Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Veroprosentit
Mitä esittää kaupunginhallitus Kuusamon veroprosentiksi tänään? – Viisi vuotta sitten kaupungin toimintakertomuksessa todettiin, että veroprosentin korotuspaine kasvaa jo vuonna 2018

Mitä esittää kau­pun­gin­hal­li­tus Kuu­sa­mon ve­ro­pro­sen­tik­si tänään? – Viisi vuotta sitten kau­pun­gin toi­min­ta­ker­to­muk­ses­sa to­det­tiin, että ve­ro­pro­sen­tin ko­ro­tus­pai­ne kasvaa jo vuonna 2018

02.11.2021 04:00
Tilaajille

Kurkkaa tästä, mil­lai­sia ve­ro­pro­sent­te­ja Posion kun­nan­hal­li­tus eh­dot­taa val­tuus­tol­le

26.10.2021 04:00
Tilaajille