Laskettelu
Ruka ajoi toimintansa alas jo kuukausi sitten, mutta sinnikkäimmät ammattilaskijat puristavat lumista kaiken irti: "Sitten vain lapiot käteen ja koetetaan saada aikaan jotain, mitä olisi hauska laskea"

Ruka ajoi toi­min­tan­sa alas jo kuu­kau­si sitten, mutta sin­nik­käim­mät am­mat­ti­las­ki­jat pu­ris­ta­vat lumista kaiken irti: "Sitten vain lapiot käteen ja koe­te­taan saada aikaan jotain, mitä olisi hauska laskea"

24.04.2020 04:00
Tilaajille
Taivalkosken rinteet suljetaan tiistaina koronan vuoksi - kausi on ohi

Tai­val­kos­ken rinteet sul­je­taan tiis­tai­na koronan vuoksi - kausi on ohi

17.03.2020 19:19
Pidä tuolihississä metrin turvaväli, ankkuriin vain perheenjäsenten kanssa - Näin hiihtokeskusten asiakkaita ohjeistetaan koronavirusepidemiassa

Pidä tuo­li­his­sis­sä metrin tur­va­vä­li, ank­ku­riin vain per­heen­jä­sen­ten kanssa - Näin hiih­to­kes­kus­ten asiak­kai­ta oh­jeis­te­taan ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mias­sa

15.03.2020 13:48
Kuusamon matkailulla menee kovemmin kuin koskaan - yöpymiset kasvoivat tammikuussa 17 prosenttia

Kuu­sa­mon mat­kai­lul­la menee ko­vem­min kuin koskaan - yö­py­mi­set kas­voi­vat tam­mi­kuus­sa 17 pro­sent­tia

03.03.2020 05:00
Tilaajille
Hiihtolomalla oppia rinteisiin eskareille ja alakoululaisille: "Perustaidot pitää olla hallussa, jos haluaa laskea reilejä tai hyppyreitä"

Hiih­to­lo­mal­la oppia rin­tei­siin es­ka­reil­le ja ala­kou­lu­lai­sil­le: "Pe­rus­tai­dot pitää olla hal­lus­sa, jos haluaa laskea reilejä tai hyp­py­rei­tä"

27.02.2020 09:08
Tilaajille
Alkuvuosi kausityössä puutereilla Japanissa, sesongit Suomessa - Kahdeksan metrin hanget vievät Karvosen Japaniin: "Voiko olla parempaa, saa laskea asiakkaiden kanssa metsässä koko päivän ja siitä saa korvauksen"

Al­ku­vuo­si kau­si­työs­sä puu­te­reil­la Ja­pa­nis­sa, se­son­git Suo­mes­sa - Kah­dek­san metrin hanget vievät Kar­vo­sen Ja­pa­niin: "Voiko olla pa­rem­paa, saa laskea asiak­kai­den kanssa met­säs­sä koko päivän ja siitä saa kor­vauk­sen"

27.02.2020 05:00
Tilaajille
"Jokaiselle hissiin astujalle sanon sanat 'ole hyvä'" – Paula ottaa jokaisen asiakkaan yksilönä – Rukalla nyt noin 15 000 lomailijaa

"Jo­kai­sel­le hissiin as­tu­jal­le sanon sanat 'ole hyvä'" – Paula ottaa jo­kai­sen asiak­kaan yk­si­lö­nä – Rukalla nyt noin 15 000 lo­mai­li­jaa

19.02.2020 04:00
Tilaajille
Sipoon mustasta maasta Posion lumihankien keskelle – "Posio on meidän perheelle huippupaikka"

Sipoon mus­tas­ta maasta Posion lu­mi­han­kien kes­kel­le – "Posio on meidän per­heel­le huip­pu­paik­ka"

18.02.2020 05:00
Tilaajille
Iäkäs mies kuoli laskettelurinteessä Pyhätunturilla – menehtyi kaatumispaikalle avusta huolimatta

Iäkäs mies kuoli las­ket­te­lu­rin­tees­sä Py­hä­tun­tu­ril­la – me­neh­tyi kaa­tu­mis­pai­kal­le avusta huo­li­mat­ta

11.02.2020 16:32
Tilaajille
Etelä-Suomen mustaan talveen kyllästyneet Koskimäet löysivät Rukalta lunta: "Nyt ei tarvi jonotella"

Ete­lä-Suo­men mustaan talveen kyl­läs­ty­neet Kos­ki­mäet löy­si­vät Rukalta lunta: "Nyt ei tarvi jo­no­tel­la"

02.02.2020 05:05
Tilaajille
Ruka tekee jo lunta ensi syksyksi

Ruka tekee jo lunta ensi syk­syk­si

31.01.2020 12:00
Tilaajille
Laskettelukurssille ilmoittautui 60 oppilasta ja se on  suosiostaan huolimatta lajissaan viimeinen - lain tiukka tulkinta ei saa estää koulujen maksullisia retkiä

Las­ket­te­lu­kurs­sil­le il­moit­tau­tui 60 op­pi­las­ta ja se on suo­sios­taan huo­li­mat­ta la­jis­saan vii­mei­nen - lain tiukka tul­kin­ta ei saa estää kou­lu­jen mak­sul­li­sia retkiä

31.01.2020 05:01
Näin sanoo laki: koulu voi retkeillä, mutta maksutta - Rukalla laskettelee tiukan linjauksen vuoksi 5000 koululaista vähemmän

Näin sanoo laki: koulu voi ret­keil­lä, mutta mak­sut­ta - Rukalla las­ket­te­lee tiukan lin­jauk­sen vuoksi 5000 kou­lu­lais­ta vä­hem­män

29.01.2020 18:16
Tilaajille
Lautailijoilta ranteet, hiihtäjiltä polvet - Yleisin rinneonnettomuus on kaatuminen ja yhteentörmäys

Lau­tai­li­joil­ta ran­teet, hiih­tä­jil­tä polvet - Yleisin rin­ne­on­net­to­muus on kaa­tu­mi­nen ja yh­teen­tör­mäys

29.01.2020 14:46
Tilaajille
Näitä ei löydy montaa koko Suomesta: Taivalvaaran hyppyrimäet ovat huippukunnossa ja laskettelurinteet sopivat etenkin vasta-alkajille

Näitä ei löydy montaa koko Suo­mes­ta: Tai­val­vaa­ran hyp­py­ri­mäet ovat huip­pu­kun­nos­sa ja las­ket­te­lu­rin­teet sopivat etenkin vas­ta-al­ka­jil­le

20.01.2020 05:00
Tilaajille
Ruka näyttäytyy väreissä - "Tätä et muualla Suomessa näe"

Ruka näyt­täy­tyy vä­reis­sä - "Tätä et muualla Suo­mes­sa näe"

18.01.2020 17:00
Tilaajille
Luonnon lumille mäkeen – Posion Kirintövaarassa päästiin tänä talvena laskettelemaan luonnon lumille poikkeuksellisen aikaisin

Luonnon lumille mäkeen – Posion Ki­rin­tö­vaa­ras­sa pääs­tiin tänä talvena las­ket­te­le­maan luonnon lumille poik­keuk­sel­li­sen ai­kai­sin

14.01.2020 08:43
Tilaajille