Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Tai­val­kos­ken Kyl­mä­luo­ma mukana Suomen ja Viron yh­tei­ses­sä ret­kei­ly­alue­ver­kos­tos­sa

Taivalkosken Kylmäluoma on mukana Metsähallituksen yhdessä Viron vastaavan organisaation, Riigimetsa Majandamise Keskuksen (RMK) kanssa perustamassa Euroopan ensimmäisessä retkeilyalueverkostossa

Verkoston tarkoituksena on edistää suomalais-virolaista retkeilyä, ulkoilua ja retkeilyalueisiin perustuvaa matkailua.