Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Talviloma
Näkövammaiset lapset perheineen nauttivat talvilomasta Kuusamossa ja Posiolla – "Perheemme hyväksyttiin sellaisena kuin olemme, eikä meidän tarvinnut yrittää olla mitään muuta"

Nä­kö­vam­mai­set lapset per­hei­neen naut­ti­vat tal­vi­lo­mas­ta Kuu­sa­mos­sa ja Po­siol­la – "Per­heem­me hy­väk­syt­tiin sel­lai­se­na kuin olemme, eikä meidän tar­vin­nut yrittää olla mitään muuta"

11.03.2023 16:46
Tilaajille
"Ensimmäisen laskun aikana saattaa kaatua viisikin kertaa" – Koillismaan talvimatkailu vetää tähän aikaan hyvin kotimaasta ja ulkomailta, mutta mikä auttaisi huhtikuuhun?

"En­sim­mäi­sen laskun aikana saattaa kaatua vii­si­kin kertaa" – Koil­lis­maan tal­vi­mat­kai­lu vetää tähän aikaan hyvin ko­ti­maas­ta ja ul­ko­mail­ta, mutta mikä aut­tai­si huh­ti­kuu­hun?

08.03.2023 04:00
Tilaajille
Kelkkavuokraamon paras sesonki meneillään – matkailijoiden kelkkasafareilla mennään puolilla tehoilla ja aina turvallisuus edellä

Kelk­ka­vuok­raa­mon paras sesonki me­neil­lään – mat­kai­li­joi­den kelk­ka­sa­fa­reil­la mennään puo­lil­la te­hoil­la ja aina tur­val­li­suus edellä

08.03.2023 04:00
Tilaajille
Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – nappaa tästä me­no­vin­kit

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – nappaa tästä me­no­vin­kit

24.02.2023 04:00
Tilaajille
Kansallispuistoissa lomaviikoilla paljon toimintaa – Eniten talvireittejä löytyy Syötteen, Oulangan ja Hossan kansallispuistoista. Lyhyet reitit sopivat lapsiperheille ja aloitteleville retkeilijöille

Kan­sal­lis­puis­tois­sa lo­ma­vii­koil­la paljon toi­min­taa – Eniten tal­vi­reit­te­jä löytyy Syöt­teen, Ou­lan­gan ja Hossan kan­sal­lis­puis­tois­ta. Lyhyet reitit sopivat lap­si­per­heil­le ja aloit­te­le­vil­le ret­kei­li­jöil­le

26.02.2022 11:30
Tilaajille
Jos kaikki ympärillä laskettelurinnettä lukuun ottamatta näyttää tutulta ja toimintatavat ovat jotakuinkin samat kuin kotona, onko lomalla lopulta merkitystä?
Kolumni

Jos kaikki ym­pä­ril­lä las­ket­te­lu­rin­net­tä lukuun ot­ta­mat­ta näyttää tutulta ja toi­min­ta­ta­vat ovat jo­ta­kuin­kin samat kuin kotona, onko lomalla lopulta mer­ki­tys­tä?

24.02.2022 04:00
Tilaajille
Pakkasta ja paistetta talviloman viettäjille – Katso tästä kuvat Rukalta ja Kirintövaarasta

Pak­kas­ta ja pais­tet­ta tal­vi­lo­man viet­tä­jil­le – Katso tästä kuvat Rukalta ja Ki­rin­tö­vaa­ras­ta

11.03.2021 10:45
Tilaajille
Aleksi halusi hotelliin yöksi, Elias ravintolaruokaa kotiin  – Koillismaalaiset lapsiperheet kertovat, miten viettävät talviloman sulkuaikana

Aleksi halusi ho­tel­liin yöksi, Elias ra­vin­to­la­ruo­kaa kotiin – Koil­lis­maa­lai­set lap­si­per­heet ker­to­vat, miten viet­tä­vät tal­vi­lo­man sul­ku­ai­ka­na

08.03.2021 04:00
Tilaajille
Matkailijat nauttivat luonnosta Syötteellä –  "Korona ei vaikuta loman laatuun ollenkaan. Täällä pystyy nauttimaan ulkona olosta."

Mat­kai­li­jat naut­ti­vat luon­nos­ta Syöt­teel­lä – "Korona ei vaikuta loman laatuun ol­len­kaan. Täällä pystyy naut­ti­maan ulkona olos­ta."

04.03.2021 04:00
Tilaajille