Kuvagalleria: Ae­rials-hyp­py­jen maail­man­cup ki­sat­tiin Rukalla

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Omaishoito
Omaishoitajien yhdistys tyytymätön siihen, että Taivalkoskella korotetaan palvelusetelin arvoa vain 10 prosenttia – "Mitä tulee maksamaan, jos 50 % omaishoitajista uupuu ja hoidettava tarvitsee nopeasti tehostettua palveluasumista?"

Omais­hoi­ta­jien yh­dis­tys tyy­ty­mä­tön siihen, että Tai­val­kos­kel­la ko­ro­te­taan pal­ve­lusete­lin arvoa vain 10 pro­sent­tia – "Mitä tulee mak­sa­maan, jos 50 % omais­hoi­ta­jis­ta uupuu ja hoi­det­ta­va tar­vit­see no­peas­ti te­hos­tet­tua pal­ve­lua­su­mis­ta?"

19.12.2021 12:00 1
Tilaajille
Omaishoitajien palveluseteleistä halutaan parempia – Taivalkoskella aloitteesta lisäselvittelyjä

Omais­hoi­ta­jien pal­ve­lu­se­te­leis­tä ha­lu­taan pa­rem­pia – Tai­val­kos­kel­la aloit­tees­ta li­sä­sel­vit­te­ly­jä

26.09.2021 16:01
Tilaajille
"Tämä on yksi tämän kevään paras päivä" – Kuusamossa toteutettiin TV:stä tuttu konsepti ja yllätettiin lähimmäisiä: lopputulos katsottavissa tänään Kuusamo NYT -kanavalta

"Tämä on yksi tämän kevään paras päivä" – Kuu­sa­mos­sa to­teu­tet­tiin TV:stä tuttu kon­sep­ti ja yl­lä­tet­tiin lä­him­mäi­siä: lop­pu­tu­los kat­sot­ta­vis­sa tänään Kuusamo NYT -ka­na­val­ta

21.04.2021 19:00
Tilaajille

Omais­hoi­ta­jil­le 1,31 pro­sent­tia lisää – palk­kioi­hin in­dek­si­ko­ro­tus

17.12.2020 09:46
Tilaajille
Omaishoitajat kokoontuvat Posiolla, Pudasjärvellä, Kuusamossa ja Taivalkoskella: "Teemaviikko tuo esiin omaishoitajien merkittävää panosta"

Omais­hoi­ta­jat ko­koon­tu­vat Po­siol­la, Pu­das­jär­vel­lä, Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la: "Tee­ma­viik­ko tuo esiin omais­hoi­ta­jien mer­kit­tä­vää pa­nos­ta"

22.11.2020 04:00
Tilaajille
Nyt olisi uudet tilat tarpeen - Muistipirtti muutti syksyllä uusiin tiloihin ja nyt on taas edessä muutto

Nyt olisi uudet tilat tarpeen - Muis­ti­pirt­ti muutti syk­syl­lä uusiin ti­loi­hin ja nyt on taas edessä muutto

11.03.2020 08:58
Tilaajille
Tänään omaishoitajilla on aihetta juhlaan: Koillismaan Omaishoitajat täyttää 20 vuotta ja järjestää seminaarin

Tänään omais­hoi­ta­jil­la on aihetta juh­laan: ­Koil­lis­maan Omais­hoi­ta­jat täyttää 20 vuotta ja jär­jes­tää se­mi­naa­rin

20.11.2018 05:00
OmaisOiva -seminaari Kuusamossa – aiheina testamentti, edunvalvontavaltuutus sekä perinnön ja lahjan verotusasiat

Omai­sOi­va -se­mi­naa­ri Kuu­sa­mos­sa – aiheina tes­ta­ment­ti, edun­val­von­ta­val­tuu­tus sekä pe­rin­nön ja lahjan ve­ro­tus­asiat

07.11.2018 18:00
Posiolla varaudutaan omaishoidon menojen kasvuun – Kuluvalle vuodelle rahaa varattiin lisää 100 000 euroa

Po­siol­la va­rau­du­taan omais­hoi­don menojen kasvuun – Ku­lu­val­le vuo­del­le rahaa va­rat­tiin lisää 100 000 euroa

12.02.2018 05:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Omais­hoi­ta­juus on vas­tuun­kan­toa, jota pitää kaikin keinoin tukea – tarve hoitoon kasvaa

25.08.2017 05:00