Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lomailu
Sari Puustisen vieraskolumni: "Jos en matkaile eksoottisissa kohteissa ja julkaise siitä näyttäviä kuvia sosiaalisessa mediassa, olenko juntti, köyhä tai muuten takaperoinen?"
Kolumni

Sari Puus­ti­sen vie­ras­ko­lum­ni: "Jos en mat­kai­le ek­soot­ti­sis­sa koh­teis­sa ja jul­kai­se siitä näyt­tä­viä kuvia so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa, olenko juntti, köyhä tai muuten ta­ka­pe­roi­nen?"

30.07.2023 04:00
Tilaajille
Syötteellä odotellaan joulua – "Kuusamoon tulee 150 charteria ja osa näistä matkailijoista tulee Pudasjärvelle"

Syöt­teel­lä odo­tel­laan joulua – "Kuu­sa­moon tulee 150 char­te­ria ja osa näistä mat­kai­li­jois­ta tulee Pu­das­jär­vel­le"

22.12.2022 14:32
Tilaajille
Hilkka Nevalan vieraskolumni: Onnistuneen loman kaava – loma on taitolaji, jossa maksimaaliseen suoritukseen pyrkiessä ei voi kuin epäonnistua
Kolumni

Hilkka Nevalan vie­ras­ko­lum­ni: On­nis­tu­neen loman kaava – loma on tai­to­la­ji, jossa mak­si­maa­li­seen suo­ri­tuk­seen pyr­kies­sä ei voi kuin epä­on­nis­tua

30.07.2022 04:00
Tilaajille
Miksi lomalla pitäisi suorittaa? – paineet lomanvietosta syövät iloa itse lomasta
Kolumni

Miksi lomalla pitäisi suo­rit­taa? – paineet lo­man­vie­tos­ta syövät iloa itse lomasta

04.07.2022 04:00
Tilaajille
Jos kaikki ympärillä laskettelurinnettä lukuun ottamatta näyttää tutulta ja toimintatavat ovat jotakuinkin samat kuin kotona, onko lomalla lopulta merkitystä?
Kolumni

Jos kaikki ym­pä­ril­lä las­ket­te­lu­rin­net­tä lukuun ot­ta­mat­ta näyttää tutulta ja toi­min­ta­ta­vat ovat jo­ta­kuin­kin samat kuin kotona, onko lomalla lopulta mer­ki­tys­tä?

24.02.2022 04:00
Tilaajille
Joken matkailualue Uuttuniemeen etenee – asukkaat pelkäävät häiriöitä, Jokke vastaa: "Sinne tulevat antavat rauhan muille ja toivovat, että hekin pääsevät rauhallisuuden ympäristöön"

Joken mat­kai­lu­alue Uut­tu­nie­meen etenee – asuk­kaat pel­kää­vät häi­riöi­tä, Jokke vastaa: "Sinne tulevat antavat rauhan muille ja toi­vo­vat, että hekin pää­se­vät rau­hal­li­suu­den ym­pä­ris­töön"

21.10.2021 04:00
Tilaajille
Matkailijat nauttivat luonnosta Syötteellä –  "Korona ei vaikuta loman laatuun ollenkaan. Täällä pystyy nauttimaan ulkona olosta."

Mat­kai­li­jat naut­ti­vat luon­nos­ta Syöt­teel­lä – "Korona ei vaikuta loman laatuun ol­len­kaan. Täällä pystyy naut­ti­maan ulkona olos­ta."

04.03.2021 04:00
Tilaajille
Tästä kesästä tuli kuin tulikin kaikkien aikojen mökkikesä – kauppa käy nyt Koillismaalla toden teolla: "Parhaimmillaan jonot ylettyneet terassille saakka"

Tästä kesästä tuli kuin tulikin kaik­kien aikojen mök­ki­ke­sä – kauppa käy nyt Koil­lis­maal­la toden teolla: "Par­haim­mil­laan jonot ylet­ty­neet te­ras­sil­le saakka"

21.07.2020 04:00
Tilaajille
Koillismaa on liikunnallisen perheen paratiisi, josta löytyy yllättäviä kesäkohteita talvimatkailuun tottuneille: "Livojärvestä kuulimme koskenlaskun oppaalta"

Koil­lis­maa on lii­kun­nal­li­sen perheen pa­ra­tii­si, josta löytyy yl­lät­tä­viä ke­sä­koh­tei­ta tal­vi­mat­kai­luun tot­tu­neil­le: "Li­vo­jär­ves­tä kuu­lim­me kos­ken­las­kun op­paal­ta"

19.07.2020 04:00
Tilaajille
Täällä voi vain hymyillä –  Lomarenkaan hankintajohtaja Marko Säkkinen viettää juhannusta rantasaunalla Kuusamossa, mutta yhtä asiaa hän ei sinne halua: "Silli on syötti, ei kala"

Täällä voi vain hy­myil­lä –  Lo­ma­ren­kaan han­kin­ta­joh­ta­ja Marko Säk­ki­nen viettää ju­han­nus­ta ran­ta­sau­nal­la Kuu­sa­mos­sa, mutta yhtä asiaa hän ei sinne halua: "Silli on syötti, ei kala"

19.06.2020 11:00
Tilaajille
Juhannus vuokramökillä Koillismaalla? Vielä onnistuu, mutta pidä kiirettä: "Rajoitusten poiston jälkeen kotimaan matkailu on lähtenyt vetämään tosi hyvin"

Ju­han­nus vuok­ra­mö­kil­lä Koil­lis­maal­la? Vielä on­nis­tuu, mutta pidä kii­ret­tä: "Ra­joi­tus­ten poiston jälkeen ko­ti­maan mat­kai­lu on läh­te­nyt ve­tä­mään tosi hyvin"

11.06.2020 04:00
Tilaajille
Kelosyötteen mökkiyrittäjä on toiveikas hiljaisten kuukausien jälkeen: Mökkilomat alkavat taas kiinnostaa suomalaisia – “Epätoivo ehti hyökätä"

Ke­lo­syöt­teen mök­ki­yrit­tä­jä on toi­vei­kas hil­jais­ten kuu­kau­sien jäl­keen: Mök­ki­lo­mat alkavat taas kiin­nos­taa suo­ma­lai­sia – “E­pä­toi­vo ehti hyö­kä­tä"

22.05.2020 09:40
Tilaajille
Saavatko mökkiläiset olla Kuusamossa? - Koronan jälkeen heitä joudutaan pyytämään tänne

Saa­vat­ko mök­ki­läi­set olla Kuu­sa­mos­sa? - Koronan jälkeen heitä jou­du­taan pyy­tä­mään tänne

23.04.2020 12:00
Tilaajille
Jälleennäkemisiä odotellen - kaupunginjohtaja toivottaa mökkiläiset takaisin, kun kriisi on ohi

Jäl­leen­nä­ke­mi­siä odo­tel­len - kau­pun­gin­joh­ta­ja toi­vot­taa mök­ki­läi­set ta­kai­sin, kun kriisi on ohi

03.04.2020 17:00
Tilaajille