Luonto
Viimeisin tunti

Avoimet kylät -päivä tänään lauan­tai­na – Ta­pah­tu­mia Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la

04:00 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia

Met­sä­pa­lo­jen riski on nyt eri­tyi­sen suuri maan poh­jois­osas­sa – No­peas­ti le­viä­vien palojen riski on vii­kon­lop­pu­na eri­tyi­sen suuri Koil­lis­maal­la

11.06.2021 15:07
Tilaajille

Osta pois, sanoi Hil­tu­lan Heikki jo vuosia sitten – Tiermas ynnäili ja nyt retro Ret­ki-Etap­pi heräsi hen­kiin: Yrit­tä­jä­kak­sik­ko suun­nit­te­lee jo ret­ki­rep­pu­jen vuok­raa­mis­ta ja syksyn met­säs­tys­ret­kiä

11.06.2021 11:01
Tilaajille
Viikko

Si­ni­le­vä­ti­lan­ne on yhä rau­hal­li­nen, jär­vil­lä ja me­ri­alueil­la yk­sit­täi­siä si­ni­le­vä­ha­vain­to­ja

10.06.2021 15:37
Tilaajille

Per­ho­ka­las­ta­ja koki karun yl­lä­tyk­sen jo­ki­var­res­sa Pu­das­jär­vel­lä – "Kivet ku­hi­si­vat niin kuin ne olisi pei­tet­ty elä­väl­lä, mus­tal­la ma­tol­la"

10.06.2021 15:28 1
Tilaajille

Val­tio­neu­vos­to esittää Sallan kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mis­ta

10.06.2021 13:48
Tilaajille

Osit­tai­nen au­rin­gon­pi­men­nys näkyy pian myös Koil­lis­maal­la – Oulun kor­keu­del­la pi­men­nys on sy­vim­mil­lään il­ta­päi­väl­lä kahden ai­koi­hin

10.06.2021 13:29
Tilaajille

Pii­li­joen vanha uoma on ollut vedettä yli puoli vuo­si­sa­taa – maas­to­käyn­nil­lä yl­lä­tyk­si­nä löytyi muun muassa vanhan myllyn rauniot ja ve­si­put­ki

10.06.2021 11:00
Tilaajille

Valtion metsiin aiempaa vä­hem­män taimia – Tänä vuonna is­tu­te­taan yh­teen­sä 18 mil­joo­naa taimea

10.06.2021 08:54
Tilaajille

"Ke­sä­hyt­ty­set ryn­tää­vät piikki ojossa lihaan kiinni ja vetävät tankin täy­teen" – Hyön­teis­tut­ki­ja kertoo, mikä on hyt­tys­sal­do Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

07.06.2021 14:57 1
Tilaajille
Kuukausi

Poh­jois-Suo­mes­sa on nyt run­saas­ti koivun sii­te­pö­lyä – hei­nän­kin en­nus­te­taan aloit­ta­van ku­kin­tan­sa viikon sisällä

01.06.2021 16:41
Tilaajille

Iijoen voi­ma­lai­tos­ten ylä­puo­lel­le siir­re­tään me­ri­lo­hia ja -tai­me­nia – poi­kas­ten vael­lus­ta mereen seu­ra­taan tu­le­vi­na vuosina

01.06.2021 08:22
Tilaajille

Val­ta­vaa­ral­le ei saa enää ajaa pyö­ril­lä – Sen sijaan nyt kan­nat­taa suun­na­ta Py­hä­vaa­ran puo­lel­le ihan lu­val­li­ses­ti: ”Ih­mi­set­hän ovat ajaneet jo pitkän aikaa Pyhän jys­säyk­sel­lä, vaikka se ei ole ollut lu­val­lis­ta"

01.06.2021 08:20
Tilaajille

Lu­pii­nit ja kurt­tu­ruu­sut sil­mis­sä: Mitä pahaa upeassa lu­pii­nis­sa on – Asian­tun­ti­ja kertoo miksi vie­ras­la­jit pitää poistaa

31.05.2021 10:28 2
Tilaajille

Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia Ou­lan­gan Päh­kä­nän­kal­liol­le ja Rukan Ju­han­nus­kal­liol­le – uhan­alai­sel­le muut­to­hau­kal­le ha­lu­taan pe­si­mä­rau­ha

29.05.2021 14:14
Tilaajille
Tornionjoki tulvii valtatie 21 molemmin puolin 22.5. Ylitornion ja Aavasaksan välillä. Pyörätie suljettu iltapäivällä. Normaali jokiuoma on muutaman sadan metrien päässä.
Lukijalta

Tor­nion­jo­ki tulvii val­ta­tie 21 mo­lem­min puolin 22.5. Yli­tor­nion ja Aa­va­sak­san vä­lil­lä. Pyö­rä­tie sul­jet­tu il­ta­päi­väl­lä. Nor­maa­li jo­ki­uo­ma on muu­ta­man sadan metrien päässä.

27.05.2021 11:57

Koko Suomen kattava kas­vil­li­suus­in­ven­toin­ti alkaa – 25 vuoden aikana ta­pah­tu­neet muu­tok­set ker­to­vat ker­to­vat met­sä­luon­non tilasta

19.05.2021 10:06
Tilaajille
Vanhemmat

Tuore tut­ki­mus: Avo­hak­kuut ja met­sä­oji­tuk­set hei­ken­tä­vät pu­ro­luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta

12.05.2021 11:01 2

Ter­veys­pom­mi kuu­sen­kerk­kää ja ar­vo­kas­ta ki­hok­kia voi poimia luon­non­tuo­te­lu­val­la met­sä­hal­li­tuk­sen mo­ni­käyt­tö­met­sis­tä

09.05.2021 14:01
Tilaajille

Po­lii­sin "kar­hu­jah­ti" sai on­nel­li­sen lopun Kuh­mos­sa: Ujo or­po­kar­hu pääsi po­lii­si­au­ton kyytiin ja sai tur­va­pai­kan Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­ses­ta

06.05.2021 18:31 1
Tilaajille