Yrityskauppa
Latitude 66 Cobaltia koskeva ostotarjous sai jatkoaikaa, kauppa tarkoitus toteuttaa huhtikuun loppuun mennessä, sveitsiläisostaja aikoo koota kauppaan tarvittavat rahat tavalla tai toisella – Kuusamossa ja Posiolla kerätään näytteitä pohjamoreenista

La­ti­tu­de 66 Co­bal­tia koskeva os­to­tar­jous sai jat­koai­kaa, kauppa tar­koi­tus to­teut­taa huh­ti­kuun loppuun men­nes­sä, sveit­si­läis­os­ta­ja aikoo koota kaup­paan tar­vit­ta­vat rahat tavalla tai toi­sel­la – Kuu­sa­mos­sa ja Po­siol­la ke­rä­tään näyt­tei­tä poh­ja­mo­ree­nis­ta

08.03.2022 04:00
Tilaajille
Ruka Safaris hollantilaiselle yritykselle – Karjalaisen perheen 33 vuoden taival matkailun parissa päätökseen: "Ukko on 72 ja emäntä 70, siinä on riittävästi selitystä"

Ruka Safaris hol­lan­ti­lai­sel­le yri­tyk­sel­le – Kar­ja­lai­sen perheen 33 vuoden taival mat­kai­lun parissa pää­tök­seen: "Ukko on 72 ja emäntä 70, siinä on riit­tä­väs­ti se­li­tys­tä"

23.12.2021 14:07 8
Tilaajille
Latitude 66 Cobaltin hinta nyt 48,5 miljoonaa euroa – tunnettu kobolttivaranto Kuusamossa on lisääntynyt valtavasti 1980-luvulta

La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin hinta nyt 48,5 mil­joo­naa euroa – tun­net­tu ko­bolt­ti­va­ran­to Kuu­sa­mos­sa on li­sään­ty­nyt val­ta­vas­ti 1980-lu­vul­ta

21.12.2021 11:00 1
Tilaajille
Stella Polaris herättää Jyrävän Leirinnän henkiin Kuusamon Juumassa, tarjolle tulee muun muassa luksustelttailua – "Jos ne alkavat vetämään hyvin, laitetaan koko rinne täyteen"

Stella Polaris he­rät­tää Jyrävän Lei­rin­nän henkiin Kuu­sa­mon Juu­mas­sa, tar­jol­le tulee muun muassa luk­sus­telt­tai­lua – "Jos ne alkavat ve­tä­mään hyvin, lai­te­taan koko rinne täy­teen"

04.10.2021 15:00 4
Tilaajille
Riipiset ostivat Kuusamon Lihatuotteen – Markus ja Mikael Riipinen: "Olemme varmaan alan ainoa yritys näin laajalla tuotevalikoimalla"

Rii­pi­set ostivat Kuu­sa­mon Li­ha­tuot­teen – Markus ja Mikael Rii­pi­nen: "Olemme varmaan alan ainoa yritys näin laa­jal­la tuo­te­va­li­koi­mal­la"

22.12.2020 15:55 2
Tilaajille