Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

polkujuoksu

Iso-Syöt­teen Huip­pu­kym­pil­lä kuu­sa­mo­lais­me­nes­tys­tä

03.10.2018 12:47
Wilson Kirwa, Kaarlo Maaninka ja Anssi Kukkonen paikalla Maaninkavaaran kylän omassa juoksutapahtumassa – järjestäjät odottavat hölkkäkansan lähtevän mukaan

Wilson Kirwa, Kaarlo Maa­nin­ka ja Anssi Kuk­ko­nen pai­kal­la Maanin­ka­vaa­ran kylän omassa juok­su­ta­pah­tu­mas­sa – jär­jes­tä­jät odot­ta­vat hölk­kä­kan­san läh­te­vän mukaan

16.09.2018 14:00
Polkujuokse satumaisiin vaaramaisemiin: reittejä on vaikka millä mitalla

Pol­ku­juok­se sa­tu­mai­siin vaa­ra­mai­se­miin: reit­te­jä on vaikka millä mitalla

05.07.2018 10:00
Pohjoismaiden suurimman polkujuoksutapahtuman tunnelmia – Tapahtuma voisi kestää vielä pidempään: Videolla Elina Kolppanen valmisteluista

Poh­jois­mai­den suu­rim­man pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man tun­nel­mia – Ta­pah­tu­ma voisi kestää vielä pi­dem­pään: Vi­deol­la Elina Kolp­pa­nen val­mis­te­luis­ta

28.05.2018 11:43
"Nn, yy, tee nyt" – NUTS -Polkujuoksu starttasi Karhunkierroksella

"Nn, yy, tee nyt" – NUTS -Pol­ku­juok­su start­ta­si Kar­hun­kier­rok­sel­la

25.05.2018 11:25
Karhunkierroksella omia rajojaan kokeilee ennätysmäärä juoksijoita – nopeiten 160 kilometriä on juossut Mikael Heerman, jolla meni matkaan reilut 20 tuntia

Kar­hun­kier­rok­sel­la omia ra­jo­jaan ko­kei­lee en­nä­tys­mää­rä juok­si­joi­ta – no­pei­ten 160 ki­lo­met­riä on juossut Mikael Heer­man, jolla meni matkaan reilut 20 tuntia

24.05.2018 14:00
Osallistu Suomen suurimmille yhteislenkille - Polkujuoksukiertue saapuu toukokuussa Koillismaalle

Osal­lis­tu Suomen suu­rim­mil­le yh­teis­len­kil­le - Pol­ku­juok­su­kier­tue saapuu tou­ko­kuus­sa Koil­lis­maal­le

05.04.2018 13:30
Karhunkierroksella 67 senttiä lunta – miten todennäköisesti polkujuoksu juostaan taas sohjossa?

Kar­hun­kier­rok­sel­la 67 senttiä lunta – miten to­den­nä­köi­ses­ti pol­ku­juok­su juos­taan taas soh­jos­sa?

01.03.2018 14:00

Näin pit­käl­le jak­sa­mi­nen riitti

29.05.2017 05:00
Polkujuoksuharrastus on myös tätä: nännien teippausta ja sushipallerojen pakkausta – H-hetken lähestyessä mieleen hiipi epäilys, onko kaikki tehty tarpeeksi hyvin

Pol­ku­juok­su­har­ras­tus on myös tätä: nännien teip­paus­ta ja sus­hi­pal­le­ro­jen pak­kaus­ta – H-het­ken lä­hes­tyes­sä mieleen hiipi epäi­lys, onko kaikki tehty tar­peek­si hyvin

29.05.2017 05:00
Video: Parisuhde todelliseen testiin – muutaman kuukauden seurustelleet Satu ja Sami lähtivät juoksemaan 160 kilometriä Kuusamon lumisiin vaaroihin

Video: Pa­ri­suh­de to­del­li­seen testiin – muu­ta­man kuu­kau­den seu­rus­tel­leet Satu ja Sami läh­ti­vät juok­se­maan 160 ki­lo­met­riä Kuu­sa­mon lu­mi­siin vaa­roi­hin

26.05.2017 14:29