Yrittäjälinja: Lu­kio­lais­ten mi­ni­yri­tyk­set ki­saa­vat tänään Oulussa

Kesätyöt: Nuoria pal­ka­taan metsää is­tut­ta­maan

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

kansallispuisto
Mittarit seuraavat miten kansallispuistot kestävät kävijöitään – Hurjia kasvulukuja Koillismaan puistoissa

Mit­ta­rit seu­raa­vat miten kan­sal­lis­puis­tot kes­tä­vät kä­vi­jöi­tään – Hurjia kas­vu­lu­ku­ja Koil­lis­maan puis­tois­sa

03.02.2019 10:00
"Katselkaa sinne niin pitkälle kuin näkyy" – Moni tuttu lintulaji on kadonnut Koillismaalta ihmisen ja ilmastonmuutoksen takia – virtavästäräkki taas on uusi tulokas ja se rakentaa pesänsä vaikka hissin konehuoneeseen

"Kat­sel­kaa sinne niin pit­käl­le kuin näkyy" – Moni tuttu lin­tu­la­ji on ka­don­nut Koil­lis­maal­ta ihmisen ja il­mas­ton­muu­tok­sen takia – vir­ta­väs­tä­räk­ki taas on uusi tulokas ja se ra­ken­taa pesänsä vaikka hissin ko­ne­huo­nee­seen

25.11.2018 07:00
Posio alkaa kartoittaa Korouomaa kansallispuistoksi – nyt kysytään alueen toimijoiden kantaa ainutlaatuisen rotkolaakson tulevaisuudesta

Posio alkaa kar­toit­taa Ko­rouo­maa kan­sal­lis­puis­tok­si – nyt ky­sy­tään alueen toi­mi­joi­den kantaa ai­nut­laa­tui­sen rot­ko­laak­son tu­le­vai­suu­des­ta

20.11.2018 09:00
Oikukkaan valkoisen on nähnyt ani harva – neidonkenkä laittaa miehen polvilleen

Oi­kuk­kaan val­koi­sen on nähnyt ani harva – nei­don­ken­kä laittaa miehen pol­vil­leen

18.11.2018 10:30
Ennen jokivarteen juoksutti taimen, nyt kukat

Ennen jo­ki­var­teen juok­sut­ti taimen, nyt kukat

18.11.2018 10:30
Yle: Hossassa sijaitseviin Suomen pohjoisimpiin Värikallion kalliomaalauksiin voi tutustua sovelluksella – "Siinä on virtuaalinen kallioseinämä"

Yle: Hos­sas­sa si­jait­se­viin Suomen poh­joi­sim­piin Vä­ri­kal­lion kal­lio­maa­lauk­siin voi tu­tus­tua so­vel­luk­sel­la – "Siinä on vir­tuaa­li­nen kal­lio­sei­nä­mä"

05.11.2018 05:00
Oulanka-Paanajärvi: Luonnonperintöstatus olisi matkailuvaltti – statuksen saamiseen olisi pitkä tie

Ou­lan­ka-Paa­na­jär­vi: Luon­non­pe­rin­tö­sta­tus olisi mat­kai­lu­valt­ti – sta­tuk­sen saa­mi­seen olisi pitkä tie

29.10.2018 09:00
Koillismaan retkeily-kohteilla vahva alkuvuosi – Riisitunturin kävijämäärissä hurja nousu

Koil­lis­maan ret­kei­ly-koh­teil­la vahva al­ku­vuo­si – Rii­si­tun­tu­rin kä­vi­jä­mää­ris­sä hurja nousu

08.10.2018 20:00
Koillismaan kulkijoille on urakoitu uusia retkeilyrakenteita – uusia portaita ja taukopaikkoja

Koil­lis­maan kul­ki­joil­le on ura­koi­tu uusia ret­kei­ly­ra­ken­tei­ta – uusia por­tai­ta ja tau­ko­paik­ko­ja

29.08.2018 05:00
Suppaa, joogaa tai kysy retkitohtorilta – Luontopäivänä paljon ohjelmaa Koillismaan kansallispuistoissa

Suppaa, joogaa tai kysy ret­ki­toh­to­ril­ta – Luon­to­päi­vä­nä paljon oh­jel­maa Koil­lis­maan kan­sal­lis­puis­tois­sa

21.08.2018 18:00

Ou­lan­gan Elijoki kuivui niin, ettei siellä voi ka­las­taa – syynä on Ni­lo­joel­ta­kin tuttu talt­ta­ham­mas

09.08.2018 15:03
Kansallispuistoon kadonnut löydetty – palasi kylmettyneenä kämpälle

Kan­sal­lis­puis­toon ka­don­nut löy­det­ty – palasi kyl­met­ty­nee­nä käm­päl­le

09.08.2018 08:23
”Kaikilla on ollut selvästi hyvä huomen” – näin Hossa juhli ensimmäistä täyttä vuottaan

”Kai­kil­la on ollut sel­väs­ti hyvä huomen” – näin Hossa juhli en­sim­mäis­tä täyttä vuot­taan

18.06.2018 05:00
Koillismaan ylänkö on neljän kansallispuiston ihmemaa – uusi sovellus ohjaa sinut oikeaan paikkaan

Koil­lis­maan ylänkö on neljän kan­sal­lis­puis­ton ihmemaa – uusi so­vel­lus ohjaa sinut oikeaan paik­kaan

10.06.2018 12:00
Osallistu Suomen suurimmille yhteislenkille - Polkujuoksukiertue saapuu toukokuussa Koillismaalle

Osal­lis­tu Suomen suu­rim­mil­le yh­teis­len­kil­le - Pol­ku­juok­su­kier­tue saapuu tou­ko­kuus­sa Koil­lis­maal­le

05.04.2018 13:30
Kolumni: Oulanka-Paanajärvi maailmanperintökohteeksi
Kolumni

Ko­lum­ni: Ou­lan­ka-Paa­na­jär­vi maail­man­pe­rin­tö­koh­teek­si

12.03.2018 16:00
Vihreät: Pyhitys kansallispuistoksi – "Taivalkosken kannattaisi brändätä"

Vih­reät: Pyhitys kan­sal­lis­puis­tok­si – "Tai­val­kos­ken kan­nat­tai­si brän­dä­tä"

06.03.2018 16:00
Hossan kehittäminen jatkuu kiivaana – tänä vuonna tehdään kävijätutkimus

Hossan ke­hit­tä­mi­nen jatkuu kii­vaa­na – tänä vuonna tehdään kä­vi­jä­tut­ki­mus

06.03.2018 09:00
Kansallispuistobuumi: Hossan kävijämäärät tuplaantuivat – Syötteellä viime vuonna kolmannes enemmän matkailijoita

Kan­sal­lis­puis­to­buu­mi: Hossan kä­vi­jä­mää­rät tup­laan­tui­vat – Syöt­teel­lä viime vuonna kol­man­nes enemmän mat­kai­li­joi­ta

29.01.2018 05:00
"Joulupukin ohella Suomen toinen kärki" – kansallispuistot palkittiin taas

"Jou­lu­pu­kin ohella Suomen toinen kärki" – kan­sal­lis­puis­tot pal­kit­tiin taas

30.09.2017 05:00