Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Viikon kysymys: Onko mie­les­tä­si oi­keu­tet­tua, että yk­si­tyis­tä mal­min­et­sin­tää ra­hoi­te­taan valtion kas­sas­ta?

Kuvaajalta: Ur­hei­li­ja, edes­ot­ta­muk­sia kat­so­taan poik­keuk­set­ta suu­ren­nus­la­sin läpi – käyt­täy­dy kuten esi­ku­van kuuluu

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Sähkökatkot
Jälleen sähkökatkoja Kuusamossa – tällä kertaa vikaa Sallan rajalla

Jälleen säh­kö­kat­ko­ja Kuu­sa­mos­sa – tällä kertaa vikaa Sallan rajalla

16.02.2023 13:14
Tilaajille
540 taloutta eilen ilman sähköä Rukalla – Caruna toivoo, että asiakkaat ilmoittavat selvistä vaaran paikoista yhtiölle

540 ta­lout­ta eilen ilman sähköä Rukalla – Caruna toivoo, että asiak­kaat il­moit­ta­vat sel­vis­tä vaaran pai­kois­ta yh­tiöl­le

10.02.2023 10:13
Tilaajille
Rukalla sähkökatkoksen piirissä torstai-iltana kahdeksalta vielä 356 asiakasta – häiriön arvioidaan kestävän vielä useita tunteja

Rukalla säh­kö­kat­kok­sen pii­ris­sä tors­tai-il­ta­na kah­dek­sal­ta vielä 356 asia­kas­ta – häiriön ar­vioi­daan kes­tä­vän vielä useita tunteja

09.02.2023 20:05
Tilaajille
Päivällä alkaneet sähkökatkot ohi Kuusamossa ja Taivalkoskella

Päi­väl­lä al­ka­neet säh­kö­kat­kot ohi Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la

07.02.2023 15:15
Tilaajille
Yli toista sataa asiakasta tällä hetkellä ilman virtaa – Lumikuorma painaa nyt useita sähkölinjoja Kuusamossa ja Taivalkoskella

Yli toista sataa asia­kas­ta tällä het­kel­lä ilman virtaa – Lu­mi­kuor­ma painaa nyt useita säh­kö­lin­jo­ja Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la

07.02.2023 13:05 2
Tilaajille
Rajusti lauhtunut sää piti Carunan teknikot ja aurakuskit kiireisinä – Taivalkoskella sähköt olivat pisimmillään poikki yli kolme tuntia

Rajusti lauh­tu­nut sää piti Carunan tek­ni­kot ja au­ra­kus­kit kii­rei­si­nä – Tai­val­kos­kel­la sähköt olivat pi­sim­mil­lään poikki yli kolme tuntia

25.01.2023 15:00
Tilaajille
Kannattiko villasukissa värjöttely loppuvuodesta? Selvitimme, miten  suomalaiset onnistuivat välttämään sähköpulan säästötoimilla

Kan­nat­ti­ko vil­la­su­kis­sa vär­jöt­te­ly lop­pu­vuo­des­ta? Sel­vi­tim­me, miten suo­ma­lai­set on­nis­tui­vat vält­tä­mään säh­kö­pu­lan sääs­tö­toi­mil­la

21.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Sähkön pitäisi pysyä lähipäivinä edullisena, talven tilanne riippuu säästä – "Kovat pakkaset ja tyyni sää olisi pahin yhdistelmä"

Sähkön pitäisi pysyä lä­hi­päi­vi­nä edul­li­se­na, talven tilanne riippuu säästä – "Kovat pak­ka­set ja tyyni sää olisi pahin yh­dis­tel­mä"

29.12.2022 13:07
Tilaajille
Nämä ovat suurimmat haasteet kouluissa sähkökatkon tullessa – ekaluokkalaiset Hannah ja Juuso ovat valmiina opiskelemaan vaikka taskulampun avulla

Nämä ovat suu­rim­mat haas­teet kou­luis­sa säh­kö­kat­kon tul­les­sa – eka­luok­ka­lai­set Hannah ja Juuso ovat val­mii­na opis­ke­le­maan vaikka tas­ku­lam­pun avulla

21.12.2022 04:00
Tilaajille
"Pahin uhka on tällä hetkellä mahdollinen sähköpula" – näin Kuusamon kaupunki ja Evo varautuvat pahempaan päivään, evakuointisuunnitelma on lukkojen takana

"Pahin uhka on tällä het­kel­lä mah­dol­li­nen säh­kö­pu­la" – näin Kuu­sa­mon kau­pun­ki ja Evo va­rau­tu­vat pa­hem­paan päi­vään, eva­kuoin­ti­suun­ni­tel­ma on luk­ko­jen takana

14.12.2022 14:22 1
Tilaajille
Kraanan sylkiessä ilmaa Kuusamon kirkkaan sijasta, herää huoli varautumisesta
Kolumni

Kraanan syl­kies­sä ilmaa Kuu­sa­mon kirk­kaan si­jas­ta, herää huoli va­rau­tu­mi­ses­ta

16.11.2022 04:00
Tilaajille
Herkimmät ruuat voivat pilaantua jo 1–2 tunnin sähkökatkoksen aikana – kaupan ala innostaa ihmisiä säästämään nyt sähkössä, jotta ruokakaupat välttyisivät katkoksilta

Her­kim­mät ruuat voivat pi­laan­tua jo 1–2 tunnin säh­kö­kat­kok­sen aikana – kaupan ala in­nos­taa ihmisiä sääs­tä­mään nyt säh­kös­sä, jotta ruo­ka­kau­pat vält­tyi­si­vät kat­kok­sil­ta

02.11.2022 18:06
Tilaajille
Mitä teet, kun lamppu sammuu ja patteri kylmenee? Asiantuntijoiden mukaan pitkä sähkökatko koettelee arkea "Ulkogrilli kannattaa kaivaa esiin"

Mitä teet, kun lamppu sammuu ja patteri kyl­me­nee? Asian­tun­ti­joi­den mukaan pitkä säh­kö­kat­ko koet­te­lee arkea "Ul­kog­ril­li kan­nat­taa kaivaa esiin"

14.09.2022 15:30
Tilaajille
Aamukahvit jäivät kylmiksi – Kuusamon kirkonkylällä varhain aamulla sähkökatkos, jopa 640 asiakasta ilman virtaa

Aa­mu­kah­vit jäivät kyl­mik­si – Kuu­sa­mon kir­kon­ky­läl­lä varhain aamulla säh­kö­kat­kos, jopa 640 asia­kas­ta ilman virtaa

10.06.2022 08:57 2
Tilaajille
Lamppu sammui Koillismaalla maanantai-iltana – laajan sähkökatkon tarkka syy vielä hämärän peitossa

Lamppu sammui Koil­lis­maal­la maa­nan­tai-il­ta­na – laajan säh­kö­kat­kon tarkka syy vielä hämärän pei­tos­sa

07.06.2022 10:01 2
Tilaajille
Noin tunnin sähkökatko pimensi yli 24 000 taloutta Koillismaalla – Carunan mukaan syynä oli suojaustekniikan väärä toiminta

Noin tunnin säh­kö­kat­ko pimensi yli 24 000 ta­lout­ta Koil­lis­maal­la – Carunan mukaan syynä oli suo­jaus­tek­nii­kan väärä toi­min­ta

07.06.2022 10:58
Caruna lupaa varmempaa sähkönjakelua Koillismaalle – Suurhankkeessa uusittiin 4 500 kilometriä verkkoa

Caruna lupaa var­mem­paa säh­kön­ja­ke­lua Koil­lis­maal­le – ­Suur­hank­kees­sa uu­sit­tiin 4 500 ki­lo­met­riä verkkoa

06.04.2022 15:38
Tilaajille
Näin varaudut pahimman varalle – joditabletteja ei saa ottaa ennakkoon, kotivara tärkeä etenkin pientaloalueilla

Näin va­rau­dut pa­him­man varalle – jo­di­tab­let­te­ja ei saa ottaa en­nak­koon, ko­ti­va­ra tärkeä etenkin pien­ta­lo­alueil­la

19.03.2022 11:30
Tilaajille
Kotivara on hyvä olla valmiina – Sähkökatkot ja korona ovat saaneet lappilaiset täydentämään varastojaan

Ko­ti­va­ra on hyvä olla val­mii­na – Säh­kö­kat­kot ja korona ovat saaneet lap­pi­lai­set täy­den­tä­mään va­ras­to­jaan

09.03.2022 06:30
Tilaajille
Kuusamon energia-ja vesiosuuskunta Ylellä: Yhdelle sähkökatkolle hintaa jopa 5000 euroa, pitkät katkot näkyvät asiakkaiden laskuissa

Kuu­sa­mon ener­gia-ja ve­si­osuus­kun­ta Ylellä: Yhdelle säh­kö­kat­kol­le hintaa jopa 5000 euroa, pitkät katkot näkyvät asiak­kai­den las­kuis­sa

19.01.2022 16:00 3
Tilaajille