Rajavartiolaitos
Viimeisin tunti
Useita luvattomia valtakunnan rajan ylittäjiä Kuusamon Pukarissa – viisi Keski-Euroopasta lähtöisin olevaa ylitti rajan jalkaisin

Useita lu­vat­to­mia val­ta­kun­nan rajan ylit­tä­jiä Kuu­sa­mon Pu­ka­ris­sa – viisi Kes­ki-Eu­roo­pas­ta läh­töi­sin olevaa ylitti rajan jal­kai­sin

16:22
Tilaajille
Vanhemmat
Rajaliikenne säilyi vakaana Kainuussa ja Koillismaalla – Kuusamon lentoasemalla ei rajaliikennettä tammikuussa

Ra­ja­lii­ken­ne säilyi vakaana Kai­nuus­sa ja Koil­lis­maal­la – Kuu­sa­mon len­to­ase­mal­la ei ra­ja­lii­ken­net­tä tam­mi­kuus­sa

04.02.2021 13:41
Tilaajille
Valtavaaran vapaalaskuonnettomuudessa auttoivat 112-sovellus ja Rajan kopteri – Miten maastossa loukkaantunut pelastetaan ja kuinka yleisiä pelastustehtävät ovat? Asiantuntijat kertovat

Val­ta­vaa­ran va­paa­las­ku­on­net­to­muu­des­sa aut­toi­vat 112-so­vel­lus ja Rajan kopteri – Miten maas­tos­sa louk­kaan­tu­nut pe­las­te­taan ja kuinka yleisiä pe­las­tus­teh­tä­vät ovat? Asian­tun­ti­jat ker­to­vat

02.02.2021 04:00
Tilaajille
Kainuun rajavartiosto: Itärajan tuntumassa löydetyt irtokoirat viedään löytöeläintarhaan – Kuusamon ja Vartiuksen rajanylityspaikkojen aukioloajat muuttuvat

Kainuun ra­ja­var­tios­to: Itä­ra­jan tun­tu­mas­sa löy­de­tyt ir­to­koi­rat viedään löy­tö­eläin­tar­haan – Kuu­sa­mon ja Var­tiuk­sen ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen au­ki­olo­ajat muut­tu­vat

24.10.2020 19:18
Metsästyskausi on jälleen täällä - rajan läheisyys huomioitava Koillismaalla

Met­säs­tys­kau­si on jälleen täällä - rajan lä­hei­syys huo­mioi­ta­va Koil­lis­maal­la

24.08.2020 17:00
Tilaajille
"Voiko olla tämmöinen työpaikka, että ollaan metsän keskellä ja saa kouluttaa koiraa?" – Piia Määttä sai ensikosketuksen unelma-ammattiinsa 14-vuotiaana

"Voiko olla täm­möi­nen työ­paik­ka, että ollaan metsän kes­kel­lä ja saa kou­lut­taa koi­raa?" – Piia Määttä sai en­si­kos­ke­tuk­sen unel­ma-am­mat­tiin­sa 14-vuo­tiaa­na

08.08.2020 12:00
Tilaajille
Heinäkuussa Kainuun rajavartioston valvomalla raja-alueella tavanomaista enemmän liikkujia - Kuusamossa yksi luvaton rajanylitys heinäkuussa

Hei­nä­kuus­sa Kainuun ra­ja­var­tios­ton val­vo­mal­la ra­ja-alueel­la ta­van­omais­ta enemmän liik­ku­jia - Kuu­sa­mos­sa yksi luvaton ra­jan­yli­tys hei­nä­kuus­sa

06.08.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamossa luvaton rajanylitys – venäläinen ylittäjä anonut alustavasti turvapaikkaa Suomessa

Kuu­sa­mos­sa luvaton ra­jan­yli­tys – ve­nä­läi­nen ylit­tä­jä anonut alus­ta­vas­ti tur­va­paik­kaa Suo­mes­sa

21.07.2020 10:53
Tilaajille
Kainuun rajavartiosto tehostaa rajavyödykesäännösten valvontaa viikonlopuksi Kainuussa ja Koillismaalla

Kainuun ra­ja­var­tios­to te­hos­taa ra­ja­vyö­dy­ke­sään­nös­ten val­von­taa vii­kon­lo­puk­si Kai­nuus­sa ja Koil­lis­maal­la

16.07.2020 04:00
Pelastuslaitos toivottaa hyvää kesää - Katso autenttinen video!

Pe­las­tus­lai­tos toi­vot­taa hyvää kesää - Katso au­tent­ti­nen video!

11.06.2020 18:41
Tilaajille
Kunniamerkkejä myönnetty myös Koillismaalle Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä

Kun­nia­merk­ke­jä myön­net­ty myös Koil­lis­maal­le Puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­lan päivänä

02.06.2020 10:58
Tilaajille
Kuusamon rajanylityspaikka aukeaa raskaalle liikenteelle kesäkuun alussa - jatkosta ei vielä tiedetä

Kuu­sa­mon ra­jan­yli­tys­paik­ka aukeaa ras­kaal­le lii­ken­teel­le ke­sä­kuun alussa - jat­kos­ta ei vielä tiedetä

28.05.2020 16:01
Tilaajille
Yksi puhelu muutti Arin eläkesuunnitelmat – Raja pyysi kymmeniä eläköityneitä rajamiehiä takaisin riviin koronaviruksen vuoksi: "Kun pilliin vihelletään, niin silloin mennään"

Yksi puhelu muutti Arin elä­ke­suun­ni­tel­mat – Raja pyysi kym­me­niä elä­köi­ty­nei­tä ra­ja­mie­hiä ta­kai­sin riviin ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi: "Kun pilliin vi­hel­le­tään, niin silloin men­nään"

18.05.2020 04:00
Tilaajille
Raja: Kuusamon rajanylityspaikan aukioloa rajoitetaan toukokuun loppuun

Raja: Kuu­sa­mon ra­jan­yli­tys­pai­kan au­ki­oloa ra­joi­te­taan tou­ko­kuun loppuun

13.05.2020 19:38
Tilaajille
Rajoitukset rajaliikenteessä jatkuvat: Kuusamon lentoasema suljettu kansainväliseltä liikenteeltä, raja auki vain rajoitetusti - "Olemme ottaneet töihin myös eläkkeelle jääneitä rajamiehiä"

Ra­joi­tuk­set ra­ja­lii­ken­tees­sä jat­ku­vat: Kuu­sa­mon len­to­ase­ma sul­jet­tu kan­sain­vä­li­sel­tä lii­ken­teel­tä, raja auki vain ra­joi­te­tus­ti - "Olemme ot­ta­neet töihin myös eläk­keel­le jää­nei­tä ra­ja­mie­hiä"

08.05.2020 10:17
Tilaajille
Rajavartiosto valvoo nyt tehostetusti liikkumista itärajalla - tiesitkö mitä dokumentteja tarvitset rajavyöhykkeellä liikkumiseen?

Ra­ja­var­tios­to valvoo nyt te­hos­te­tus­ti liik­ku­mis­ta itä­ra­jal­la - tie­sit­kö mitä do­ku­ment­te­ja tar­vit­set ra­ja­vyö­hyk­keel­lä liik­ku­mi­seen?

18.02.2020 05:00
Tilaajille
Tieliikenneonnettomuudet ja rikkomukset työllistivät Rajaa tammikuussa – rajanylityksissä hienoista kasvua

Tie­lii­ken­ne­on­net­to­muu­det ja rik­ko­muk­set työl­lis­ti­vät Rajaa tam­mi­kuus­sa – ra­jan­yli­tyk­sis­sä hie­nois­ta kasvua

06.02.2020 11:11
Tilaajille
"Tein vain työtäni, mutta pahalta se tuntui" – aikakauslehti Seura kertoi kuusamolaisen ylirajavartijan vuonna 1974 suorittamasta neuvostoloikkareiden pidätyksestä

"Tein vain työ­tä­ni, mutta pahalta se tuntui" – ai­ka­kaus­leh­ti Seura kertoi kuu­sa­mo­lai­sen yli­ra­ja­var­ti­jan vuonna 1974 suo­rit­ta­mas­ta neu­vos­to­loik­ka­rei­den pi­dä­tyk­ses­tä

17.01.2020 12:39