Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kainuun rajavartiosto
Kuusamon lentoaseman matkustajamäärissä huimaa kasvua – viime vuonna ulkorajaliikenteessä 2000-luvun suurin lukema

Kuu­sa­mon len­to­ase­man mat­kus­ta­ja­mää­ris­sä huimaa kasvua – viime vuonna ul­ko­ra­ja­lii­ken­tees­sä 2000-lu­vun suurin lukema

26.01.2024 11:42 1
Tilaajille
Vuoden rajakoira on kuusamolainen Jäbä, joka antaa yllättävää apua työajan ulkopuolellakin – "Semmoisiakin esineitä on löydetty, jotka on olleet useita päiviä maastossa"

Vuoden ra­ja­koi­ra on kuu­sa­mo­lai­nen Jäbä, joka antaa yl­lät­tä­vää apua työajan ul­ko­puo­lel­la­kin – "Sem­moi­sia­kin esi­nei­tä on löy­det­ty, jotka on olleet useita päiviä maas­tos­sa"

09.12.2023 04:00 4
Tilaajille
Kuusamon rajanylityspaikka sulkeutuu hetken kuluttua– avoinna seuraavan kerran joulupäivänä

Kuu­sa­mon ra­jan­yli­tys­paik­ka sul­keu­tuu hetken ku­lut­tua– avoinna seu­raa­van kerran jou­lu­päi­vä­nä

23.11.2023 13:29 1
Tilaajille
Tältä näyttää Kortesalmen hiljaisella raja-asemalla – jos Suomi sulkee itärajan, sulkeutuu Kuusamonkin raja

Tältä näyttää Kor­te­sal­men hil­jai­sel­la ra­ja-ase­mal­la – jos Suomi sulkee itä­ra­jan, sul­keu­tuu Kuu­sa­mon­kin raja

22.11.2023 15:06
Tilaajille
Ennen mies ja kitara -hommaa, nyt karhujen perässä liikutaan asiakseen, tuumaa rajavartija karhunmetsästyksestä – Koillissanomat oli Rajavartioston mukana metsästyksenvalvonnassa: tällainen oli valvontapäivä, jolloin liikkeellä olivat vain tosimetsästäjät

Ennen mies ja kitara -hom­maa, nyt kar­hu­jen perässä lii­ku­taan asiak­seen, tuumaa ra­ja­var­ti­ja kar­hun­met­säs­tyk­ses­tä – ­Koil­lis­sa­no­mat oli Ra­ja­var­tios­ton mukana met­säs­tyk­sen­val­von­nas­sa: täl­lai­nen oli val­von­ta­päi­vä, jolloin liik­keel­lä olivat vain to­si­met­säs­tä­jät

01.09.2023 16:48
Tilaajille
Katso ketkä Kainuun rajalta saivat ansiomerkin vuosipäivänä

Katso ketkä Kainuun rajalta saivat an­sio­mer­kin vuo­si­päi­vä­nä

21.03.2023 00:00
Tilaajille
Kuusamon rajanylityspaikan kautta kulki helmikuussa vain kymmenesosa normaaliajan matkustajamäärästä – rajaa rikottiin Kainuun rajan alueella kaksi kertaa

Kuu­sa­mon ra­jan­yli­tys­pai­kan kautta kulki hel­mi­kuus­sa vain kym­me­nes­osa nor­maa­li­ajan mat­kus­ta­ja­mää­räs­tä – rajaa ri­kot­tiin Kainuun rajan alueel­la kaksi kertaa

03.03.2023 15:22
Tilaajille
Rikosepäily: pikku karhua ammuttiin ensin puuhun ja sitten maahan – Kuusamon Laajusvaarassa paljastunut tapaus syyteharkintaan

Ri­ko­se­päi­ly: pikku karhua am­mut­tiin ensin puuhun ja sitten maahan – Kuu­sa­mon Laa­jus­vaa­ras­sa pal­jas­tu­nut tapaus syy­te­har­kin­taan

13.02.2023 16:29 2
Tilaajille
Rajavartiosto tutkii luvatonta rajanylitystä Suomussalmen Hossassa – henkilö hiihti Venäjältä Suomeen

Ra­ja­var­tios­to tutkii lu­va­ton­ta ra­jan­yli­tys­tä Suo­mus­sal­men Hos­sas­sa – henkilö hiihti Ve­nä­jäl­tä Suomeen

10.02.2023 15:58
Ollaanko Kuusamoon rakentamassa järeämpää raja-aitaa? Koillissanomat soitti ja selvitti – tämä oli lopputulos

Ol­laan­ko Kuu­sa­moon ra­ken­ta­mas­sa jä­reäm­pää ra­ja-ai­taa? Koil­lis­sa­no­mat soitti ja sel­vit­ti – tämä oli lop­pu­tu­los

17.11.2022 08:28
Tilaajille
Kuusamolainen Niko Pirttijärvi kantoi rynnäkkökivääriä kertausharjoituksessa jo kolmatta kertaa – "Vähän keskitulosta parempi oli osumatarkkuus"

Kuu­sa­mo­lai­nen Niko Pirt­ti­jär­vi kantoi ryn­näk­kö­ki­vää­riä ker­taus­har­joi­tuk­ses­sa jo kol­mat­ta kertaa – "Vähän kes­ki­tu­los­ta parempi oli osu­ma­tark­kuus"

07.10.2022 16:30 1
Tilaajille
Raja: Kuusamossa ei tavanomaista enempää rajanylityksiä

Raja: Kuu­sa­mos­sa ei ta­van­omais­ta enempää ra­jan­yli­tyk­siä

29.09.2022 10:10
Tilaajille
Toimittajalta: Kainuun rajavartioston tiedote viime viikonlopulta rajan luvatta ylittäneistä tuskin jää suinkaan viimeiseksi
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kainuun ra­ja­var­tios­ton tiedote viime vii­kon­lo­pul­ta rajan luvatta ylit­tä­neis­tä tuskin jää suin­kaan vii­mei­sek­si

28.09.2022 04:00 4
Tilaajille
Raja pitää kertausharjoitukset Taivalkoskella lokakuun alussa – liikkeellä jalkaväkeä ja sotilasajoneuvoja

Raja pitää ker­taus­har­joi­tuk­set Tai­val­kos­kel­la lo­ka­kuun alussa – ­liik­keel­lä jal­ka­vä­keä ja so­ti­las­ajo­neu­vo­ja

23.09.2022 14:55
Tilaajille
Oliko kyse poikkeuksellisesta tapahtumasta, kun Venäjältä tullut kolmikko haki turvapaikkaa Suomesta?

Oliko kyse poik­keuk­sel­li­ses­ta ta­pah­tu­mas­ta, kun Ve­nä­jäl­tä tullut kol­mik­ko haki tur­va­paik­kaa Suo­mes­ta?

17.09.2022 04:00 1
Tilaajille
Valtuustoaloite: Kuusamo toimenpiteisiin itärajalle kaavailtavan esteaidan rakentamisessa

Val­tuus­toa­loi­te: Kuusamo toi­men­pi­tei­siin itä­ra­jal­le kaa­vail­ta­van es­te­ai­dan ra­ken­ta­mi­ses­sa

16.09.2022 04:00
Tilaajille
Kiireasioita rajavyöhykkeelle? Hanki lupa, sillä ilman sitä sinne ei ole asiaa autolla tai edes jalkaisin

Kii­re­asioi­ta ra­ja­vyö­hyk­keel­le? Hanki lupa, sillä ilman sitä sinne ei ole asiaa autolla tai edes jal­kai­sin

24.08.2022 17:00
Tilaajille
Venäjän rajarajoitusten purku ei ole toistaiseksi näkynyt liikenteen lisääntymisenä Kainuun rajavartioston rajanylitysasemilla – muutamia ostosmatkalaisia tullut Suomeen Vartiuksen kautta

Venäjän ra­ja­ra­joi­tus­ten purku ei ole tois­tai­sek­si näkynyt lii­ken­teen li­sään­ty­mi­se­nä Kainuun ra­ja­var­tios­ton ra­jan­yli­tys­ase­mil­la – muu­ta­mia os­tos­mat­ka­lai­sia tullut Suomeen Var­tiuk­sen kautta

15.07.2022 14:25
Tilaajille
Kesäkuun aikana Kainuun rajavartioston alueella paljastui 12 rikosta tai rikkomusta

Ke­sä­kuun aikana Kainuun ra­ja­var­tios­ton alueel­la pal­jas­tui 12 rikosta tai rik­ko­mus­ta

07.07.2022 20:58
Tilaajille
Mies kuljetti autoa ilman ajo-oikeutta Kuusamossa – hallusta löydettiin myös luvaton kaasusumutin

Mies kul­jet­ti autoa ilman ajo-oi­keut­ta Kuu­sa­mos­sa – hal­lus­ta löy­det­tiin myös luvaton kaa­su­su­mu­tin

26.06.2022 13:38