Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Lakko
Päiväkodit auki, pankkipalveluja kiinni, lyhennettyä aukioloa kaupassa – tässä päivittyvässä jutussa kaikki, mitä tiedämme loppuviikon lakkojen vaikutuksista Kuusamossa

Päi­vä­ko­dit auki, pank­ki­pal­ve­lu­ja kiinni, ly­hen­net­tyä au­ki­oloa kau­pas­sa – tässä päi­vit­ty­väs­sä jutussa kaikki, mitä tie­däm­me lop­pu­vii­kon lak­ko­jen vai­ku­tuk­sis­ta Kuu­sa­mos­sa

31.01.2024 15:50 10
Tilaajille
Rukalla hissit pyörivät esimiesvoimin – Lomalle saapuneet laskettelijat tiesivät lakkopäivistä ja varautuivat rajoituksiin

Rukalla hissit pyö­ri­vät esi­mies­voi­min – Lomalle saa­pu­neet las­ket­te­li­jat tie­si­vät lak­ko­päi­vis­tä ja va­rau­tui­vat ra­joi­tuk­siin

01.12.2022 17:00
Tilaajille
Hiihtokeskusalan työriidassa ei tulosta – lakko uhkasi torstaina myös Rukaa, mutta hissit ja vuokraamot sekä lipunmyynti pysyvät auki

Hiih­to­kes­kus­alan työ­rii­das­sa ei tulosta – lakko uhkasi tors­tai­na myös Rukaa, mutta hissit ja vuok­raa­mot sekä li­pun­myyn­ti pysyvät auki

29.11.2022 13:30 1
Tilaajille
Viikon kysymys: Vaikuttavatko lakot sinun arkeesi?

Viikon ky­sy­mys: Vai­kut­ta­vat­ko lakot sinun ar­kee­si?

04.05.2022 04:30
Tilaajille
Kuusamolainen Salme Parkkisenniemi ehti saamaan hoitoa OYSissa juuri ennen lakkoa – nyt potilaita siirretään lakon alta Kajaaniin ja Rovaniemelle

Kuu­sa­mo­lai­nen Salme Park­ki­sen­nie­mi ehti saamaan hoitoa OYSissa juuri ennen lakkoa – nyt po­ti­lai­ta siir­re­tään lakon alta Ka­jaa­niin ja Ro­va­nie­mel­le

01.04.2022 08:25 1
Tilaajille
Hoitajalakko ei vielä huomenna koske Kuusamoa ja Taivalkoskea, mutta suunnitelmia on jo tehty laajenemisen varalle – "Kaikki yksiköt ovat varautuneet siihen"

Hoi­ta­ja­lak­ko ei vielä huo­men­na koske Kuu­sa­moa ja Tai­val­kos­kea, mutta suun­ni­tel­mia on jo tehty laa­je­ne­mi­sen varalle – "Kaikki yksiköt ovat va­rau­tu­neet siihen"

31.03.2022 16:00 2
Tilaajille
Asiakassuhteet vaarassa – Kuusamolainen puunjalostajayhtiö Pölkky pelkää menettävänsä osan asiakkaistaan kilpailijamaihin

Asia­kas­suh­teet vaa­ras­sa – Kuu­sa­mo­lai­nen puun­ja­los­ta­ja­yh­tiö Pölkky pelkää me­net­tä­vän­sä osan asiak­kais­taan kil­pai­li­ja­mai­hin

06.02.2020 09:00
Tilaajille
Lakkojen vaikutus Pölkylle huomattava – Liittoon kuulumattomat, opiskelijat ja 0-sopimuksella olevat pyörittävät osittain tuotantoa myös lakon aikana

Lak­ko­jen vai­ku­tus Pöl­kyl­le huo­mat­ta­va – Liit­toon kuu­lu­mat­to­mat, opis­ke­li­jat ja 0-so­pi­muk­sel­la olevat pyö­rit­tä­vät osit­tain tuo­tan­toa myös lakon aikana

28.01.2020 05:00
Tilaajille