Lakko
Viikon kysymys: Vaikuttavatko lakot sinun arkeesi?

Viikon ky­sy­mys: Vai­kut­ta­vat­ko lakot sinun ar­kee­si?

04.05.2022 04:30
Tilaajille
Kuusamolainen Salme Parkkisenniemi ehti saamaan hoitoa OYSissa juuri ennen lakkoa – nyt potilaita siirretään lakon alta Kajaaniin ja Rovaniemelle

Kuu­sa­mo­lai­nen Salme Park­ki­sen­nie­mi ehti saamaan hoitoa OYSissa juuri ennen lakkoa – nyt po­ti­lai­ta siir­re­tään lakon alta Ka­jaa­niin ja Ro­va­nie­mel­le

01.04.2022 08:25 1
Tilaajille
Hoitajalakko ei vielä huomenna koske Kuusamoa ja Taivalkoskea, mutta suunnitelmia on jo tehty laajenemisen varalle – "Kaikki yksiköt ovat varautuneet siihen"

Hoi­ta­ja­lak­ko ei vielä huo­men­na koske Kuu­sa­moa ja Tai­val­kos­kea, mutta suun­ni­tel­mia on jo tehty laa­je­ne­mi­sen varalle – "Kaikki yksiköt ovat va­rau­tu­neet siihen"

31.03.2022 16:00 2
Tilaajille
Asiakassuhteet vaarassa – Kuusamolainen puunjalostajayhtiö Pölkky pelkää menettävänsä osan asiakkaistaan kilpailijamaihin

Asia­kas­suh­teet vaa­ras­sa – Kuu­sa­mo­lai­nen puun­ja­los­ta­ja­yh­tiö Pölkky pelkää me­net­tä­vän­sä osan asiak­kais­taan kil­pai­li­ja­mai­hin

06.02.2020 09:00
Tilaajille
Lakkojen vaikutus Pölkylle huomattava – Liittoon kuulumattomat, opiskelijat ja 0-sopimuksella olevat pyörittävät osittain tuotantoa myös lakon aikana

Lak­ko­jen vai­ku­tus Pöl­kyl­le huo­mat­ta­va – Liit­toon kuu­lu­mat­to­mat, opis­ke­li­jat ja 0-so­pi­muk­sel­la olevat pyö­rit­tä­vät osit­tain tuo­tan­toa myös lakon aikana

28.01.2020 05:00
Tilaajille