Kortesalmen rajanylityspaikka
Sota rauhoitti Kortesalmen raja-asemaa entisestään – GPS-signaalissa havaittu Kainuun rajan alueella joitain häiriöitä, joiden lähde ei ole tiedossa

Sota rau­hoit­ti Kor­te­sal­men ra­ja-ase­maa en­ti­ses­tään – GPS-sig­naa­lis­sa ha­vait­tu Kainuun rajan alueel­la joitain häi­riöi­tä, joiden lähde ei ole tie­dos­sa

16.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Rajavartioston merkitys korostuu kriisiaikoina – on huojentavaa kuulla, että rajalla on yhä rauhallista
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ra­ja­var­tios­ton mer­ki­tys ko­ros­tuu krii­si­ai­koi­na – on huo­jen­ta­vaa kuulla, että rajalla on yhä rau­hal­lis­ta

16.03.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon rajanylityspaikan aukioloa rajoitetaan toukokuun ajan –syynä kelirikko

Kuu­sa­mon ra­jan­yli­tys­pai­kan au­ki­oloa ra­joi­te­taan tou­ko­kuun ajan –syynä ke­li­rik­ko

22.04.2021 13:43 2
Tilaajille
Pakolliset koronatestit alkavat rajoilla perjantaina – Kortesalmelta siirrytään terveyskeskukseen, aluehallintoviraston määräys ei koske tavaraliikennettä eikä lapsia

Pa­kol­li­set ko­ro­na­tes­tit alkavat ra­joil­la per­jan­tai­na – Kor­te­sal­mel­ta siir­ry­tään ter­veys­kes­kuk­seen, alue­hal­lin­to­vi­ras­ton määräys ei koske ta­va­ra­lii­ken­net­tä eikä lapsia

01.04.2021 15:27
Kuusamossa vain 355 rajanylittäjää helmikuussa – vuosi sitten 4000 enemmän

Kuu­sa­mos­sa vain 355 ra­jan­ylit­tä­jää hel­mi­kuus­sa – vuosi sitten 4000 enemmän

07.03.2021 10:05
Tilaajille
Kortesalmen rajan ylittävät ohjataan koronatestiin Kuusamon terveyskeskukseen – "Rajanylityspaikan henkilöliikenne on toistaiseksi ollut hyvin vähäistä, noin 5-10 henkilöä viikossa"

Kor­te­sal­men rajan ylit­tä­vät oh­ja­taan ko­ro­na­tes­tiin Kuu­sa­mon ter­veys­kes­kuk­seen – "Ra­ja­ny­li­tys­pai­kan hen­ki­lö­lii­ken­ne on tois­tai­sek­si ollut hyvin vä­häis­tä, noin 5-10 hen­ki­löä vii­kos­sa"

01.03.2021 17:30
Tilaajille