Suurpetokeskus: Avi antaa lau­sun­ton­sa Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­ses­ta maa­nan­tai­na

Tero Karjalaisen kolumni: Vain tie­tys­tä kul­mas­ta nähty kaa­to­paik­ka kuuluu Ou­lun­tien näh­tä­vyyk­siin

Luitko jo: Lii­to-ora­vaa varten Tai­val­kos­kel­la pys­ty­tet­tiin ai­tauk­sia, joihin kasvaa haapoja

Mainos: Tilaajille livenä Arctic Volley - Pölkky Kuusamo pe 23.9. klo 18.30 ja la 24.9. klo 15. Tilaa tästä.

taimen
Kirjoita tammukasta ja tammukanpyynnistä - Luonnonvarakeskuksen (Luke) Kemijoen taimen-hankkeeseen liittyen keskus järjestää kaikille avoimen mahdollisuuden kirjoittaa tammukanpyynnistä

Kir­joi­ta tam­mu­kas­ta ja tam­mu­kan­pyyn­nis­tä - Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen (Luke) Ke­mi­joen tai­men-hank­kee­seen liit­tyen keskus jär­jes­tää kai­kil­le avoimen mah­dol­li­suu­den kir­joit­taa tam­mu­kan­pyyn­nis­tä

23.04.2020 18:32
Kesä kuivasi Kuusinginjokea – SM -kilpailut kiville? "Harmittaa"

Kesä kuivasi Kuu­sin­gin­jo­kea – SM -kil­pai­lut ki­vil­le? "Har­mit­taa"

24.08.2018 05:00
"Tärppäsi niin, että meinasi sanonko mitä..." –  Kuusingin KuningasTaimen taisteli Hanhikoskessa

"Tärp­pä­si niin, että meinasi sanonko mi­tä..." –  Kuu­sin­gin Ku­nin­gas­Tai­men tais­te­li Han­hi­kos­kes­sa

11.07.2018 16:00
Kuusamon jokien taimenkantojen selvitykseen rahaa – kalastuskorttivaroja takaisin alueelle

Kuu­sa­mon jokien tai­men­kan­to­jen sel­vi­tyk­seen rahaa – ka­las­tus­kort­ti­va­ro­ja ta­kai­sin alueel­le

08.05.2018 10:30

Lu­ki­jal­ta: Pää­jär­ven ka­las­ta­jat saavat il­mai­sek­si saa­liik­seen tai­me­nia, jotka eivät voi nousta syn­ty­mä­jo­keen­sa– miksi is­tuk­kail­ta pois­te­taan ras­vae­vä, joka mah­dol­lis­taa nousun ku­dul­le?

04.05.2018 10:00
Viikkorauhoitus pois taimenjoilta – rauhoituksesta saatiin huonoa palautetta, eikä siitä ollut hyötyä

Viik­ko­rau­hoi­tus pois tai­men­joil­ta – rau­hoi­tuk­ses­ta saatiin huonoa pa­lau­tet­ta, eikä siitä ollut hyötyä

26.04.2018 11:30
Ely-keskus: Iijoen kalatalousvelvoitteet uusiksi - "Epärealistinen vaatimus", kommentoi PVO-Vesivoima

Ely-kes­kus: Iijoen ka­la­ta­lous­vel­voit­teet uusiksi - "E­pä­rea­lis­ti­nen vaa­ti­mus", kom­men­toi PVO-Ve­si­voi­ma

27.10.2017 10:51
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Ke­mi­joel­le ka­la­por­tai­den sijasta pyyn­ti­ko­kois­ta is­tu­tus­ka­laa

15.10.2017 14:00
Hossan vesissä ui nyt mikrosiruilla varustettuja taimenia – toimi näin jos saat sellaisen saaliiksi

Hossan vesissä ui nyt mik­ro­si­ruil­la va­rus­tet­tu­ja tai­me­nia – toimi näin jos saat sel­lai­sen saa­liik­si

13.09.2017 14:11
Haavin varsi katkesi kalan painosta, mutta Juha Tervo syöksyi perään - "Viimeinkin taimen, jota joka kisassa olen yrittänyt"

Haavin varsi katkesi kalan pai­nos­ta, mutta Juha Tervo syöksyi perään - "Vii­mein­kin taimen, jota joka kisassa olen yrit­tä­nyt"

26.07.2017 09:30

Stressi tai suomun rik­kou­tu­mi­nen voivat lau­kais­ta taudin – yleinen vaiva ka­lan­vil­je­ly­lai­tok­sis­sa

21.07.2017 05:00
Tuhansia taimenia kuollut Kostolla ja Irnillä – "Se on ihan tuurista kiinni, tarttuuko tauti"

Tu­han­sia tai­me­nia kuollut Kos­tol­la ja Irnillä – "Se on ihan tuu­ris­ta kiinni, tart­tuu­ko tauti"

21.07.2017 05:00
Hyvä uutinen mökkiläisille ja kalastajille: Irnin säännöstely muuttuu näin monella tavalla

Hyvä uutinen mök­ki­läi­sil­le ja ka­las­ta­jil­le: Irnin sään­nös­te­ly muuttuu näin monella tavalla

04.07.2017 19:16
Inkeri on kalastanut Kitkajoella 60 vuotta – turistit ihmettelevät tapaa, jolla nainen kiskoo taimenia ja harjuksia

Inkeri on ka­las­ta­nut Kit­ka­joel­la 60 vuotta – tu­ris­tit ih­met­te­le­vät tapaa, jolla nainen kiskoo tai­me­nia ja har­juk­sia

31.05.2017 05:00

Täl­lai­sia uusia ra­joi­tuk­sia on Kuu­sa­mon jokien ka­las­tuk­ses­sa – Käylän lai­tok­sen lak­kaut­ta­mi­nen ai­heut­ti yhden muu­tok­sen

31.05.2017 05:00
Suomalaiset ja venäläiset tekivät uusia päätöksiä taimenen pelastamiseksi

Suo­ma­lai­set ja ve­nä­läi­set tekivät uusia pää­tök­siä tai­me­nen pe­las­ta­mi­sek­si

31.05.2017 05:00
Vanha kuva todistaa: Iijoen lohikaloja on saatu Kuusamosta

Vanha kuva to­dis­taa: Iijoen lo­hi­ka­lo­ja on saatu Kuu­sa­mos­ta

07.03.2017 11:00
Paula sai 24 yli 40-senttistä harria – kotikoskella paras kesä koko ikänä

Paula sai 24 yli 40-sent­tis­tä harria – ko­ti­kos­kel­la paras kesä koko ikänä

30.12.2016 09:00
Iijoen vaelluskalahanke nytkähti – hintalappu neljä miljoonaa

Iijoen vael­lus­ka­la­han­ke nyt­käh­ti – hin­ta­lap­pu neljä mil­joo­naa

21.12.2016 12:46
Pääkirjoitus

Ou­lan­gan tai­me­nen tila huo­no­nee kaiken aikaa

14.07.2016 05:00