Valokuitu: Sö­der­lun­dien perhe sai va­lo­kui­dun 19 vuoden odo­tuk­sen jälkeen

Toimittajalta: Toi­mit­ta­jal­ta: In­huil­laan­kos nyt oikein ura­kal­la vai syö­dään­kös samalta lau­ta­sel­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Muuttolinnut
Harvinainen Amerikanhaapana harhautui Kuusamon Torankijärvelle

Har­vi­nai­nen Ame­ri­kan­haa­pa­na har­hau­tui Kuu­sa­mon To­ran­ki­jär­vel­le

03.10.2022 19:00
Tilaajille
Lintujen kevätmuutto on nyt kiivaassa vaiheessa – katso lukijoiden kuvat kevään linnuista ja lähetä oma kuvasi!

Lin­tu­jen ke­vät­muut­to on nyt kii­vaas­sa vai­hees­sa – katso lu­ki­joi­den kuvat kevään lin­nuis­ta ja lähetä oma kuvasi!

08.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Tänään on valtakunnallinen lintuharrastuspäivä: Kuusamossa bongataan Vihtasalmen lintutornilla vielä parin tunnin ajan, Taivalkoskella kiikaroidaan Turvakonalustan tornissa

Tänään on val­ta­kun­nal­li­nen lin­tu­har­ras­tus­päi­vä: Kuu­sa­mos­sa bon­ga­taan Vih­ta­sal­men lin­tu­tor­nil­la vielä parin tunnin ajan, Tai­val­kos­kel­la kii­ka­roi­daan Tur­va­ko­na­lus­tan tor­nis­sa

07.05.2022 11:24
Tilaajille
Kuusamossa syntyneen Klasu-maakotkan matka päättyi salametsästäjän hauliin Ukrainassa – kotkanpoikanen ennätti 1500 kilometrin päähän synnyinseuduiltaan

Kuu­sa­mos­sa syn­ty­neen Kla­su-maa­kot­kan matka päättyi sa­la­met­säs­tä­jän hauliin Uk­rai­nas­sa – kot­kan­poi­ka­nen ennätti 1500 ki­lo­met­rin päähän syn­nyin­seu­duil­taan

20.01.2022 13:12
Tilaajille
Lintujen syysmuutto – Maailman suurin eläinvaellus

Lin­tu­jen syys­muut­to – Maail­man suurin eläin­vael­lus

23.08.2021 08:31
Tilaajille
Erittäin uhanalaisia muuttolintuja havaittiin Lapin alkukesässä

Erit­täin uhan­alai­sia muut­to­lin­tu­ja ha­vait­tiin Lapin al­ku­ke­säs­sä

16.06.2021 08:54
Tilaajille
Nyt on harvinaisten lintuvieraiden sesonki: Lehmähaikara Posiolla, amerikantukkasotka Kemijärvellä, punjalkahaukkakoiras Kittilässä ja monet muut erikoisuudet

Nyt on har­vi­nais­ten lin­tu­vie­rai­den se­son­ki: Leh­mä­hai­ka­ra Po­siol­la, ame­ri­kan­tuk­ka­sot­ka Ke­mi­jär­vel­lä, pun­jal­ka­hauk­ka­koi­ras Kit­ti­läs­sä ja monet muut eri­koi­suu­det

08.06.2021 23:16
Tilaajille
Lintujen muutto myöhässä – kirjosieppoja vasta pieni osa tavallisesta määrästä

Lin­tu­jen muutto myö­häs­sä – kir­jo­siep­po­ja vasta pieni osa ta­val­li­ses­ta mää­räs­tä

06.05.2021 18:01
Tilaajille
Lintujen kevätmuutto vauhdittuu lähipäivinä

Lin­tu­jen ke­vät­muut­to vauh­dit­tuu lä­hi­päi­vi­nä

26.03.2021 15:51
Tilaajille
Pääskysiä lennähti Koillismaalle – Kevään ensimmäiset havainnot tehtiin Lohirannan kylässä Posiolla keskiviikkoaamuna

Pääs­ky­siä len­näh­ti Koil­lis­maal­le – Kevään en­sim­mäi­set ha­vain­not tehtiin Lo­hi­ran­nan kylässä Po­siol­la kes­ki­viik­ko­aa­mu­na

06.05.2020 18:00
Tilaajille
Pitkittynyt kevät viivyttää pesäpuuhia – Lähes talven keskelle muuttaneet laulujoutsenet saavat vielä tovin odottaa lumien sulamista ja pääsyä pesän rakentamiseen

Pit­kit­ty­nyt kevät vii­vyt­tää pe­sä­puu­hia – Lähes talven kes­kel­le muut­ta­neet lau­lu­jout­se­net saavat vielä tovin odottaa lumien su­la­mis­ta ja pääsyä pesän ra­ken­ta­mi­seen

01.05.2020 05:00
Tilaajille
Näky kuin lintukirjasta vie lintuharrastajaa: ”Luonnosta ei oteta, vaan otetaan vastaan minkä luonto antaa”

Näky kuin lin­tu­kir­jas­ta vie lin­tu­har­ras­ta­jaa: ”Luon­nos­ta ei oteta, vaan otetaan vastaan minkä luonto antaa”

20.04.2018 16:55