Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

hossa
Sinullakin on sanansija Hossan kehittämisessä – Kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma lähti lausuntokierrokselle kuntiin

Si­nul­la­kin on sa­nan­si­ja Hossan ke­hit­tä­mi­ses­sä – Kan­sal­lis­puis­ton hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­ma lähti lau­sun­to­kier­rok­sel­le kuntiin

09.01.2019 05:00
Yle: Hossassa sijaitseviin Suomen pohjoisimpiin Värikallion kalliomaalauksiin voi tutustua sovelluksella – "Siinä on virtuaalinen kallioseinämä"

Yle: Hos­sas­sa si­jait­se­viin Suomen poh­joi­sim­piin Vä­ri­kal­lion kal­lio­maa­lauk­siin voi tu­tus­tua so­vel­luk­sel­la – "Siinä on vir­tuaa­li­nen kal­lio­sei­nä­mä"

05.11.2018 05:00
Niittokoneesta lentänyt kipinä sytytti maastopalon Hossassa – Pelastuslaitos: "Maasto oli kohtuu kosteaa, mutta silti se oli syttynyt."

Niit­to­ko­nees­ta len­tä­nyt kipinä sytytti maas­to­pa­lon Hos­sas­sa – Pe­las­tus­lai­tos: "Maasto oli kohtuu kos­teaa, mutta silti se oli syt­ty­nyt."

13.08.2018 13:55
”Kaikilla on ollut selvästi hyvä huomen” – näin Hossa juhli ensimmäistä täyttä vuottaan

”Kai­kil­la on ollut sel­väs­ti hyvä huomen” – näin Hossa juhli en­sim­mäis­tä täyttä vuot­taan

18.06.2018 05:00
Yksivuotissynttäreitä vietetään Hossassa – se on eri maata, ”aika sitkeästi hiihtelevät, lumikenkäilevät ja yöpyvät ilman sähköä ja vettä"

Yk­si­vuo­tis­synt­tä­rei­tä vie­te­tään Hos­sas­sa – se on eri maata, ”aika sit­keäs­ti hiih­te­le­vät, lu­mi­ken­käi­le­vät ja yöpyvät ilman sähköä ja vettä"

15.06.2018 05:00
Talvinen Hossa houkuttelee matkailijoita – Puiston käyttö- ja hoito-suunnitelman tekeminen aloitettu

Tal­vi­nen Hossa hou­kut­te­lee mat­kai­li­joi­ta – Puiston käyttö- ja hoi­to-suun­ni­tel­man te­ke­mi­nen aloi­tet­tu

12.03.2018 14:00

Luon­non­suo­je­lu­liit­to: Kan­sal­lis­puis­ton luon­to­ar­vo­ja na­ker­re­taan

12.03.2018 14:00
Hossan kehittäminen jatkuu kiivaana – tänä vuonna tehdään kävijätutkimus

Hossan ke­hit­tä­mi­nen jatkuu kii­vaa­na – tänä vuonna tehdään kä­vi­jä­tut­ki­mus

06.03.2018 09:00
Hossan kaavaluonnos nähtävillä Suomussalmella – Alueella puute hyvätasoisista ympärivuotisista majoitustiloista

Hossan kaa­va­luon­nos näh­tä­vil­lä Suo­mus­sal­mel­la – Alueel­la puute hy­vä­ta­soi­sis­ta ym­pä­ri­vuo­ti­sis­ta ma­joi­tus­ti­lois­ta

27.02.2018 14:00
Kansallispuistobuumi: Hossan kävijämäärät tuplaantuivat – Syötteellä viime vuonna kolmannes enemmän matkailijoita

Kan­sal­lis­puis­to­buu­mi: Hossan kä­vi­jä­mää­rät tup­laan­tui­vat – Syöt­teel­lä viime vuonna kol­man­nes enemmän mat­kai­li­joi­ta

29.01.2018 05:00
Julma-Ölkky ja Korouoma ehdolla Vuoden retkikohteeksi – Riisitunturille sama tunnustus toi nelinkertaisen kävijämäärän

Jul­ma-Ölk­ky ja Ko­rouo­ma ehdolla Vuoden ret­ki­koh­teek­si – Rii­si­tun­tu­ril­le sama tun­nus­tus toi ne­lin­ker­tai­sen kä­vi­jä­mää­rän

10.01.2018 05:00
"Poikkeuksellisen positiivista verrattuna mihin tahansa" – Hossa-uutisointi tavoitti miljoonat Suomessa ja ulkomailla

"Poik­keuk­sel­li­sen po­si­tii­vis­ta ver­rat­tu­na mihin ta­han­sa" – Hos­sa-uu­ti­soin­ti ta­voit­ti mil­joo­nat Suo­mes­sa ja ul­ko­mail­la

19.12.2017 14:00
"Joulupukin ohella Suomen toinen kärki" – kansallispuistot palkittiin taas

"Jou­lu­pu­kin ohella Suomen toinen kärki" – kan­sal­lis­puis­tot pal­kit­tiin taas

30.09.2017 05:00
Tässä ovat syyt Hossan nousun takana – "kansallispuisto on arvostettu brändi"

Tässä ovat syyt Hossan nousun takana – "kan­sal­lis­puis­to on ar­vos­tet­tu brändi"

15.09.2017 10:23
Hossasta on hurmaantunut jo satatuhatta kävijää – "virkeät eläkeläiset ja nuoret kuntoilijat" nostavat kansallispuistoja uskomattomiin kasvulukuihin

Hos­sas­ta on hur­maan­tu­nut jo sa­ta­tu­hat­ta kävijää – "vir­keät elä­ke­läi­set ja nuoret kun­toi­li­jat" nos­ta­vat kan­sal­lis­puis­to­ja us­ko­mat­to­miin kas­vu­lu­kui­hin

15.09.2017 09:53
Hossan vesissä ui nyt mikrosiruilla varustettuja taimenia – toimi näin jos saat sellaisen saaliiksi

Hossan vesissä ui nyt mik­ro­si­ruil­la va­rus­tet­tu­ja tai­me­nia – toimi näin jos saat sel­lai­sen saa­liik­si

13.09.2017 14:11
Maailmankuulut uutismediat BBC ja The Guardian Hossasta: ”Seikkailumatkailijan ja melojan unelma”

Maail­man­kuu­lut uu­tis­me­diat BBC ja The Guar­dian Hos­sas­ta: ”Seik­kai­lu­mat­kai­li­jan ja melojan unelma”

27.06.2017 05:00
Selfie Haukion kanssa ja sulava Kekkonen – tältä näyttävät Hossan avajaiset lukijoiden linssien läpi
Lukijalta

Selfie Haukion kanssa ja sulava Kek­ko­nen – tältä näyt­tä­vät Hossan ava­jai­set lu­ki­joi­den lins­sien läpi

19.06.2017 22:55
Muistatko, kun helikopterit kuljettivat rahaa ja juotavaa Kuusamoon? Vaikka ei uskoisi, niin silloin määriteltiin luonnonsuojelu sellaisena kuin me sen tunnemme

Muis­tat­ko, kun he­li­kop­te­rit kul­jet­ti­vat rahaa ja juo­ta­vaa Kuu­sa­moon? Vaikka ei us­koi­si, niin silloin mää­ri­tel­tiin luon­non­suo­je­lu sel­lai­se­na kuin me sen tun­nem­me

19.06.2017 05:00
Presidentti Niinistö söi Hossassa hernekeittoa ja nauratti yleisöä – ”Jennin kanssa jatkammekin tunnelmaa läpi koko yön”

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö söi Hos­sas­sa her­ne­keit­toa ja nau­rat­ti ylei­söä – ”Jennin kanssa jat­kam­me­kin tun­nel­maa läpi koko yön”

17.06.2017 22:43