Juuri nyt: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­lua jat­ke­taan – tälle vuo­del­le suun­nit­te­luun 300 000 euroa

Joko luit: Po­lii­sin työstä vir­ka­va­paal­la oleva Tuomo Pulk­ka­nen kou­lut­tau­tuu uuteen am­mat­tiin

Toimittajalta: Har­joi­tel­kaam­me te­rä­vien kivien väis­te­lyä tiellä ja hen­git­tä­kääm­me syvään

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Yt-neuvottelut
Hyvinvointialue Pohde aloittaa yt-neuvottelut – neuvottelut koskevat 400 henkilöä kaikkiaan 18 500 työntekijästä

Hy­vin­voin­ti­alue Pohde aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – ­neu­vot­te­lut kos­ke­vat 400 hen­ki­löä kaik­kiaan 18 500 työn­te­ki­jäs­tä

27.01.2023 15:21 2
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen yt-neuvottelut päättyivät: Vaikutukset kohdentuvat 300 työntekijään

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue Pohteen yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: Vai­ku­tuk­set koh­den­tu­vat 300 työn­te­ki­jään

01.12.2022 05:57
Tilaajille
Aloittaako Kuusamon kaupunki yt-neuvottelut yhdyskuntatekniikan toimialalla? – Jos esitys menee läpi, neuvottelut koskevat 64 henkilöä: "Lähtökohta on se, että työ ei muutu, vaan työnantaja"

Aloit­taa­ko Kuu­sa­mon kau­pun­ki yt-neu­vot­te­lut yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan toi­mia­lal­la? – Jos esitys menee läpi, neu­vot­te­lut kos­ke­vat 64 hen­ki­löä: "Läh­tö­koh­ta on se, että työ ei muutu, vaan työ­nan­ta­ja"

02.11.2021 15:08 1
Tilaajille
Posti aloitti yt-neuvottelut Rovaniemellä ja Kuusamossa – lajittelu siirtynee Ouluun

Posti aloitti yt-neu­vot­te­lut Ro­va­nie­mel­lä ja Kuu­sa­mos­sa – ­la­jit­te­lu siir­ty­nee Ouluun

01.11.2021 17:12
Tilaajille
Veikkaus vähentää 125–190 työntekijää – lisäksi työsuhteiden ehtoja muutetaan

Veik­kaus vä­hen­tää 125–190 työn­te­ki­jää – lisäksi työ­suh­tei­den ehtoja muu­te­taan

15.10.2021 15:00
Metsähallitus käynnistää yt-neuvottelut – 15 työpaikkaa voi lähteä

Met­sä­hal­li­tus käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut – 15 työ­paik­kaa voi lähteä

06.04.2021 19:00
Tilaajille
Kaleva Median yt-neuvottelut päättyivät, muutosten seurauksena irtisanotaan enintään 9 henkilöä

Kaleva Median yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät, muu­tos­ten seu­rauk­se­na ir­ti­sa­no­taan enin­tään 9 hen­ki­löä

23.03.2021 12:55
Koillissanomia kustantava Kaleva Media aloittaa yt-neuvottelut

Koil­lis­sa­no­mia kus­tan­ta­va Kaleva Media aloit­taa yt-neu­vot­te­lut

01.02.2021 11:39
Tilaajille
Vapo käynnistää yt-neuvottelut, liipasimella 25 työpaikkaa – valtaosa Vapon pohjoisen työntekijöistä yt-neuvotteluiden piirissä

Vapo käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut, lii­pa­si­mel­la 25 työ­paik­kaa – val­ta­osa Vapon poh­joi­sen työn­te­ki­jöis­tä yt-neu­vot­te­lui­den pii­ris­sä

16.11.2020 13:12
Tilaajille
Pikku-Syöte aloitti yt-neuvottelut – syynä koronatilanteen takia oleellisesti supistunut toiminta

Pik­ku-Syö­te aloitti yt-neu­vot­te­lut – syynä ko­ro­na­ti­lan­teen takia oleel­li­ses­ti su­pis­tu­nut toi­min­ta

19.10.2020 18:54
Tilaajille
Toyotaa ja Lexusta myyvällä Juhan Autolla yt-neuvottelut automyynnissä – vähennystarve enintään viisi henkilötyövuotta

Toyotaa ja Lexusta myy­väl­lä Juhan Autolla yt-neu­vot­te­lut au­to­myyn­nis­sä – vä­hen­nys­tar­ve enin­tään viisi hen­ki­lö­työ­vuot­ta

22.09.2020 13:46
PPSHP aloittaa yt-menettelyn – epidemian huippua ennustetaan syksylle

PPSHP aloit­taa yt-me­net­te­lyn – epi­de­mian huippua en­nus­te­taan syk­syl­le

06.05.2020 17:11
Koronaepidemiatilanne Kuusamossa on edelleen hiljainen – Kaupunginjohtaja Jouko Manninen: "Kaikissa tehtävissä on nyt poikkeustilanne ja tilanteet vaihtelevat henkilöittäin ja toimialoittain"

Ko­ro­na­epi­de­mia­ti­lan­ne Kuu­sa­mos­sa on edel­leen hil­jai­nen – Kau­pun­gin­joh­ta­ja Jouko Man­ni­nen: "Kai­kis­sa teh­tä­vis­sä on nyt poik­keus­ti­lan­ne ja ti­lan­teet vaih­te­le­vat hen­ki­löit­täin ja toi­mia­loit­tain"

03.04.2020 12:25
Telatek käynnisti yt-neuvottelut: "Kysymys ei ole koronan vaikutuksista"

Telatek käyn­nis­ti yt-neu­vot­te­lut: "Ky­sy­mys ei ole koronan vai­ku­tuk­sis­ta"

26.03.2020 04:00
Tilaajille