Laskettelu
Levillä oli kaikkien aikojen paras lokakuu, jopa lentoaseman matkustajamäärät kasvoivat

Levillä oli kaik­kien aikojen paras lo­ka­kuu, jopa len­to­ase­man mat­kus­ta­ja­mää­rät kas­voi­vat

12.11.2020 17:10 1
Tilaajille
Lumetus alkoi Syötteellä – Rinteet avataan kun lunta 30-50 senttiä rinteissä. Katso video lumetuksesta

Lumetus alkoi Syöt­teel­lä – Rinteet avataan kun lunta 30-50 senttiä rin­teis­sä. Katso video lu­me­tuk­ses­ta

12.11.2020 08:49 0
Tilaajille
Rukalla uusi kausi ja uudet kujeet - Rukahovissa täysin saneerattuja huoneita ja menomesta alakertaan

Rukalla uusi kausi ja uudet kujeet - Ru­ka­ho­vis­sa täysin sa­nee­rat­tu­ja huo­nei­ta ja me­no­mes­ta ala­ker­taan

11.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Ruka-Kuusamo Matkailu päivitti koronaohjeet syyslomakauden alkuun – Maskien käyttöä sisätiloissa suositellaan

Ru­ka-Kuu­sa­mo Mat­kai­lu päi­vit­ti ko­ro­na­oh­jeet syys­lo­ma­kau­den alkuun – Maskien käyttöä si­sä­ti­lois­sa suo­si­tel­laan

08.10.2020 16:00 0
Tilaajille
Hiihtokeskus Iso-Syötteen hiihtokoulu on valittu Vuoden hiihtokouluksi 2020 – nämä toimintatavat vakuuttivat tuomariston

Hiih­to­kes­kus Iso-Syöt­teen hiih­to­kou­lu on valittu Vuoden hiih­to­kou­luk­si 2020 – nämä toi­min­ta­ta­vat va­kuut­ti­vat tuo­ma­ris­ton

07.10.2020 09:55 0
Tilaajille
Kaksi hissiä toimii Rukalla, yksi odottaa varaosaa Saksasta

Kaksi hissiä toimii Ru­kal­la, yksi odottaa va­ra­osaa Sak­sas­ta

05.10.2020 10:24 0
Tilaajille
”Lumikuiskaaja" Mikko Martikainen teki Rukalla jo 20 vuotta siten ensimmäisen säilölumikokeilun – Nyt Martikainen on suunnitellut uuden menetelmän, jonka kehittäminen oli viedä konkurssiin: "Ihan rehellisesti sanottuna minulla oli talo kanissa ja rouvan suupielet alaspäin"

”Lu­mi­kuis­kaa­ja" Mikko Mar­ti­kai­nen teki Rukalla jo 20 vuotta siten en­sim­mäi­sen säi­lö­lu­mi­ko­kei­lun – Nyt Mar­ti­kai­nen on suun­ni­tel­lut uuden me­ne­tel­män, jonka ke­hit­tä­mi­nen oli viedä kon­kurs­siin: "Ihan re­hel­li­ses­ti sa­not­tu­na minulla oli talo kanissa ja rouvan suu­pie­let alas­päin"

03.10.2020 15:00 0
Tilaajille
Saaruan toinen tuolihissi pois käytöstä – mäessä käynyt jo 500 ihmistä

Saaruan toinen tuo­li­his­si pois käy­tös­tä – mäessä käynyt jo 500 ihmistä

02.10.2020 15:48 0
Tilaajille
Lumikansan odotus palkittiin – Ruka avasi laskukauden: "Aivan ihanaa"

Lu­mi­kan­san odotus pal­kit­tiin – Ruka avasi las­ku­kau­den: "Aivan ihanaa"

02.10.2020 11:25 1
Tilaajille
Lämmin sää ei estä Rukan avajaisia – Rukakeskuksen toimitusjohtaja Matti Parviainen: "Ei mulla ilmojen vuoksi hermot mene"

Lämmin sää ei estä Rukan ava­jai­sia – Ru­ka­kes­kuk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Matti Par­viai­nen: "Ei mulla ilmojen vuoksi hermot mene"

02.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Onko edellisvierailusta Rukalle vierähtänyt vuosikymmeniä? Käy katsomassa, miltä siellä näyttää ja tue paikallista yritystä

Pää­kir­joi­tus: Onko edel­lis­vie­rai­lus­ta Rukalle vie­räh­tä­nyt vuo­si­kym­me­niä? Käy kat­so­mas­sa, miltä siellä näyttää ja tue pai­kal­lis­ta yri­tys­tä

01.10.2020 04:00 2
Tilaajille
Ruka mukana laatimassa hiihtokeskusten yhteisiä suosituksia – Uuteen kauteen terveys edellä: "Tärkeä asia on: Toimi vastuullisesti, noudata rinnesääntöjä sekä henkilökunnan antamia ohjeita"

Ruka mukana laa­ti­mas­sa hiih­to­kes­kus­ten yh­tei­siä suo­si­tuk­sia – Uuteen kauteen terveys edellä: "Tärkeä asia on: Toimi vas­tuul­li­ses­ti, noudata rin­ne­sään­tö­jä sekä hen­ki­lö­kun­nan antamia oh­jei­ta"

30.09.2020 17:00 0
Tilaajille
Laskettelukausi alkaa perjantaina – katso videolta, miltä näyttää säilölumen levittäminen Rukan rinteisiin

Las­ket­te­lu­kau­si alkaa per­jan­tai­na – katso vi­deol­ta, miltä näyttää säi­lö­lu­men le­vit­tä­mi­nen Rukan rin­tei­siin

28.09.2020 15:00 0
Tilaajille
Ruka avaa poikkeuksellisessa tilanteessa – Ville Aho on toiveikas, mutta soimaa hallituksen määräyksiä: "Kolmen vuorokauden vaatimus karanteenista ei ole tästä maailmasta"

Ruka avaa poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa – Ville Aho on toi­vei­kas, mutta soimaa hal­li­tuk­sen mää­räyk­siä: "Kolmen vuo­ro­kau­den vaa­ti­mus ka­ran­tee­nis­ta ei ole tästä maail­mas­ta"

24.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Kuusamolaiset ajoivat moottorikelkoilla henkensä kaupalla Neuvostoliiton puolelle Nuoruselle – tavoitteena oli perustaa sinne verovapaa, aidoilla rajattu laskettelukeskus

Kuu­sa­mo­lai­set ajoivat moot­to­ri­kel­koil­la hen­ken­sä kau­pal­la Neu­vos­to­lii­ton puo­lel­le Nuo­ru­sel­le – ta­voit­tee­na oli pe­rus­taa sinne ve­ro­va­paa, ai­doil­la rajattu las­ket­te­lu­kes­kus

17.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Ruka ajoi toimintansa alas jo kuukausi sitten, mutta sinnikkäimmät ammattilaskijat puristavat lumista kaiken irti: "Sitten vain lapiot käteen ja koetetaan saada aikaan jotain, mitä olisi hauska laskea"

Ruka ajoi toi­min­tan­sa alas jo kuu­kau­si sitten, mutta sin­nik­käim­mät am­mat­ti­las­ki­jat pu­ris­ta­vat lumista kaiken irti: "Sitten vain lapiot käteen ja koe­te­taan saada aikaan jotain, mitä olisi hauska laskea"

24.04.2020 04:00 0
Tilaajille
Taivalkosken rinteet suljetaan tiistaina koronan vuoksi - kausi on ohi

Tai­val­kos­ken rinteet sul­je­taan tiis­tai­na koronan vuoksi - kausi on ohi

17.03.2020 19:19 0
Pidä tuolihississä metrin turvaväli, ankkuriin vain perheenjäsenten kanssa - Näin hiihtokeskusten asiakkaita ohjeistetaan koronavirusepidemiassa

Pidä tuo­li­his­sis­sä metrin tur­va­vä­li, ank­ku­riin vain per­heen­jä­sen­ten kanssa - Näin hiih­to­kes­kus­ten asiak­kai­ta oh­jeis­te­taan ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mias­sa

15.03.2020 13:48 0
Kuusamon matkailulla menee kovemmin kuin koskaan - yöpymiset kasvoivat tammikuussa 17 prosenttia

Kuu­sa­mon mat­kai­lul­la menee ko­vem­min kuin koskaan - yö­py­mi­set kas­voi­vat tam­mi­kuus­sa 17 pro­sent­tia

03.03.2020 05:00 0
Tilaajille