Vanhat metsät
Viimeisin tunti ja vanhemmat
Kuusamon kaupungilla on vähän vanhoja metsiä – aloitteet kartoituksesta ja suojelusta eivät johtaneet toimiin, mutta maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa ne aiotaan muistaa

Kuu­sa­mon kau­pun­gil­la on vähän vanhoja metsiä – aloit­teet kar­toi­tuk­ses­ta ja suo­je­lus­ta eivät joh­ta­neet toi­miin, mutta maan­käyt­tö­po­liit­ti­ses­sa oh­jel­mas­sa ne aiotaan muistaa

19:00 1
Tilaajille