Posion kunta hel­pot­taa ase­ma­kaa­va-alueen ra­ken­ta­mis­ta, kun­nan­joh­ta­ja näyttää mallia os­ta­mal­la tontin – "Tällä het­kel­lä kat­se­lem­me ta­lo­ku­via"

Mainos: Tilaa tästä jat­ku­van ti­laa­jan etuna ys­tä­väl­le Koil­lis­sa­no­mat Digi alle puoleen hin­taan: 3 kk 14,90 €. Saat lahjan myös it­sel­le­si!

Sähkökatkot

Kuu­sa­mos­sa oli 643 ta­lout­ta ilman sähköjä 10 mi­nuut­tia – Katkon syy on tun­te­ma­ton

28.08.2021 14:37
Tilaajille

Yli-Kit­kan ja Tolvan alueel­la oli aamulla säh­kö­kat­ko­ja – pa­him­mil­laan yli 200 asia­kas­ta oli ilman sähköjä

04.08.2021 10:04
Tilaajille

Rukan alueel­la oli tors­tai-il­ta­na säh­köt­tä yli 2000 ihmistä rik­koon­tu­neen va­ra­joh­ti­men takia, ra­vin­to­lat jou­tui­vat sul­ke­maan het­kel­li­ses­ti: "Il­moi­tet­tiin va­rauk­sen teh­neil­le asiak­kail­le, että pai­kal­le ei voi tulla"

09.07.2021 14:23
Tilaajille

Veli sai sähköt ta­kai­sin maa­nan­tai­na, mutta osalla tämä saattaa venyä per­jan­tail­le – säh­kö­verk­ko paikoin ra­ken­net­ta­va uu­des­taan: "Pyl­väät ovat kaa­tu­neet tai menneet poikki"

30.06.2021 04:00 3
Tilaajille

Pu­he­lin­ver­kos­sa yhä häi­riöi­tä Kuu­sa­mos­sa säh­kö­kat­ko­jen vuoksi  – Kau­pun­gin­joh­ta­ja vetoaa: "Jos tie­dos­sa on yksin eläviä, otetaan yh­teyt­tä ja tar­kis­te­taan että kaikki on hyvin"

23.06.2021 21:12 1
Tilaajille

Ot­sa­lam­pun valossa tavarat asiak­kail­le – kat­kai­si­ja­vi­ka pimensi Itä-Ru­kan het­kek­si maa­nan­tai-il­ta­na

23.02.2021 10:39
Tilaajille

Po­siol­la sähköt olivat poikki 577 asiak­kaal­ta lähes neljä tuntia - pa­lau­tui­vat kello 17.22

19.11.2020 19:55
Tilaajille

Sähköt pa­la­si­vat Kuu­sa­mon Tol­pan­nie­meen

26.10.2020 19:57
Tilaajille

Caruna tekee he­li­kop­te­ri­sa­haus­ta Koil­lis­maal­la - toi­min­ta pai­not­tuu Kuu­sa­mon, Tai­val­kos­ken ja Ranuan alueil­le.

09.06.2020 04:00
Tilaajille

Sähköjä katkesi Poh­jois-Po­siol­ta

09.02.2020 14:10
Tilaajille

"Kuura painaa säh­kö­joh­to­ja ja jopa rikkoo niitä" – Säh­kön­siir­to­yh­tiö tuo on­gel­maan avuksi toisen kop­te­rin Koil­lis­maal­le

24.01.2018 10:30

Yli 500 ta­lout­ta ilman sähköjä lauan­tai­na – pahin tilanne Tai­val­kos­kel­la

20.01.2018 17:38

”Nor­maa­li­ti­laan voi mennä vielä päiviä” – Säh­kö­lin­joil­le tai­pu­nut kym­me­niä puita, joita rai­va­taan pois

09.01.2018 05:00

”Agg­re­gaat­ti on ollut ah­ke­raan käy­tös­sä"– näin po­sio­lai­set pär­jää­vät säh­kö­kat­ko­jen kanssa

09.01.2018 05:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Tässä on rat­kai­su tyk­ky­lu­men on­gel­miin

08.01.2018 14:00

Va­ra­voi­ma­ko­neet aut­ta­vat, jos val­ta­kun­nan ver­kos­ta on virta pois

08.01.2018 05:00

Aa­mu­puu­ro pääs­tiin Tee­ri­ran­nal­la keit­tä­mään säh­kö­kat­ko­jen välissä – "Mi­nul­la ei ole hätää, koska on agg­re­gaat­ti"

08.01.2018 05:00

Säh­kö­kat­kot pi­sim­mil­lään jopa 10 tuntia – he­li­kop­te­rit pör­rää­vät et­si­mäs­sä vikoja

07.01.2018 11:55

"Kui­va­muo­nal­la pär­jäi­si var­mas­ti viikon" – Näin koil­lis­maa­lai­set ovat va­rau­tu­neet säh­kö­kat­koon

06.01.2018 05:00