Metsätalous
Kuusamon yhteismetsä teki viime vuonna ennätykselliset voitot – tänä vuonna tavoitteista todennäköisesti jäädään koronan takia

Kuu­sa­mon yh­teis­met­sä teki viime vuonna en­nä­tyk­sel­li­set voitot – tänä vuonna ta­voit­teis­ta to­den­nä­köi­ses­ti jäädään koronan takia

17.07.2020 04:00
Tilaajille
Yli 40 vuotta ja ainakin 500 kilometriä – tiehankkeissa pitkän uran tehnyt Jukka Koivusipilä jäi eläkkeelle: "Lapsenlapset odottavat ukin pitkiä vapaita"

Yli 40 vuotta ja ainakin 500 ki­lo­met­riä – tie­hank­keis­sa pitkän uran tehnyt Jukka Koi­vu­si­pi­lä jäi eläk­keel­le: "Lap­sen­lap­set odot­ta­vat ukin pitkiä va­pai­ta"

01.06.2020 18:00
Tilaajille
Voittaja-Penassa on aurinkopaneeli, liiketunnistin sekä petoa imitoiva valo- ja äänijärjestemä – kilpailu etsi ratkaisuja porojen kulkuesteiksi

Voit­ta­ja-Pe­nas­sa on au­rin­ko­pa­nee­li, lii­ke­tun­nis­tin sekä petoa imi­toi­va valo- ja ää­ni­jär­jes­te­mä – kil­pai­lu etsi rat­kai­su­ja porojen kul­ku­es­teik­si

19.05.2020 19:00
Tilaajille
Metsien tuhkalannoitus lausunnolle

Metsien tuh­ka­lan­noi­tus lau­sun­nol­le

25.02.2020 07:05
Nyt on aika kaivaa kuitit esiin – metsätalouden veroilmoitus tulee jättää maaliskuun alkuun mennessä

Nyt on aika kaivaa kuitit esiin – met­sä­ta­lou­den ve­ro­il­moi­tus tulee jättää maa­lis­kuun alkuun men­nes­sä

12.02.2020 05:00
Tilaajille
Kemera -tuet tuovat pari miljoonaa – metsien hoitoa ja metsäteiden rakentamista lisättävä

Kemera -tuet tuovat pari mil­joo­naa – metsien hoitoa ja met­sä­tei­den ra­ken­ta­mis­ta li­sät­tä­vä

09.02.2020 11:00
Tilaajille
Opiskelijamäärät hyvässä kasvussa - Taivalkoskella valmistuneet saavat hyvin töitä

Opis­ke­li­ja­mää­rät hyvässä kas­vus­sa - Tai­val­kos­kel­la val­mis­tu­neet saavat hyvin töitä

05.02.2020 05:26
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamon vahvuudet vajaakäytöllä – uhkat toteutumassa
Lukijalta Mielipide Joukamo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon vah­vuu­det va­jaa­käy­töl­lä – uhkat to­teu­tu­mas­sa

29.01.2020 18:44