin­ta­mal­la tais­tel­lei­ta so­ti­lai­ta elää Koil­lis­maal­la alle 20 – ve­te­raa­neil­le tar­jo­taan avo­kä­ti­ses­ti pal­ve­lu­ja ja etuuk­sia

06.12.2020 04:00 1
Tilaajille
Kansallista veteraanipäivää vietetään tänä vuonna etänä – musiikkiesitykset ja juhlapuheet välitetään videoyhteydellä ympäri Lappia

Kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää vie­te­tään tänä vuonna etänä – mu­siik­ki­esi­tyk­set ja juh­la­pu­heet vä­li­te­tään vi­deo­yh­tey­del­lä ympäri Lappia

25.04.2020 11:43
"Käristeet kypsennetään leivinuunissa" – Veteraanihirvi huudettiin pikkupakkasessa

"Kä­ris­teet kyp­sen­ne­tään lei­vi­nuu­nis­sa" – Ve­te­raa­ni­hir­vi huu­det­tiin pik­ku­pak­ka­ses­sa

14.01.2019 05:00
Taina Manninen huolissaan ikäpolvien eriytymisestä – Kuusamon veteraanijuhlassa oli tunnelmaa

Taina Man­ni­nen huo­lis­saan ikä­pol­vien eriy­ty­mi­ses­tä – Kuu­sa­mon ve­te­raa­ni­juh­las­sa oli tun­nel­maa

30.04.2018 10:30
Mitalit karjojen kuljettajille

Mitalit kar­jo­jen kul­jet­ta­jil­le

30.04.2018 10:30
Veteraanit voivat ostaa kotiin palveluita kahdella tuhannella eurolla – "Pääasiassa sillä ostetaan siivousta"

Ve­te­raa­nit voivat ostaa kotiin pal­ve­lui­ta kah­del­la tu­han­nel­la eurolla – "Pääa­sias­sa sillä os­te­taan sii­vous­ta"

05.02.2018 05:00
Kodeissa on erilaisia muistoja sodasta – ”Kuuntelemalla veteraanien tarinoita voimme mekin jatkaa tarinoita sukupolvelta toiselle”

Ko­deis­sa on eri­lai­sia muis­to­ja sodasta – ”Kuun­te­le­mal­la ve­te­raa­nien ta­ri­noi­ta voimme mekin jatkaa ta­ri­noi­ta su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le”

28.04.2017 10:00
Viljo Määttä: Veteraanit kutsuttava kuntoutukseen – katso lista kunniamerkin saaneista

Viljo Määttä: Ve­te­raa­nit kut­sut­ta­va kun­tou­tuk­seen – katso lista kun­nia­mer­kin saa­neis­ta

28.04.2017 10:00
Veteraanikerho on henkireikä, mutta rivit harvenevat joka vuosi

Ve­te­raa­ni­ker­ho on hen­ki­rei­kä, mutta rivit har­ve­ne­vat joka vuosi

28.04.2017 10:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: kau­pun­gil­ta hyvä tuki ve­te­raa­neil­le – nyt on käsillä viime hetket muistaa heitä

17.02.2017 05:00