Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Maanpuolustus
Kajaanin Lempi täyttyy nopeasti

Ka­jaa­nin Lempi täyttyy no­peas­ti

31.05.2022 04:00
Tilaajille
Tuore tutkimus: Suomalaisten maanpuolustustahto korkealla – naisista yli kolmannes valmiita tarttumaan aseisiin

Tuore tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to kor­keal­la – nai­sis­ta yli kol­man­nes val­mii­ta tart­tu­maan asei­siin

03.05.2022 08:15
Naisten turvallisuuskoulutukseen, juuri nyt valtava kiinnostus, kursseille jonottaa satoja – Kuusamon yhdistyksellä iso vastuu tulevassa harjoituksessa, Pudasjärvellä toimintaa aloitellaan uudelleen

Naisten tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­seen, juuri nyt valtava kiin­nos­tus, kurs­seil­le jo­not­taa satoja – Kuu­sa­mon yh­dis­tyk­sel­lä iso vastuu tu­le­vas­sa har­joi­tuk­ses­sa, Pu­das­jär­vel­lä toi­min­taa aloi­tel­laan uu­del­leen

09.03.2022 17:16
Tilaajille
Puolustusvoimien tuulivoimalausuntoja antava insinööri ihmettelee: "Miksei meiltä kysytä ensin?” – Kuusamon Maaningan hankkeessa ei vastustamista ollut

Puo­lus­tus­voi­mien tuu­li­voi­ma­lau­sun­to­ja antava in­si­nöö­ri ih­met­te­lee: "Miksei meiltä kysytä ensin?” – Kuu­sa­mon Maa­nin­gan hank­kees­sa ei vas­tus­ta­mis­ta ollut

20.12.2021 11:00
Tilaajille
Kuusamolaiset aktiivisesti mukana naisten maanpuolustustyössä – Palosaari johtamaan isoa harjoitusta, Leinonen-Viinikka Pohjois-Pohjanmaan piiriä

Kuu­sa­mo­lai­set ak­tii­vi­ses­ti mukana naisten maan­puo­lus­tus­työs­sä – Pa­lo­saa­ri joh­ta­maan isoa har­joi­tus­ta, Lei­no­nen-Vii­nik­ka Poh­jois-Poh­jan­maan piiriä

23.11.2021 18:01
Tilaajille
Lapin lennoston uusi komentaja haluaa lisää yhteistyötä paikallisten kanssa. Korona lisäsi lentäjien kiinnostusta ilmavoimiin

Lapin len­nos­ton uusi ko­men­ta­ja haluaa lisää yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten kanssa. Korona lisäsi len­tä­jien kiin­nos­tus­ta il­ma­voi­miin

25.02.2021 09:02
Tilaajille
Upseerijärjestöt täräyttävät lukijalta-palstalla: "puolustuskykyä ollaan rapauttamassa" – onko doktriiniksi nyt valittu korkeakoulutettujen ohittaminen johtoportaassa?
Lukijalta

Up­see­ri­jär­jes­töt tä­räyt­tä­vät lu­ki­jal­ta-pals­tal­la: "puo­lus­tus­ky­kyä ollaan ra­paut­ta­mas­sa" – onko dokt­rii­nik­si nyt valittu kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen ohit­ta­mi­nen joh­to­por­taas­sa?

14.11.2018 12:50