Tuulipuistot
Lukijalta: Maisema-arvot kaipaavat arvokeskustelua – voisiko tuulipuiston edunsaaja maksaa kymmenyksen maisema-arvojen edistämiseen?
Lukijalta Mielipide Jouni Hakola

Lu­ki­jal­ta: Mai­se­ma-ar­vot kai­paa­vat ar­vo­kes­kus­te­lua – voisiko tuu­li­puis­ton edun­saa­ja maksaa kym­me­nyk­sen mai­se­ma-ar­vo­jen edis­tä­mi­seen?

19.02.2021 04:01 1
Tilaajille
Vaakakupeissa muunmuassa elinkeinonharjoittamiskysymykset ja laajempi näkemys tuulivoimapuiston hyödyistä – TUULI-hanke pyrkii löytämään ratkaisuja, ja niiden keskiössä on vuorovaikutus

Vaa­ka­ku­peis­sa muun­muas­sa elin­kei­non­har­joit­ta­mis­ky­sy­myk­set ja laa­jem­pi näkemys tuu­li­voi­ma­puis­ton hyö­dyis­tä – TUU­LI-han­ke pyrkii löy­tä­mään rat­kai­su­ja, ja niiden kes­kiös­sä on vuo­ro­vai­ku­tus

13.12.2020 04:00
Tilaajille