Sää: Nyt on syytä pitää hatusta kiinni ja laittaa raap­pa­hou­sut jal­kaan, mikäli ulos aikoo – tuuli tui­ver­taa Koil­lis­maal­la ja sähköt kat­kei­le­vat, vai­ku­tuk­sia kau­ko­läm­mön ja­ke­luun

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Sähkökatkot
Viimeisin tunti
Tuisku aiheuttaa tapahtumia Rukan rinteillä – hisseistä vain ankkurit pyörivät, tuolihissit ja gondoli pysähdyksissä

Tuisku ai­heut­taa ta­pah­tu­mia Rukan rin­teil­lä – his­seis­tä vain ank­ku­rit pyö­ri­vät, tuo­li­his­sit ja gondoli py­säh­dyk­sis­sä

11:57
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Nyt on syytä pitää hatusta kiinni ja laittaa raappahousut jalkaan, mikäli ulos aikoo – tuuli tuivertaa Koillismaalla ja sähköt katkeilevat, vaikutuksia kaukolämmön jakeluun

Nyt on syytä pitää hatusta kiinni ja laittaa raap­pa­hou­sut jal­kaan, mikäli ulos aikoo – tuuli tui­ver­taa Koil­lis­maal­la ja sähköt kat­kei­le­vat, vai­ku­tuk­sia kau­ko­läm­mön ja­ke­luun

10:49
Tilaajille
Vanhemmat
Lumi katkoo puita ja sähköjä Koillismaalla – "Koko yhtiön miehistö on kiertänyt puhdistamassa linjoja"

Lumi katkoo puita ja sähköjä Koil­lis­maal­la – "Koko yhtiön mie­his­tö on kier­tä­nyt puh­dis­ta­mas­sa lin­jo­ja"

13.01.2022 08:50
Tilaajille
Carunan jakelualueella Koillismaalla laajalla alueella sähkökatkoksia – enimmillään ilman sähköä oli noin 620 asiakasta

Carunan ja­ke­lu­alueel­la Koil­lis­maal­la laa­jal­la alueel­la säh­kö­kat­kok­sia – enim­mil­lään ilman sähköä oli noin 620 asia­kas­ta

30.12.2021 15:03
Tilaajille
Caruna huolissaan: Tykkylumi voi aiheuttaa sähkökatkoja – "Jos sähkölinjan päälle on kaatunut puu, poistu hyppien tai loikkien"

Caruna huo­lis­saan: Tyk­ky­lu­mi voi ai­heut­taa säh­kö­kat­ko­ja – "Jos säh­kö­lin­jan päälle on kaa­tu­nut puu, poistu hyppien tai loik­kien"

16.12.2021 15:30
Tilaajille
Kuusamossa oli 643 taloutta ilman sähköjä 10 minuuttia – Katkon syy on tuntematon

Kuu­sa­mos­sa oli 643 ta­lout­ta ilman sähköjä 10 mi­nuut­tia – Katkon syy on tun­te­ma­ton

28.08.2021 14:37
Tilaajille
Yli-Kitkan ja Tolvan alueella oli aamulla sähkökatkoja – pahimmillaan yli 200 asiakasta oli ilman sähköjä

Yli-Kit­kan ja Tolvan alueel­la oli aamulla säh­kö­kat­ko­ja – pa­him­mil­laan yli 200 asia­kas­ta oli ilman sähköjä

04.08.2021 10:04
Tilaajille
Rukan alueella oli torstai-iltana sähköttä yli 2000 ihmistä rikkoontuneen varajohtimen takia,  ravintolat joutuivat sulkemaan hetkellisesti: "Ilmoitettiin varauksen tehneille asiakkaille, että paikalle ei voi tulla"

Rukan alueel­la oli tors­tai-il­ta­na säh­köt­tä yli 2000 ihmistä rik­koon­tu­neen va­ra­joh­ti­men takia, ra­vin­to­lat jou­tui­vat sul­ke­maan het­kel­li­ses­ti: "Il­moi­tet­tiin va­rauk­sen teh­neil­le asiak­kail­le, että pai­kal­le ei voi tulla"

09.07.2021 14:23
Tilaajille
Veli sai sähköt takaisin maanantaina, mutta osalla tämä saattaa venyä perjantaille – sähköverkko paikoin rakennettava uudestaan: "Pylväät ovat kaatuneet tai menneet poikki"

Veli sai sähköt ta­kai­sin maa­nan­tai­na, mutta osalla tämä saattaa venyä per­jan­tail­le – säh­kö­verk­ko paikoin ra­ken­net­ta­va uu­des­taan: "Pyl­väät ovat kaa­tu­neet tai menneet poikki"

30.06.2021 04:00 3
Tilaajille
Puhelinverkossa yhä häiriöitä Kuusamossa sähkökatkojen vuoksi  – Kaupunginjohtaja vetoaa: "Jos tiedossa on yksin eläviä, otetaan yhteyttä ja tarkistetaan että kaikki on hyvin"

Pu­he­lin­ver­kos­sa yhä häi­riöi­tä Kuu­sa­mos­sa säh­kö­kat­ko­jen vuoksi  – Kau­pun­gin­joh­ta­ja vetoaa: "Jos tie­dos­sa on yksin eläviä, otetaan yh­teyt­tä ja tar­kis­te­taan että kaikki on hyvin"

23.06.2021 21:12 1
Tilaajille
Otsalampun valossa tavarat asiakkaille – katkaisijavika pimensi Itä-Rukan hetkeksi maanantai-iltana

Ot­sa­lam­pun valossa tavarat asiak­kail­le – kat­kai­si­ja­vi­ka pimensi Itä-Ru­kan het­kek­si maa­nan­tai-il­ta­na

23.02.2021 10:39
Tilaajille
Posiolla sähköt olivat poikki 577 asiakkaalta lähes neljä tuntia -  palautuivat kello 17.22

Po­siol­la sähköt olivat poikki 577 asiak­kaal­ta lähes neljä tuntia - pa­lau­tui­vat kello 17.22

19.11.2020 19:55
Tilaajille
Sähköt palasivat Kuusamon Tolpanniemeen

Sähköt pa­la­si­vat Kuu­sa­mon Tol­pan­nie­meen

26.10.2020 19:57
Tilaajille
Caruna tekee helikopterisahausta Koillismaalla -  toiminta painottuu Kuusamon, Taivalkosken ja Ranuan alueille.

Caruna tekee he­li­kop­te­ri­sa­haus­ta Koil­lis­maal­la - toi­min­ta pai­not­tuu Kuu­sa­mon, Tai­val­kos­ken ja Ranuan alueil­le.

09.06.2020 04:00
Tilaajille
Sähköjä katkesi Pohjois-Posiolta

Sähköjä katkesi Poh­jois-Po­siol­ta

09.02.2020 14:10
Tilaajille
"Kuura painaa sähköjohtoja ja jopa rikkoo niitä" – Sähkönsiirtoyhtiö tuo ongelmaan avuksi toisen kopterin Koillismaalle

"Kuura painaa säh­kö­joh­to­ja ja jopa rikkoo niitä" – Säh­kön­siir­to­yh­tiö tuo on­gel­maan avuksi toisen kop­te­rin Koil­lis­maal­le

24.01.2018 10:30
Yli 500 taloutta ilman sähköjä lauantaina – pahin tilanne Taivalkoskella

Yli 500 ta­lout­ta ilman sähköjä lauan­tai­na – pahin tilanne Tai­val­kos­kel­la

20.01.2018 17:38
”Normaalitilaan voi mennä vielä päiviä” – Sähkölinjoille taipunut kymmeniä puita, joita raivataan pois

”Nor­maa­li­ti­laan voi mennä vielä päiviä” – Säh­kö­lin­joil­le tai­pu­nut kym­me­niä puita, joita rai­va­taan pois

09.01.2018 05:00

”Agg­re­gaat­ti on ollut ah­ke­raan käy­tös­sä"– näin po­sio­lai­set pär­jää­vät säh­kö­kat­ko­jen kanssa

09.01.2018 05:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Tässä on rat­kai­su tyk­ky­lu­men on­gel­miin

08.01.2018 14:00