Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Konsertit
”Olin jo lapsena kiinnostunut siitä, että ihminen osaa laulaa oikeasti, eikä vain honota nenään ja huokaile” –  tenori Jyrki Anttila perää laulajilta äänialan kehittämistä: lauantaina Anttila konsertoi Kuusamossa

”Olin jo lapsena kiin­nos­tu­nut siitä, että ihminen osaa laulaa oi­keas­ti, eikä vain honota nenään ja huo­kai­le” –  ­te­no­ri Jyrki Anttila perää lau­la­jil­ta ää­ni­alan ke­hit­tä­mis­tä: lauan­tai­na Anttila kon­ser­toi Kuu­sa­mos­sa

21.09.2023 17:00
Tilaajille
"Kuin maadoittava loitsu" – kuusamolaislähtöinen Veera Neva palaa lapsuutensa lavalle ja tuo tuliaisiksi sen, mitä on oppinut

"Kuin maa­doit­ta­va loitsu" – ­kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Veera Neva palaa lap­suu­ten­sa lavalle ja tuo tu­liai­sik­si sen, mitä on oppinut

14.09.2023 17:00
Tilaajille
Millaista olisi normaali viikonloppuelämä, mietti Jesse Kaikuranta – tähän kysymykseen artisti aikoo etsiä vastausta pitkän keikkataukonsa aikana: Kuusamossa hän esiintyy perjantaina ennen taukoa

Mil­lais­ta olisi nor­maa­li vii­kon­lop­pue­lä­mä, mietti Jesse Kai­ku­ran­ta – tähän ky­sy­myk­seen artisti aikoo etsiä vas­taus­ta pitkän keik­ka­tau­kon­sa aikana: Kuu­sa­mos­sa hän esiin­tyy per­jan­tai­na ennen taukoa

07.09.2023 16:55
Tilaajille
Kiinnostaako bingo, eläinbingo vai lukupiiri? – Hiihtolomaviikolle Koillismaalla on tarjolla kulttuurin lisäksi myös runsaasti musiikkia ja liikuntaa: nappaa tästä menovinkit!

Kiin­nos­taa­ko bingo, eläin­bin­go vai lu­ku­pii­ri? – Hiih­to­lo­ma­vii­kol­le Koil­lis­maal­la on tar­jol­la kult­tuu­rin lisäksi myös run­saas­ti mu­siik­kia ja lii­kun­taa: nappaa tästä me­no­vin­kit!

03.03.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamolaistaustainen Anna yhdisti musiikissaan pohjoisen ja etelän – Maailman pohjoisinta flamencolaulajaa kuullaan pian Kuusamossa

Kuu­sa­mo­lais­taus­tai­nen Anna yhdisti mu­sii­kis­saan poh­joi­sen ja etelän – Maail­man poh­joi­sin­ta fla­men­co­lau­la­jaa kuul­laan pian Kuu­sa­mos­sa

08.02.2023 11:00 1
Tilaajille
"Venäläiset eivät opi historiasta, he eivät opi ikinä", sanoo 40 vuotta sitten Neuvostoliitosta loikannut Viktoria Mullova: huippuviulisti palaa viimein Kuusamoon konsertoimaan arvoviulun kanssa

"Ve­nä­läi­set eivät opi his­to­rias­ta, he eivät opi ikinä", sanoo 40 vuotta sitten Neu­vos­to­lii­tos­ta loi­kan­nut Vik­to­ria Mul­lo­va: huip­pu­viu­lis­ti palaa viimein Kuu­sa­moon kon­ser­toi­maan ar­vo­viu­lun kanssa

27.01.2023 16:30 1
Tilaajille
Joogamatto ja viltti mukaan Kaamosgallerian konserttiin – yleisö voi hengittää Anna Lindholm-Ordazin ja Claudio Ordazin soitannassa ja Kirsi Niikkosen ohjauksessa

Joo­ga­mat­to ja viltti mukaan Kaa­mos­gal­le­rian kon­sert­tiin – yleisö voi hen­git­tää Anna Lind­holm-Or­da­zin ja Claudio Ordazin soi­tan­nas­sa ja Kirsi Niik­ko­sen oh­jauk­ses­sa

14.01.2023 12:00 1
Tilaajille
Heidi Keräseltä kysyttiin, luuleeko hän pääsevänsä syntymäpäiväänsä karkuun – vastauksena Taivalkosken diakonissa otti ja repäisi

Heidi Ke­rä­sel­tä ky­syt­tiin, luu­lee­ko hän pää­se­vän­sä syn­ty­mä­päi­vään­sä karkuun – vas­tauk­se­na Tai­val­kos­ken dia­ko­nis­sa otti ja repäisi

14.10.2022 16:30 2
Tilaajille
Lukijalta: Kesäpäivä soi Käylässä tunteikkaasti – Toisilleen entuudestaan tuntemattomat kuulijat kokivat jotain yhteisöllistä ja voimallista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ke­sä­päi­vä soi Käy­läs­sä tun­teik­kaas­ti – Toi­sil­leen en­tuu­des­taan tun­te­mat­to­mat kuu­li­jat kokivat jotain yh­tei­söl­lis­tä ja voi­mal­lis­ta

30.07.2022 04:00
Tilaajille
Äiti ja tytär konsertoivat jälleen Kuusamossa – pianon jo viulun yhteissointia kuullaan jo tänä iltana

Äiti ja tytär kon­ser­toi­vat jälleen Kuu­sa­mos­sa – pianon jo viulun yh­teis­soin­tia kuul­laan jo tänä iltana

04.05.2022 16:39
Tilaajille
Saksofoni ja kitarat toivat väriä musiikkiopiston konserttiin

Sak­so­fo­ni ja kitarat toivat väriä mu­siik­ki­opis­ton kon­sert­tiin

03.04.2022 17:02
Tilaajille
Tomi Paldanius lupaa soittaa suuret klassikot – fingerstyle-kitaristin konsertti sunnuntaina Kuusamossa

Tomi Pal­da­nius lupaa soittaa suuret klas­si­kot – fin­gers­ty­le-ki­ta­ris­tin kon­sert­ti sun­nun­tai­na Kuu­sa­mos­sa

03.04.2022 04:00
Tilaajille
Kahdeksasluokkalaiset kokoontuvat Kuusamotalolle testaamaan heille vähän vieraampaa musiikkilajia – Kuhmon Kamarimusiikki soittaa myös yleisökonsertin

Kah­dek­sas­luok­ka­lai­set ko­koon­tu­vat Kuu­sa­mo­ta­lol­le tes­taa­maan heille vähän vie­raam­paa mu­siik­ki­la­jia – Kuhmon Ka­ma­ri­mu­siik­ki soittaa myös ylei­sö­kon­ser­tin

21.02.2022 17:00
Tilaajille
Nyt on tähtiäkin liikkeellä – katso tästä Koillismaan menot viikon aikana

Nyt on täh­tiä­kin liik­keel­lä – katso tästä Koil­lis­maan menot viikon aikana

25.11.2021 04:00
Tilaajille
Haluaisitko kuunnella lohduttavia lauluja? Mielenterveysviikko starttaa konsertilla

Ha­luai­sit­ko kuun­nel­la loh­dut­ta­via lau­lu­ja? Mie­len­ter­veys­viik­ko start­taa kon­ser­til­la

21.11.2021 04:00
Tilaajille
Miltä kuulostaa ääneenluku Iltahämärissä tai Kuusamon mieslaulajien 70-vuotis- ja jäähyväiskonsertti? Nappaa tästä menovinkit viikonlopun ja alkuviikon menoihin!

Miltä kuu­los­taa ää­neen­lu­ku Il­ta­hä­mä­ris­sä tai Kuu­sa­mon mies­lau­la­jien 70-vuo­tis- ja jää­hy­väis­kon­sert­ti? Nappaa tästä me­no­vin­kit vii­kon­lo­pun ja al­ku­vii­kon me­noi­hin!

11.11.2021 14:00
Tilaajille
Soiva Siili laulaa Hannu Hautalan eläinlapsia esittävien kuvien innoittamana – ensin nauttimaan pääsevät koululaiset, torstaina muukin yleisö

Soiva Siili laulaa Hannu Hau­ta­lan eläin­lap­sia esit­tä­vien kuvien in­noit­ta­ma­na – ensin naut­ti­maan pää­se­vät kou­lu­lai­set, tors­tai­na muukin yleisö

08.09.2021 19:00
Tilaajille
"Tämä on yksi tämän kevään paras päivä" – Kuusamossa toteutettiin TV:stä tuttu konsepti ja yllätettiin lähimmäisiä: lopputulos katsottavissa tänään Kuusamo NYT -kanavalta

"Tämä on yksi tämän kevään paras päivä" – Kuu­sa­mos­sa to­teu­tet­tiin TV:stä tuttu kon­sep­ti ja yl­lä­tet­tiin lä­him­mäi­siä: lop­pu­tu­los kat­sot­ta­vis­sa tänään Kuusamo NYT -ka­na­val­ta

21.04.2021 19:00
Tilaajille