Juuri nyt: Ui­ma­nie­men­tien re­mon­tis­sa Po­siol­la pal­jas­tui iso öl­jy­va­hin­ko – ”Saas­tu­nut­ta maa-ai­nes­ta olemme pois­ta­neet ja ajaneet 20 kuor­ma-au­ton la­val­lis­ta pi­laan­tu­nei­den maa-ai­nes­ten kä­sit­te­ly­lai­tok­seen Kemiin”

Viikon kysymys: Onko vapetus eli säh­kö­tu­pa­koin­ti tuttu ilmiö? – Kerro ko­ke­muk­sis­ta­si viikon ky­sy­myk­seen

Toimittajalta: Mitä yh­teis­tä on Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­huil­la ja Man­ches­ter Ci­tyl­lä?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Raja
Kuusamossa luvaton rajanylitys – venäläinen ylittäjä anonut alustavasti turvapaikkaa Suomessa

Kuu­sa­mos­sa luvaton ra­jan­yli­tys – ve­nä­läi­nen ylit­tä­jä anonut alus­ta­vas­ti tur­va­paik­kaa Suo­mes­sa

21.07.2020 10:53
Tilaajille
Venäjä neljällä suunnalla – Kuusamon itärajalla on maantieteellisesti ainutlaatuinen kolkka, jonne pääsevät vain rajavartijat: "Horjahdus tarkoittaisi valtiorajarikkomusta"

Venäjä nel­jäl­lä suun­nal­la – Kuu­sa­mon itä­ra­jal­la on maan­tie­teel­li­ses­ti ai­nut­laa­tui­nen kolkka, jonne pää­se­vät vain ra­ja­var­ti­jat: "Hor­jah­dus tar­koit­tai­si val­tio­ra­ja­rik­ko­mus­ta"

04.04.2020 09:00
Tilaajille
Rajanylitysten määrä jatkaa laskua Kuusamossa

Ra­jan­yli­tys­ten määrä jatkaa laskua Kuu­sa­mos­sa

09.12.2018 16:00
Rajanylitysmäärä pitkästä aikaa lievässä nousussa – kymmenen eri maan kansalaisia ylitti rajan Kuusamossa

Ra­jan­yli­tys­mää­rä pit­käs­tä aikaa lie­väs­sä nou­sus­sa – kym­me­nen eri maan kan­sa­lai­sia ylitti rajan Kuu­sa­mos­sa

05.11.2018 19:35

Venäjän tulli va­paut­ti ra­hoi­tus­yh­tiöt au­to­va­kuu­des­ta – ra­hoi­tus­yh­tiöi­den autot pää­se­vät jälleen rajan yli

02.10.2018 05:00
Rajalla vilkas viikko – sakkoja jaettiin ja metsästyskoiria vastaanotettiin Venäjältä

Rajalla vilkas viikko – sakkoja jaet­tiin ja met­säs­tys­koi­ria vas­taan­otet­tiin Ve­nä­jäl­tä

03.09.2018 16:31
Kansallispuistoon kadonnut löydetty – palasi kylmettyneenä kämpälle

Kan­sal­lis­puis­toon ka­don­nut löy­det­ty – palasi kyl­met­ty­nee­nä käm­päl­le

09.08.2018 08:23
Nyt palaa muuallakin: Venäjältä savuhaittoja Sallaan, Varsinais-Suomessa sammutetaan kolmatta päivää

Nyt palaa muual­la­kin: Ve­nä­jäl­tä sa­vu­hait­to­ja Sal­laan, Var­si­nais-Suo­mes­sa sam­mu­te­taan kol­mat­ta päivää

20.07.2018 12:43
Poliisitaloa kaavaillaan Rajan tontille – Kaupunki lähtökohtaisesti myönteinen: kaavoituksesta ei vielä keskusteluja

Po­lii­si­ta­loa kaa­vail­laan Rajan ton­til­le – Kau­pun­ki läh­tö­koh­tai­ses­ti myön­tei­nen: kaa­voi­tuk­ses­ta ei vielä kes­kus­te­lu­ja

14.06.2018 16:42
Rytkönen johtamaan Kainuun rajavartiostoa

Ryt­kö­nen joh­ta­maan Kainuun ra­ja­var­tios­toa

31.05.2018 20:00
Ranskalaisille sakot luvattomasta oleskelusta rajavyöhykkeellä

Rans­ka­lai­sil­le sakot lu­vat­to­mas­ta oles­ke­lus­ta ra­ja­vyö­hyk­keel­lä

29.12.2017 10:43
Kuusamon rajalla yhä hiljaisempaa – yhdeksän metsästyskoiraa sen sijaan jolkotteli luvitta rajan yli

Kuu­sa­mon rajalla yhä hil­jai­sem­paa – yh­dek­sän met­säs­tys­koi­raa sen sijaan jol­kot­te­li luvitta rajan yli

06.10.2017 05:00

Ra­ja­mies: Itä­ra­jan val­von­ta li­sään­ty­nyt ul­kois­ten uh­ka­ku­vien vuoksi

22.03.2017 05:00
Entiset rajamiehet muistelevat kun partiossa hiihdettiin

Entiset ra­ja­mie­het muis­te­le­vat kun par­tios­sa hiih­det­tiin

22.03.2017 05:00
Jymy on yksi Kuusamon kuudesta rajakoirasta – se on korvaamaton

Jymy on yksi Kuu­sa­mon kuu­des­ta ra­ja­koi­ras­ta – se on kor­vaa­ma­ton

22.03.2017 05:00
Raja-aseman päällikkö vaihtuu Kuusamossa

Ra­ja-ase­man pääl­lik­kö vaihtuu Kuu­sa­mos­sa

22.03.2017 05:00
Kunniakonsuli Saapunki lupaa: Hoidan asiaa

Kun­nia­kon­su­li Saa­pun­ki lupaa: Hoidan asiaa

08.03.2017 05:00
Venäjä alkoi yllättäen sakottaa suomalaisia rajalla – tällaisella dokumentilla sakot välttää

Venäjä alkoi yl­lät­täen sa­kot­taa suo­ma­lai­sia rajalla – täl­lai­sel­la do­ku­men­til­la sakot välttää

08.03.2017 05:00