Joko luit: Tätä kaikkea Tai­val­kos­ken mat­kai­luun on mah­tu­nut

Toimittajalta: Posion kes­kus­taan maail­man suurin kah­vi­kup­pi?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Luonto
Viimeisin 12 tuntia
Tutkimus selvitti: Tunturipöllö on Suomen hurmaavin lintu

Tut­ki­mus sel­vit­ti: Tun­tu­ri­pöl­lö on Suomen hur­maa­vin lintu

12:32 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
"Matkailun kehittäminen on yhdistykselle Kalle Päätalon sanoin silimäänni maankaatoassie" – Näin 20 vuotta sitten perustetun Taivalkosken matkailuyhdistyksen toiminta on muuttunut vuosien aikana

"Mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­nen on yh­dis­tyk­sel­le Kalle Pää­ta­lon sanoin si­li­mään­ni maan­kaa­toas­sie" – Näin 20 vuotta sitten pe­rus­te­tun Tai­val­kos­ken mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen toi­min­ta on muut­tu­nut vuosien aikana

04:00
Tilaajille
Viikko
Oulangalta tietoa siihen, miten muuttuva ilmasto vaikuttaa pohjavesiin – ainutlaatuinen maaperä mahdollistaa tutkimustiedon kansainvälisen soveltamisen

Ou­lan­gal­ta tietoa siihen, miten muut­tu­va ilmasto vai­kut­taa poh­ja­ve­siin – ai­nut­laa­tui­nen maaperä mah­dol­lis­taa tut­ki­mus­tie­don kan­sain­vä­li­sen so­vel­ta­mi­sen

29.05.2023 12:13
Tilaajille
Salama tuhosi Tiaisten mökin kesäkuussa 2003 – paikalla käyneet poliisit pyörittelivät vain päätään

Salama tuhosi Tiais­ten mökin ke­sä­kuus­sa 2003 – pai­kal­la käyneet po­lii­sit pyö­rit­te­li­vät vain päätään

29.05.2023 04:00
Tilaajille
Koskikarat saapuvat Käylään jäädäkseen: italialaistaiteilijan kookas kunnianosoitus Koillismaan luonnolle löytää paikkansa Käylän Salen seinältä

Kos­ki­ka­rat saa­pu­vat Käylään jää­däk­seen: ita­lia­lais­tai­tei­li­jan kookas kun­nian­osoi­tus Koil­lis­maan luon­nol­le löytää paik­kan­sa Käylän Salen sei­näl­tä

26.05.2023 16:30
Tilaajille
Merilohien ja -taimenien poikasia istutetaan Iijokeen – Istutusten onnistumista seurataan sähkökalastuksilla

Me­ri­lo­hien ja -tai­me­nien poi­ka­sia is­tu­te­taan Ii­jo­keen – Is­tu­tus­ten on­nis­tu­mis­ta seu­ra­taan säh­kö­ka­las­tuk­sil­la

26.05.2023 13:43
Tilaajille
Toimittajalta: Mistä on kuusamolaiset tehty?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Mistä on kuu­sa­mo­lai­set tehty?

26.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Joko talviturkki lensi roiskeisiin? – Vastaa Koillissanomien viikon kysymykseen

Joko tal­vi­turk­ki lensi rois­kei­siin? – Vastaa Koil­lis­sa­no­mien viikon ky­sy­myk­seen

24.05.2023 04:00 3
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Munakan taukopaikka on jatkuvan ilkivallan kohteena – Alueella lenkkeilevä kuusamolainen Arto Pätsi on turhautunut sotkuun: "Ajattelin melkein, että en kierrä koko reittiä, kun tuota on niin ilkeä katella"

Munakan tau­ko­paik­ka on jat­ku­van il­ki­val­lan koh­tee­na – Alueel­la lenk­kei­le­vä kuu­sa­mo­lai­nen Arto Pätsi on tur­hau­tu­nut sot­kuun: "A­jat­te­lin mel­kein, että en kierrä koko reit­tiä, kun tuota on niin ilkeä ka­tel­la"

22.05.2023 11:37 6
Tilaajille
Meneekö tekoäly vipuun, kun mies matkii mustarastasta? Testasimme kahta suosittua sovellusta, jotka tunnistavat lintuja äänestä

Meneekö tekoäly vipuun, kun mies matkii mus­ta­ras­tas­ta? Tes­ta­sim­me kahta suo­sit­tua so­vel­lus­ta, jotka tun­nis­ta­vat lintuja äänestä

20.05.2023 17:00
Tilaajille
Kaikki kolme pääskyä tulivat jo – Jos toimit pikaisesti, ehdit vielä ripustaa pihalle pari lisäpönttöä

Kaikki kolme pääskyä tulivat jo – Jos toimit pi­kai­ses­ti, ehdit vielä ri­pus­taa pihalle pari li­sä­pönt­töä

18.05.2023 11:00 2
Tilaajille
Karhunkierros on katkennut tulvaveden vuoksi – vaeltamaan kannattaa lähteä todennäköisesti vasta ensi viikolla

Kar­hun­kier­ros on kat­ken­nut tul­va­ve­den vuoksi – vael­ta­maan kan­nat­taa lähteä to­den­nä­köi­ses­ti vasta ensi vii­kol­la

17.05.2023 13:04
Tilaajille
Metsähallitus tarkastaa vuosittain satoja metsojen soitimia – Myöhäinen kevät on vaikuttanut soidinmenojen ajankohtaan

Met­sä­hal­li­tus tar­kas­taa vuo­sit­tain satoja met­so­jen soi­ti­mia – Myö­häi­nen kevät on vai­kut­ta­nut soi­din­me­no­jen ajan­koh­taan

15.05.2023 15:04
Tilaajille
Lähes 12 kilon hauki Irnijärvestä – pää menee laavun seinälle

Lähes 12 kilon hauki Ir­ni­jär­ves­tä – pää menee laavun sei­näl­le

15.05.2023 09:23 4
Tilaajille
Merikotka Jykän väkivaltainen kuolema sai pohtimaan suomalaisten luontosuhdetta – heitetään luonnonsuojeluhanskat tiskiin ja maksimoidaan voitontavoittelu
Kolumni

Me­ri­kot­ka Jykän vä­ki­val­tai­nen kuolema sai poh­ti­maan suo­ma­lais­ten luon­to­suh­det­ta – hei­te­tään luon­non­suo­je­lu­hans­kat tiskiin ja mak­si­moi­daan voi­ton­ta­voit­te­lu

15.05.2023 04:00
Tilaajille
Viikon luontoääni: Peltojen suruisa sirkku sukupuuton partaalla

Viikon luon­toää­ni: Pel­to­jen suruisa sirkku su­ku­puu­ton par­taal­la

14.05.2023 16:22
Tilaajille
Lentäviä nyytin tuojia voidaan nähdä Koillismaalla aikaisempaa enemmän – mistä juontuukaan sanonta, että haikara tuo lapsen?

Len­tä­viä nyytin tuojia voidaan nähdä Koil­lis­maal­la ai­kai­sem­paa enemmän – mistä juon­tuu­kaan sa­non­ta, että haikara tuo lapsen?

14.05.2023 04:00
Tilaajille
Pienpuun keruu metsistä vilkastunut: kemera-tukea maksettu jo 8,2 miljoonaa – myös tietukien käyttö kasvussa

Pien­puun keruu met­sis­tä vil­kas­tu­nut: ke­me­ra-tu­kea mak­set­tu jo 8,2 mil­joo­naa – myös tie­tu­kien käyttö kas­vus­sa

13.05.2023 09:00
Tilaajille
Luontolahja-kampanjasta uusia luonnonsuojelualueita – Yhteensä kymmeniä hehtaareita Pudasjärveltä ja Taivalkoskelta

Luon­to­lah­ja-kam­pan­jas­ta uusia luon­non­suo­je­lu­aluei­ta – Yh­teen­sä kym­me­niä heh­taa­rei­ta Pu­das­jär­vel­tä ja Tai­val­kos­kel­ta

12.05.2023 17:07 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Torankijärven kunnostus olisi tarpeen – kuusamolaiset eivät siitä järvestä pyydettyä kalaa syö, mutta söisitkö sinä, Mika Mankinen?
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: To­ran­ki­jär­ven kun­nos­tus olisi tarpeen – kuu­sa­mo­lai­set eivät siitä jär­ves­tä pyy­det­tyä kalaa syö, mutta söi­sit­kö sinä, Mika Man­ki­nen?

12.05.2023 16:03 3
Tilaajille