Posion kunta hel­pot­taa ase­ma­kaa­va-alueen ra­ken­ta­mis­ta, kun­nan­joh­ta­ja näyttää mallia os­ta­mal­la tontin – "Tällä het­kel­lä kat­se­lem­me ta­lo­ku­via"

Mainos: Tilaa tästä jat­ku­van ti­laa­jan etuna ys­tä­väl­le Koil­lis­sa­no­mat Digi alle puoleen hin­taan: 3 kk 14,90 €. Saat lahjan myös it­sel­le­si!

Puukauppa

"A­le­taan olemaan jär­ke­vyy­den ra­joil­la" – Puu­ta­va­ran hinta on en­nä­tyk­sel­li­sen kor­keal­la: sekä myyjän että ostajan mukaan moni siirtää ra­ken­nus­pro­jek­te­jaan

26.07.2021 04:00
Tilaajille

Myrs­ky­pui­den korjuu al­ka­mas­sa, Pöl­kyl­lä kovempi rul­jans­si pääsee al­ka­maan elo­kuus­sa – "Sel­lai­set puut, jotka ovat myrs­kys­sä kat­ken­neet, ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti kui­tu­puu­ta"

01.07.2021 04:00
Tilaajille

Puu­kaup­pa Poh­jois-Suo­mes­sa on kiih­ty­nyt tänä vuonna sel­väs­ti – yk­si­tyis­met­sis­tä ostettu lähes kol­man­nes enemmän kuin vuosi sitten

05.05.2021 08:47
Tilaajille

MTK: Ha­vu­tu­keil­la eniten ky­syn­tää puu­mark­ki­noil­la: "Puu­mark­ki­noil­la menee hyvin – sa­ha­ta­va­ra­mark­ki­noi­den kysyntä hei­jas­tuu tuk­ki­puun tar­pee­seen"

13.03.2021 04:00 1
Tilaajille

Puu­kaup­pa kiri lop­pu­vuon­na edel­lis­vuo­den lu­ke­miin – korona vai­kut­ti eri tavalla eri teol­li­suu­den tuo­te­ryh­miin

26.01.2021 19:19
Tilaajille

Kan­to­ra­haa noin 50 000 euroa – kau­pun­ki myy puuta Mek­ki­luo­mal­ta

17.12.2020 10:04
Tilaajille

Puu­kaup­pa vir­kis­ty­nyt Poh­jois-Suo­mes­sa – koko vuosi jää­mäs­sä edel­lis­vuo­des­ta, mutta lop­pu­vuo­des­ta met­sän­omis­ta­jat ottavat lop­pu­ki­riä

14.11.2020 04:00
Tilaajille

Stora Enson kar­ton­ki­teh­das Oulussa käyn­nis­tyy lop­pu­vuo­des­ta – ostaa puuta ko­ti­maas­ta puoli mil­joo­naa mottia aiempaa enemmän

11.11.2020 14:00
Tilaajille

Poh­jois-Suo­men puu­kaup­pa pi­ris­tyy – ha­vu­tu­keil­la suurin menekki

19.10.2020 11:55
Tilaajille

Puu­kaup­pa ei ty­reh­ty­nyt – Ko­ro­na­ke­vät ei vä­hen­tä­nyt Posion yh­teis­met­sän puu­kaup­paa

03.06.2020 11:00
Tilaajille

Kuu­sa­mon, Tai­val­kos­ken ja Pu­das­jär­ven met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­set yh­dis­ty­vät 2019 Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Koil­lis­maak­si – yli 10 000 met­sä­no­mis­ta­jaa, 700 000 heh­taa­ria

30.12.2018 05:00

Kuu­sa­mon yh­teis­met­sä kas­vat­taa hak­kui­ta – ensi ti­li­kau­del­ta odo­te­taan liki kolmen mil­joo­nan yli­jää­mää

26.11.2018 18:00

MHY:n Miet­tu­nen: Kuu­sa­mos­sa puu­kau­pas­sa jää saa­mat­ta kuusi mil­joo­naa– kauppa käy silti hyvin

24.09.2018 14:00

Puu­mark­ki­noil­la reipas tahti – "Kai­kil­le puu­ta­va­ra­la­jeil­le on nyt hyvin ky­syn­tää"

23.03.2018 09:00

Sa­ha­ta­va­ran vienti ja hakkuut nou­se­vat kaik­kien aikojen en­nä­tyk­siin – "Viesti nousee yh­dek­sään mil­joo­naan kuu­tio­met­riin"

16.10.2017 16:00