Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Pölkky Oy
Miten Pölkyn alkuvuosi uuden omistajan alla on sujunut? Työntekijät paljastavat, miten integraatio on sujunut ja mitä he odottavat tulevaisuudelta

Miten Pölkyn al­ku­vuo­si uuden omis­ta­jan alla on su­ju­nut? Työn­te­ki­jät pal­jas­ta­vat, miten in­teg­raa­tio on sujunut ja mitä he odot­ta­vat tu­le­vai­suu­del­ta

20.03.2023 08:39
Tilaajille
Pölkyn uusi toimitusjohtaja uskoo markkinan kasvuun ja miettii biotuotteiden jalostusta Kuusamoon – Josef Dringel aikoo käydä paikkakunnalla säännöllisesti

Pölkyn uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja uskoo mark­ki­nan kasvuun ja miettii bio­tuot­tei­den ja­los­tus­ta Kuu­sa­moon – Josef Dringel aikoo käydä paik­ka­kun­nal­la sään­nöl­li­ses­ti

18.03.2023 04:00
Tilaajille
Kainuun Sanomat: Pölkyn vanhoja rakennuksia puretaan Kajaanissa – investointiohjelma etenee suunnitelman mukaan

Kainuun Sa­no­mat: Pölkyn vanhoja ra­ken­nuk­sia pu­re­taan Ka­jaa­nis­sa – in­ves­toin­ti­oh­jel­ma etenee suun­ni­tel­man mukaan

01.03.2023 14:10
Tilaajille
Sahanpurua muutoksen tuulissa – aika näyttää miten Pölkky Oy:n muutokset vaikuttavat metsänomistajan arkeen tai urheiluelämään
Kolumni

Sa­han­pu­rua muu­tok­sen tuu­lis­sa – aika näyttää miten Pölkky Oy:n muu­tok­set vai­kut­ta­vat met­sän­omis­ta­jan arkeen tai ur­hei­lu­elä­mään

10.02.2023 04:00
Tilaajille
Petteri Virranniemi jättää Pölkyn – irtisanoutuu tehtävästä henkilökohtaisista syistä: "Yhtiö on nyt hyvissä käsissä"

Petteri Vir­ran­nie­mi jättää Pölkyn – ir­ti­sa­nou­tuu teh­tä­väs­tä hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä: "Yhtiö on nyt hyvissä kä­sis­sä"

09.02.2023 10:01 13
Tilaajille
Pfeifer Holdingin ja Pölkky Oy:n yrityskauppa toteutuu – kilpailuviranomainen hyväksyy sopimuksen

Pfeifer Hol­din­gin ja Pölkky Oy:n yri­tys­kaup­pa to­teu­tuu – ­kil­pai­lu­vi­ra­no­mai­nen hy­väk­syy so­pi­muk­sen

31.01.2023 15:23 3
Tilaajille
Pölkky Oy:n toiminta jatkuu kaikissa toimipisteissä, lupaa itävaltalaisen ostajayrityksen toimitusjohtaja – myös tutut brändi ja nimi säilyvät

Pölkky Oy:n toi­min­ta jatkuu kai­kis­sa toi­mi­pis­teis­sä, lupaa itä­val­ta­lai­sen os­ta­ja­yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja – myös tutut brändi ja nimi säi­ly­vät

10.01.2023 04:00 4
Tilaajille
Oikaisu: Pölkkyyn ei kuulu useita osakeyhtiöitä vaan tytäryhtiöt ovat fuusioituneet emoyhtiöön jo reilu vuosi sitten

Oi­kai­su: Pölk­kyyn ei kuulu useita osa­ke­yh­tiöi­tä vaan ty­tär­yh­tiöt ovat fuu­sioi­tu­neet emo­yh­tiöön jo reilu vuosi sitten

26.12.2022 16:31
Tilaajille
Perheyritys osaksi keskieurooppalaista jättiä

Per­he­yri­tys osaksi kes­ki­eu­roop­pa­lais­ta jättiä

26.12.2022 16:22
Tilaajille
Pölkky Oy on myyty Itävaltaan

Pölkky Oy on myyty Itä­val­taan

22.12.2022 16:18 26
Tilaajille
Pölkky Oy maksoi Kuusamon yrityksistä eniten veroa – katso tästä kaikki yli 50 000 euroa tienanneet yhteisöverotettavat

Pölkky Oy maksoi Kuu­sa­mon yri­tyk­sis­tä eniten veroa – katso tästä kaikki yli 50 000 euroa tie­nan­neet yh­tei­sö­ve­ro­tet­ta­vat

09.11.2022 14:45 1
Tilaajille
Pölkky Oy otti käyttöön ainutlaatuisen metsätietojärjestelmän – "Etämetsänomistajien kanssa kaupankäynti voidaan hoitaa nyt myös täysin sähköisesti"

Pölkky Oy otti käyt­töön ai­nut­laa­tui­sen met­sä­tie­to­jär­jes­tel­män – "E­tä­met­sä­no­mis­ta­jien kanssa kau­pan­käyn­ti voidaan hoitaa nyt myös täysin säh­köi­ses­ti"

06.10.2022 04:00 1
Tilaajille
Pölkky aloitti tuotannon työntekijöitä koskevat lomautukset – toimitusjohtaja ei kommentoi alueellista painotusta

Pölkky aloitti tuo­tan­non työn­te­ki­jöi­tä kos­ke­vat lo­mau­tuk­set – toi­mi­tus­joh­ta­ja ei kom­men­toi alueel­lis­ta pai­no­tus­ta

28.09.2022 11:17
Tilaajille
Pölkky Oy laajentaa Taivalkoskella rakentamalla yli 700 neliömetriä uutta tasaamotilaa

Pölkky Oy laa­jen­taa Tai­val­kos­kel­la ra­ken­ta­mal­la yli 700 ne­liö­met­riä uutta ta­saa­mo­ti­laa

25.09.2022 04:00 1
Tilaajille
Pölkyllä käytiin muutosneuvottelut – Ei irtisanomisia tai lomautuksia

Pöl­kyl­lä käytiin muu­tos­neu­vot­te­lut – Ei ir­ti­sa­no­mi­sia tai lo­mau­tuk­sia

01.08.2022 17:10
Tilaajille
Kolme uutta johtajanimitystä Pölkyllä – kaksi uutta ja yksi tuttu nimi

Kolme uutta joh­ta­ja­ni­mi­tys­tä Pöl­kyl­lä – kaksi uutta ja yksi tuttu nimi

20.06.2022 14:59
Tilaajille
"Tuotanto Pölkky Oy:llä on alkuvuoden aikana jatkunut normaalisti" – lakko uhkasi, mutta kolmevuotisiin sopimuksiin lopulta päästiin

"Tuo­tan­to Pölkky Oy:llä on al­ku­vuo­den aikana jat­ku­nut nor­maa­lis­ti" – lakko uhkasi, mutta kol­me­vuo­ti­siin so­pi­muk­siin lopulta pääs­tiin

02.04.2022 04:00 1
Tilaajille
Teollisuusliitto julisti lakon Pölkylle ja kahdelle muulle yritykselle – alkaa 21. maaliskuuta, jos ei sopua löydy yrityskohtaiseen sopimukseen

Teol­li­suus­liit­to julisti lakon Pöl­kyl­le ja kah­del­le muulle yri­tyk­sel­le – alkaa 21. maa­lis­kuu­ta, jos ei sopua löydy yri­tys­koh­tai­seen so­pi­muk­seen

03.03.2022 16:16 5
Tilaajille
Raakapuun liikkumiseen uudet pakotteet eivät varmaankaan vaikuta, uskotaan Pölkyllä – Venäjän-kaupan määrä tällä hetkellä voi yllättää

Raa­ka­puun liik­ku­mi­seen uudet pa­kot­teet eivät var­maan­kaan vai­ku­ta, us­ko­taan Pöl­kyl­lä – Ve­nä­jän-kau­pan määrä tällä het­kel­lä voi yl­lät­tää

16.02.2022 04:00
Tilaajille
Pölkyn viime vuoden tilikausi hyvä, kuluvan vuoden markkinat toiveikkaat – toimitusjohtaja: "Kuitupuulle, hakkeelle ja purulle on kysyntää"

Pölkyn viime vuoden ti­li­kau­si hyvä, kuluvan vuoden mark­ki­nat toi­veik­kaat – toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Kui­tu­puul­le, hak­keel­le ja purulle on ky­syn­tää"

21.01.2022 12:00 1
Tilaajille