Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Turistit
"Oli odotettavissa, että tämä kesä tulee olemaan hiljaisempi" – Turistien määrät notkahtivat Koillismaalla

"Oli odo­tet­ta­vis­sa, että tämä kesä tulee olemaan hil­jai­sem­pi" – Tu­ris­tien määrät not­kah­ti­vat Koil­lis­maal­la

29.07.2022 04:00
Tilaajille
Aika painua mäkeen, Ruka avaa ensimmäiset rinteet perjantaiaamuna – katso tästä video ja myös viime kauden kuulumiset

Aika painua mäkeen, Ruka avaa en­sim­mäi­set rinteet per­jan­tai­aa­mu­na – katso tästä video ja myös viime kauden kuu­lu­mi­set

07.10.2021 15:00 1
Tilaajille
"Parhaiten yrittäjää autetaan tulemalla meille ja osallistumalla huskyajeluihin" – koronarajoitukset runtelevat husky-yrittäjiä, mutta periksi ei kukaan halua antaa

"Par­hai­ten yrit­tä­jää au­te­taan tu­le­mal­la meille ja osal­lis­tu­mal­la hus­kya­je­lui­hin" – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set run­te­le­vat hus­ky-yrit­tä­jiä, mutta periksi ei kukaan halua antaa

26.10.2020 04:00
Tilaajille
Korona runtelee Koillismaan matkailua Lappia vähemmän, mutta kansainvälisten asiakkaiden varassa olevat yritykset ovat tiukilla: "99 prosenttia matkailijoista voi jäädä pois"

Korona run­te­lee Koil­lis­maan mat­kai­lua Lappia vä­hem­män, mutta kan­sain­vä­lis­ten asiak­kai­den varassa olevat yri­tyk­set ovat tiu­kil­la: "99 pro­sent­tia mat­kai­li­jois­ta voi jäädä pois"

27.08.2020 04:00
Tilaajille
Koillismaa on liikunnallisen perheen paratiisi, josta löytyy yllättäviä kesäkohteita talvimatkailuun tottuneille: "Livojärvestä kuulimme koskenlaskun oppaalta"

Koil­lis­maa on lii­kun­nal­li­sen perheen pa­ra­tii­si, josta löytyy yl­lät­tä­viä ke­sä­koh­tei­ta tal­vi­mat­kai­luun tot­tu­neil­le: "Li­vo­jär­ves­tä kuu­lim­me kos­ken­las­kun op­paal­ta"

19.07.2020 04:00
Tilaajille
"Alkukesä on ollut jopa yllätyksellisen hyvä" –Yrittäjät, hotellinjohtajat ja oppaat helpottuneita:  Koillismaan luonnossa liikkuu tällä hetkellä läpileikkaus Suomen kansasta

"Al­ku­ke­sä on ollut jopa yl­lä­tyk­sel­li­sen hyvä" –Y­rit­tä­jät, ho­tel­lin­joh­ta­jat ja oppaat hel­pot­tu­nei­ta: Koil­lis­maan luon­nos­sa liikkuu tällä het­kel­lä lä­pi­leik­kaus Suomen kan­sas­ta

15.07.2020 04:00
Tilaajille
Pitikö se nyt tuokin puu kaataa? – Kuusamon keskustan uusi ilme saattaa tulevaisuudessa näyttää ihan hyvältä

Pitikö se nyt tuokin puu kaataa? – Kuu­sa­mon kes­kus­tan uusi ilme saattaa tu­le­vai­suu­des­sa näyttää ihan hyvältä

08.07.2020 04:01
Rukan pääsiäinen yhtä hiljainen viimeksi 1950-luvulla: "Näkee, että suurin osa ihmisistä noudattaa valtioneuvoston kehotuksia"

Rukan pää­siäi­nen yhtä hil­jai­nen vii­mek­si 1950-lu­vul­la: "Näkee, että suurin osa ih­mi­sis­tä nou­dat­taa val­tio­neu­vos­ton ke­ho­tuk­sia"

13.04.2020 14:23
Tilaajille