Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Koillismaa
Kuukausi
Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – katso tästä lähipäivien tapahtumat ja menot

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – katso tästä lä­hi­päi­vien ta­pah­tu­mat ja menot

17.03.2023 15:01
Tilaajille
Koillismaan Osuuskauppa teki yli puoli miljoonaa euroa voittoa – työntekijämäärä lisääntyi ja asiakasomistajien määrä kasvoi

Koil­lis­maan Osuus­kaup­pa teki yli puoli mil­joo­naa euroa voittoa – työn­te­ki­jä­mää­rä li­sään­tyi ja asia­kas­omis­ta­jien määrä kasvoi

16.03.2023 10:30 5
Tilaajille
Joissakin Koillismaankin karuissa vesissä elää pieni petokalalaji, jonka ennätysyksilö saatiin Kuusamosta – Suomen uuteen ykkösturskaan niitä mahtuisi 3 694

Jois­sa­kin Koil­lis­maan­kin ka­ruis­sa vesissä elää pieni pe­to­ka­la­la­ji, jonka en­nä­tys­yk­si­lö saatiin Kuu­sa­mos­ta – Suomen uuteen yk­kös­turs­kaan niitä mah­tui­si 3 694

16.03.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Koillismaa tarvitsee edustajan omalta alueelta – Matti Heikkilä on mies, joka kykenee viemään eteenpäin pohjoiselle tärkeitä asioita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maa tar­vit­see edus­ta­jan omalta alueel­ta – Matti Heik­ki­lä on mies, joka kykenee viemään eteen­päin poh­joi­sel­le tär­kei­tä asioita

15.03.2023 19:00
Tilaajille
Lukijalta: Koillismaa ja maakunta arvostaa kokemusta – Matti Heikkilällä sitä ja laaja-alaisuutta riittää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maa ja maa­kun­ta ar­vos­taa ko­ke­mus­ta – Matti Heik­ki­läl­lä sitä ja laa­ja-alai­suut­ta riittää

13.03.2023 17:00 5
Tilaajille
Houkutteleeko erähiihto, mutta ei varusteiden kuskaaminen? Esittelyssä kuusi pohjoisen hiihtovaellusta, joilla pääsee retkeilemään täysihoidolla

Hou­kut­te­lee­ko erä­hiih­to, mutta ei va­rus­tei­den kus­kaa­mi­nen? Esit­te­lys­sä kuusi poh­joi­sen hiih­to­vael­lus­ta, joilla pääsee ret­kei­le­mään täy­si­hoi­dol­la

12.03.2023 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Olipa pet­ty­mys! Lauan­tai­na yri­tim­me lo­ma­reis­sun päät­teek­si mennä tu­tus­tu­maan Mat­kai­lu­kes­kus Kar­hun­tas­suun, ja se ei ol­lut­kaan auki.

10.03.2023 12:00
Tilaajille
Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – nappaa tästä me­no­vin­kit

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – nappaa tästä me­no­vin­kit

10.03.2023 08:42
Tilaajille
Monica Hepo-ojan kolumni: Myös medialla on vastuu työvoimapulan ratkaisemisessa – on paljolti kiinni tiedottamisesta, millainen kuva työelämästä välittyy
Kolumni

Monica He­po-ojan ko­lum­ni: Myös me­dial­la on vastuu työ­voi­ma­pu­lan rat­kai­se­mi­ses­sa – on pal­jol­ti kiinni tie­dot­ta­mi­ses­ta, mil­lai­nen kuva työ­elä­mäs­tä vä­lit­tyy

07.03.2023 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Työntekijäpula iskee päälle Koillismaallakin – Jos mielii olla vetovoimainen kunta, monet perusasiat kunnassa on oltava kunnossa, esimerkiksi riittävä asuntokanta
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Työn­te­ki­jä­pu­la iskee päälle Koil­lis­maal­la­kin – Jos mielii olla ve­to­voi­mai­nen kunta, monet pe­rus­asiat kun­nas­sa on oltava kun­nos­sa, esi­mer­kik­si riit­tä­vä asun­to­kan­ta

01.03.2023 08:15 1
Tilaajille
Kuusamon ja Oulun välille halutaan kolme ohituskaistaa lisää – Väylävirastolle lähtevä tiukkasanainen lausunto perää turvallisuutta monelta kantilta: "Huoltovarmuus sanomattakin selvää"

Kuu­sa­mon ja Oulun välille ha­lu­taan kolme ohi­tus­kais­taa lisää – Väy­lä­vi­ras­tol­le lähtevä tiuk­ka­sa­nai­nen lau­sun­to perää tur­val­li­suut­ta monelta kan­til­ta: "Huol­to­var­muus sa­no­mat­ta­kin selvää"

28.02.2023 04:00 5
Tilaajille
Tykkypuistaan tunnetut itärajan huiput tarjoavat uskomattoman hienoja maisemia – Esittelyssä Iivaara ja Kuntivaara

Tyk­ky­puis­taan tun­ne­tut itä­ra­jan huiput tar­joa­vat us­ko­mat­to­man hienoja mai­se­mia – Esit­te­lys­sä Iivaara ja Kun­ti­vaa­ra

25.02.2023 17:00
Tilaajille
Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – nappaa tästä me­no­vin­kit

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – nappaa tästä me­no­vin­kit

24.02.2023 04:00
Tilaajille
15 vuotta sitten kuusamolainen Pekka Kantola oli harvinaisuus, nykyään hän on osa normia – Selvitimme Koillismaan kuntien etätyökäytäntöjä ja sitä, eroavatko ne toisistaan

15 vuotta sitten kuu­sa­mo­lai­nen Pekka Kantola oli har­vi­nai­suus, nykyään hän on osa normia – Sel­vi­tim­me Koil­lis­maan kuntien etä­työ­käy­tän­tö­jä ja sitä, eroa­vat­ko ne toi­sis­taan

24.02.2023 04:00
Tilaajille
"Mielikuvalla iso merkitys työntekijän hakeutumiseen uuteen työpaikkaan" – Viestinnän ja yhteisöllisyyden asiantuntijat yrittäjien aamukahveilla Kuusamossa

"Mie­li­ku­val­la iso mer­ki­tys työn­te­ki­jän ha­keu­tu­mi­seen uuteen työ­paik­kaan" – Vies­tin­nän ja yh­tei­söl­li­syy­den asian­tun­ti­jat yrit­tä­jien aa­mu­kah­veil­la Kuu­sa­mos­sa

23.02.2023 10:03 1
Tilaajille
Vanhemmat
Koillismaalaiset ja pohjoissuomalaiset juuret omaava pohjanpystykorva täyttää vuosia – sen kunniaksi osa rotuaktiiveista haluaisi vaihtaa rodun alkuperämaan

Koil­lis­maa­lai­set ja poh­jois­suo­ma­lai­set juuret omaava poh­jan­pys­ty­kor­va täyttää vuosia – sen kun­niak­si osa ro­tu­ak­tii­veis­ta ha­luai­si vaihtaa rodun al­ku­pe­rä­maan

18.02.2023 12:00 1
Tilaajille
Koillismaalle matkataan hiihtolomille paljon omilla autoilla– Rukan parkkihalli täyttyy henkilöautoista, viime vuonna täyttöaste hiihtolomaviikkojen aikana oli noin 80 prosenttia

Koil­lis­maal­le mat­ka­taan hiih­to­lo­mil­le paljon omilla au­toil­la– Rukan park­ki­hal­li täyttyy hen­ki­löau­tois­ta, viime vuonna täyt­tö­as­te hiih­to­lo­ma­viik­ko­jen aikana oli noin 80 pro­sent­tia

17.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Koronavuosien jälkeen paluu uuteen normaaliin arkeen – "Nyt ollaan kaikella tavalla tarkempia, käsiäkin pestään tiheämpään"

Ko­ro­na­vuo­sien jälkeen paluu uuteen nor­maa­liin arkeen – "Nyt ollaan kai­kel­la tavalla tar­kem­pia, kä­siä­kin pestään ti­heäm­pään"

08.02.2023 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Ruka vetää perheitä puoleensa – Tämän ajan ilmiö on myös monipaikkaisuus eli asutaan osan aikaa kaupunkiasunnossa ja osan aikaa vapaa-ajan mökillä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ruka vetää per­hei­tä puo­leen­sa – Tämän ajan ilmiö on myös mo­ni­paik­kai­suus eli asutaan osan aikaa kau­pun­ki­asun­nos­sa ja osan aikaa va­paa-ajan mökillä

03.02.2023 04:00
Tilaajille
Rajusti lauhtunut sää piti Carunan teknikot ja aurakuskit kiireisinä – Taivalkoskella sähköt olivat pisimmillään poikki yli kolme tuntia

Rajusti lauh­tu­nut sää piti Carunan tek­ni­kot ja au­ra­kus­kit kii­rei­si­nä – Tai­val­kos­kel­la sähköt olivat pi­sim­mil­lään poikki yli kolme tuntia

25.01.2023 15:00
Tilaajille