Valokuitu: Sö­der­lun­dien perhe sai va­lo­kui­dun 19 vuoden odo­tuk­sen jälkeen

Toimittajalta: Toi­mit­ta­jal­ta: In­huil­laan­kos nyt oikein ura­kal­la vai syö­dään­kös samalta lau­ta­sel­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Po­siol­la va­rau­du­taan omais­hoi­don menojen kasvuun – Ku­lu­val­le vuo­del­le rahaa va­rat­tiin lisää 100 000 euroa

Valtuutetut nauttivat kahvit ennen kokouksen alkamista. Pöydän ympärillä Paavo Mursu (vas.), Heino Kulojärvi, Sinikka Soudunsaari ja Antti Hämeenniemi.
Valtuutetut nauttivat kahvit ennen kokouksen alkamista. Pöydän ympärillä Paavo Mursu (vas.), Heino Kulojärvi, Sinikka Soudunsaari ja Antti Hämeenniemi.
Kuva: Erkki Ahola

Ikäihmisten määrän kasvu ja sairastavuuden lisääntyminen Posiolla kasvattavat kunnan omaishoidon menoja. Kuluvalle vuodelle kunta on varannut omaishoidon kasvaviin menoihin lisää rahaa 100 000 euroa viime vuoteen verrattuna. Asiasta käytiin keskustelu Posion kunnanvaltuuston kokouksessa perjantaina.

Koillismaan omaishoitajat ja läheiset ry ehtivät jo viime vuoden lopulla kannella toiminnasta Posion kunnanvaltuustolle sen jälkeen kun neljän omaishoidon tukea hakeneen henkilön anomus hylättiin kunnassa sillä perusteella, että omaishoidon tukeen varatut rahat loppuivat kesken.

Omaishoitajat ja läheiset ry muistuttivat kantelussaan, että omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka toteuttamiseen on varauduttava riittävästi kunnan talousarviossa.

– Kantelu oli päivätty 5. joulukuuta. Päätökset pystyttiin tekemään jo heti kuluvan vuoden alussa kriteerit täyttävien osalta, kunnanjohtaja Heli Knutars sanoi.

Knutarsin mukaan toimintaa on tarkkaan seurattava.

– Lapin kaikille kunnille tulee omaishoidossa yhtenäiset kriteerit jatkossa.

Hyvinvointipalveluiden palvelujohtaja Marjo Paloniemi sanoi kriteereiden olevan jo valmiina otettavaksi käyttöön.

– Kriteerit on jaettu neljään eri luokkaan, ja perustuvat hoidettavuuteen, Paloniemi sanoi.

Ryhmä2008:n Heino Kulojärvi sanoi omaishoidossa olevan henkilön tulevan kunnalle halvemmaksi kuin että henkilö joutuisi laitokseen hoidettavaksi.

– Tähän ei saa tulla katkelmia, vaan tämän on pelattava. Tästä on otettu minuun paljon yhteyttä, Kulojärvi totesi.

Kunnanvaltuusto hyväksyi Koillismaan omaishoitajat ja läheiset ry:n tekemään kanteluun annetun kunnan vastineen. Vastineen mukaan omaishoidon määrärahan budjetoinnissa on pyritty huomioimaan edellisvuoden toteuma ja näin ollen vastaamaan paremmin omaishoidon tuen käytön tarpeeseen.

Lisäksi kunta on sopinut Coronarian edustajien kanssa, että omaishoitajien terveystarkastukset käynnistetään kuluvan vuoden aikana sekä järjestetään valmennusta ja kursseja sekä mahdollisesti nimetään omaishoitajien asioista vastaava koordinoiva henkilö.

Valtuusto hyväksyi Itä-Lapin kuntayhtymän ja Posion kunnan kesken tehtyyn perussopimukseen pienen muutoksen. Siihen lisättiin kunnanhallituksen puheenjohtajan Olavi Lehtiniemen (kesk.) ehdotuksesta, että eläkevastuut Posion kunnan osalta alkavat tämän vuoden alusta.

Posio kunta saa Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallitukseen kolme jäsentä sopimuksen tekohetkellä olevan kunnan asukasmäärän mukaisesti. Perussopimuksen mukaan jäsenkunnan yksi edustaja on kunnanjohtaja ja jäsenkunta valitsee muut jäsenkunnan edustajat ensisijaisesti kunnanhallituksen tai kunnanvaltuuston puheenjohtajistosta.

Valtuusto valitsi kuntayhtymän hallitukseen kunnanjohtaja Heli Knutarsin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen hallintojohtaja Eija Aholan. Lisäksi päättäjistä hallitukseen tulivat Olavi Lehtiniemi ja hänen varalle Marjo Hautala (kesk.) sekä Antti Hämeenniemi (Ryhmä2008) ja hänen varalle Tiina Alasirniö (kesk.).

Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäseneksi puolestaan valtuusto valitsi Marja Tuomivaaran (kesk.) ja hänen varajäsenekseen Tuukka Kokkosen (kesk.).

Valinnat liittyivät siihen kun Posion kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti viime vuoden lopulla, että kunta liittyy takaisin Itä-Lapin kuntayhtymään, josta se erosi vuoden 2005 alusta.

Posion liittymisen taustalla kaikkein isoimpana asiana on maakunta- ja sote-uudistus, jossa edunvalvontaa suoritetaan kuntayhtymän kautta.

”Omaishoidossa oleva henkilö tulee kunnalle halvemmaksi kuin että henkilö joutuisi laitokseen hoidettavaksi.