Tilaajille

Kuu­sa­mon kau­pun­gil­la on vähän vanhoja metsiä – aloit­teet kar­toi­tuk­ses­ta ja suo­je­lus­ta eivät joh­ta­neet toi­miin, mutta maan­käyt­tö­po­liit­ti­ses­sa oh­jel­mas­sa ne aiotaan muistaa

Kuusamon kaupungin omistamien metsien käyttöä linjataan kaupungin maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa, joka päivitetään tämän vuoden aikana.

Linjausten vahvistamisen jälkeen päivitetään metsäsuunnitelma niille tiloille, jotka jäävät kaupungin omistukseen pitkällä aikavälillä. Suunnitelmassa otetaan huomioon myös metsien eri käyttömuodot ja käyttötarkoitus ja metsäomaisuuden hoidolle ja käytölle asettavat tavoitteet. Tavoitteita määrittävät muun muassa talous- ja työllisyys näkökohdat, virkistyskäyttö ja ympäristöarvot. Luontoarvot selvitetään tarkemmin alueen ominaisuuksien ja tulevan käytön edellyttävällä tavalla.