Joko luit: Ru­ka­kes­kus ke­hit­tää Maston aluetta 14 mil­joo­nal­la

Vanha kuva: Karhu ahmi viisia kania ko­ti­pi­has­ta Tol­pan­nie­mes­sä lo­ka­kuus­sa 1993

Kalakisa: Erkin ver­kos­ta Ala-Kit­kal­la nousi lähes kolmen kilon siika

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koillismaa
Kuukausi
Minne mennä: Karaoke raikaa jälleen Rukalla, nuorallatanssijat Myllykosken vesivoimalaitoksella, lavatanssijumppaa liikuntakeskuksen liikuntasalissa - kaikkea tätä ja paljon muuta on tarjolla Koillismaan tapahtumissa, poimi tästä mieleisesi

Minne mennä: Karaoke raikaa jälleen Ru­kal­la, nuo­ral­la­tans­si­jat Myl­ly­kos­ken ve­si­voi­ma­lai­tok­sel­la, la­va­tans­si­jump­paa lii­kun­ta­kes­kuk­sen lii­kun­ta­sa­lis­sa - kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa, poimi tästä mie­lei­se­si

28.09.2023 14:23
Tilaajille
Korouoman uusin reitti muuttui rankkasateella rinnepuroksi ja hyytävä tuuli viiltää tunturissa – ruskaretkeilijä, ota ainakin nämä perusasiat huomioon nyt luontoon lähtiessäsi

Ko­rouo­man uusin reitti muuttui rank­ka­sa­teel­la rin­ne­pu­rok­si ja hyytävä tuuli viiltää tun­tu­ris­sa – rus­ka­ret­kei­li­jä, ota ainakin nämä pe­rus­asiat huo­mioon nyt luon­toon läh­ties­sä­si

25.09.2023 17:00
Tilaajille
Laittomien ulkomaalaisten rahankerääjien epäillään liikkuvan myös Koillismaalla, Kajaanissa kaksi napattiin kiinni – Tiesitkö, millä neljällä kuusamolaisyhteisöllä on rahankeräyslupa?

Lait­to­mien ul­ko­maa­lais­ten ra­han­ke­rää­jien epäil­lään liik­ku­van myös Koil­lis­maal­la, Ka­jaa­nis­sa kaksi na­pat­tiin kiinni – Tie­sit­kö, millä nel­jäl­lä kuu­sa­mo­lais­yh­tei­söl­lä on ra­han­ke­räys­lu­pa?

21.09.2023 15:46 1
Tilaajille
Koillismaalla tapahtuu – lähdetkö liikkumaan, nauttimaan tapahtumasta, konsertista tai näyttelystä tai vaikkapa tanssimaan? Nappaa tästä vinkit Koillismaan viikon tapahtumiin

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – läh­det­kö liik­ku­maan, naut­ti­maan ta­pah­tu­mas­ta, kon­ser­tis­ta tai näyt­te­lys­tä tai vaik­ka­pa tans­si­maan? Nappaa tästä vinkit Koil­lis­maan viikon ta­pah­tu­miin

16.09.2023 10:29
Tilaajille
Vanhemmat
Hirvenmetsästys käynnistyi Lapissa ja Koillismaalla – muualla hirveä voi metsästää pellolta vahtimalla

Hir­ven­met­säs­tys käyn­nis­tyi Lapissa ja Koil­lis­maal­la – muualla hirveä voi met­säs­tää pel­lol­ta vah­ti­mal­la

02.09.2023 10:35 4
Pekka Jääskön vieraskolumni: Onneksemme meillä on Kitka!
Kolumni

Pekka Jääskön vie­ras­ko­lum­ni: On­nek­sem­me meillä on Kitka!

02.09.2023 04:00
Tilaajille
Parempia polkuja murskeella – Koillismaalla on viime vuosina investoitu puistoalueiden vaeltamisreitteihin

Pa­rem­pia polkuja murs­keel­la – Koil­lis­maal­la on viime vuosina in­ves­toi­tu puis­to­aluei­den vael­ta­mis­reit­tei­hin

01.09.2023 04:00
Tilaajille
Sää on vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen lämmin – Myös keskiviikkona päästään lähelle kahtakymmentä astetta

Sää on vuo­den­ai­kaan nähden poik­keuk­sel­li­sen lämmin – Myös kes­ki­viik­ko­na pääs­tään lähelle kah­ta­kym­men­tä astetta

28.08.2023 15:32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pentti Par­viai­sen lu­ki­ja­kir­je: Elin­kei­no­mark­ki­nat ovat hyvää elin­kei­no­po­li­tiik­kaa

25.08.2023 16:30
Tilaajille
Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – läh­det­kö tanssimaan, naut­ti­maan konsertista tai näyt­te­lys­tä tai nukutko yön ulkona?

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – läh­det­kö tans­si­maan, naut­ti­maan kon­ser­tis­ta tai näyt­te­lys­tä tai nukutko yön ulkona?

25.08.2023 04:00
Tilaajille
"Kansallispuistobingossa on maailman suurin bingoalusta" – Myös Oulangan kansallispuisto mukana koko Suomen laajuisessa pelissä

"Kan­sal­lis­puis­to­bin­gos­sa on maail­man suurin bin­goa­lus­ta" – Myös Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­to mukana koko Suomen laa­jui­ses­sa pelissä

21.08.2023 17:00
Tilaajille
Tällaiset johtajasopimukset on Koillismaan kunnanjohtajilla – eroja palkkauksessa, tavoitteissa ja ristiriitatilanteissa toimimisessa

Täl­lai­set joh­ta­ja­so­pi­muk­set on Koil­lis­maan kun­nan­joh­ta­jil­la – eroja palk­kauk­ses­sa, ta­voit­teis­sa ja ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­sa toi­mi­mi­ses­sa

21.08.2023 04:00 1
Tilaajille
Hopealle SM-kisoissa – Tankotanssijat Saimi Huttu ja Elina Laakko kertovat, mitä laji vaatii ja kuinka siinä pääsee alkuun

Ho­peal­le SM-ki­sois­sa – Tan­ko­tans­si­jat Saimi Huttu ja Elina Laakko ker­to­vat, mitä laji vaatii ja kuinka siinä pääsee alkuun

20.08.2023 17:00
Tilaajille
Koillismaa välttyi pakkasilta viime yönä – alimmillaan lämpötila laski +1,3 asteeseen Taivalkosken kirkonkylällä

Koil­lis­maa välttyi pak­ka­sil­ta viime yönä – alim­mil­laan läm­pö­ti­la laski +1,3 as­tee­seen Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­läl­lä

18.08.2023 10:25 3
Tilaajille
Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – läh­det­kö liik­ku­maan, naut­ti­maan ta­pah­tu­mas­ta tai näyt­te­lys­tä?

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – läh­det­kö liik­ku­maan, naut­ti­maan ta­pah­tu­mas­ta tai näyt­te­lys­tä?

18.08.2023 04:00
Tilaajille
Huoneistohotelli Rukan Pressa aukenee pian – jokaista huoneistoa varten sähköauton latauspiste: "Haluan tukea ympäristöystävällisyyttä maalaisjärjellä, vaikken viherpiipertäjä olekaan"

Huo­neis­to­ho­tel­li Rukan Pressa aukenee pian – jo­kais­ta huo­neis­toa varten säh­kö­au­ton la­taus­pis­te: "Haluan tukea ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­syyt­tä maa­lais­jär­jel­lä, vaikken vi­her­pii­per­tä­jä ole­kaan"

18.08.2023 04:00
Tilaajille
Pekka Jääskön vieraskolumni: Opimme jatkuvasti uutta vuorovaikutuksesta, osallistumisesta ja viestinnästä
Kolumni

Pekka Jääskön vie­ras­ko­lum­ni: Opimme jat­ku­vas­ti uutta vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta, osal­lis­tu­mi­ses­ta ja vies­tin­näs­tä

17.08.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamossa juhlitaan pian villiruokaa, kun uusi tapahtuma valtaa tapahtumatorin – inspiraatiota järjestäjät ovat hakeneet Ahvenanmaalta asti

Kuu­sa­mos­sa juh­li­taan pian vil­li­ruo­kaa, kun uusi ta­pah­tu­ma valtaa ta­pah­tu­ma­to­rin – ins­pi­raa­tio­ta jär­jes­tä­jät ovat ha­ke­neet Ah­ve­nan­maal­ta asti

16.08.2023 11:00
Tilaajille
Tänään taas lennetään – Kuusamon lentoaseman remontti on nyt valmis, myös nettonollapäästöjen taso saavutetaan kentällä jo tämän vuoden lopussa

Tänään taas len­ne­tään – Kuu­sa­mon len­to­ase­man re­mont­ti on nyt valmis, myös net­to­nol­la­pääs­tö­jen taso saa­vu­te­taan ken­täl­lä jo tämän vuoden lopussa

16.08.2023 04:00
Tilaajille
Myllykosken voimalaitoksen luovutus lähestyy – Ensi talven ajan Kuusinkijoki kuntoon ry:n vastuulla on säädellä voimalaitoksella veden korkeutta

Myl­ly­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen luo­vu­tus lä­hes­tyy – Ensi talven ajan Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon ry:n vas­tuul­la on sää­del­lä voi­ma­lai­tok­sel­la veden kor­keut­ta

15.08.2023 04:00 3
Tilaajille