Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Turvapaikanhakijat

Kuusamo val­mis­tau­tuu pa­ko­lais­ten varalta – poik­keus­ti­lan­tei­siin va­rau­du­taan myös muutoin

16.03.2022 15:34
Tilaajille
Kiintiöpakolaisten ottaminen puhutti kaupunginvaltuustoa 37 puheenvuoron verran – Kaupunginhallituksen pohjaehdotus meni läpi: "Meiltä on monesti perätty, että pitäisi käydä arvopohjakeskustelua; nyt sitä käydään"

Kiin­tiö­pa­ko­lais­ten ot­ta­mi­nen puhutti kau­pun­gin­val­tuus­toa 37 pu­heen­vuo­ron verran – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen poh­ja­eh­do­tus meni läpi: "Meiltä on monesti pe­rät­ty, että pitäisi käydä ar­vo­poh­ja­kes­kus­te­lua; nyt sitä käy­dään"

04.10.2021 19:00 5
Tilaajille
Osmo Bullerin kolumni: Historia tulee tuomitsemaan pelkoja lietsovat politiikan helppoheikit, mutta parasta on tajuta asioiden oikea tila jo nyt
Kolumni

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: His­to­ria tulee tuo­mit­se­maan pelkoja liet­so­vat po­li­tii­kan help­po­hei­kit, mutta parasta on tajuta asioi­den oikea tila jo nyt

07.09.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamo sitoutumassa ottamaan pakolaisia jatkossakin – enintään 40 vuodessa

Kuusamo si­tou­tu­mas­sa ot­ta­maan pa­ko­lai­sia jat­kos­sa­kin – enin­tään 40 vuo­des­sa

04.09.2021 04:00 2
Tilaajille
Kuusamossa luvaton rajanylitys – venäläinen ylittäjä anonut alustavasti turvapaikkaa Suomessa

Kuu­sa­mos­sa luvaton ra­jan­yli­tys – ve­nä­läi­nen ylit­tä­jä anonut alus­ta­vas­ti tur­va­paik­kaa Suo­mes­sa

21.07.2020 10:53
Tilaajille
Kuusamon vastaanottokeskus tyhjenee – näin pakolaiskriisi mullisti pitäjän elämää

Kuu­sa­mon vas­taan­ot­to­kes­kus tyh­je­nee – näin pa­ko­lais­krii­si mul­lis­ti pitäjän elämää

21.03.2017 10:00

Nyt apua saavat kan­ta­kuu­sa­mo­lai­set: SPR aloit­taa ruo­ka-avun

21.03.2017 10:00

Nyt on ra­sis­min­vas­tai­nen viikko

21.03.2017 10:00
Vastaanottokeskukset lähtivät, asumisyksiköt tulivat - ”Ensimmäinen yksikkö on jo täynnä”

Vas­taan­ot­to­kes­kuk­set läh­ti­vät, asu­mis­yk­si­köt tulivat - ”En­sim­mäi­nen yksikkö on jo täynnä”

02.11.2016 05:00