Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Vi­ran­omai­set va­roit­ta­vat hei­ken­ty­neis­tä jäistä – Pa­lo­mes­ta­ri: "Jär­ven­jäät ovat nyt hyvin vaih­te­le­vat, samalla jär­vel­lä saattaa olla kes­tä­väm­piä kohtia, mutta myös pe­tol­li­sia su­la­paik­ko­ja"

Vaikka lumien puolesta Koillismaalla on lähes täysi talvi, jäät järvissä heikentyvät päivä päivältä. Järvillä hiihtolenkkejä tehneiltä on tullut viestejä sulapaikkojen syntymisistä jo monin paikoin. Esimerkiksi Posionjärvelle on muodostunut isoja sulapaikkoja, jotka saattavat yllättää niin hiihtäjän kuin pilkkijänkin.

Lapin pelastuslaitoksen Posion paloaseman palomestari Kirsti Heikkala varoittaakin ihmisiä haurastuvista ja heikentyvistä jäistä.