Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Koil­lis­sa­no­mis­sa, tee il­moi­tus tästä.

Iijoen vael­lus­ka­la­han­ke nyt­käh­ti – hin­ta­lap­pu neljä mil­joo­naa

Iijoelle pyritään palauttamaan vaelluskaloja.
Iijoelle pyritään palauttamaan vaelluskaloja.
Kuva: Ely-keskuksen arkisto

Iijoen otva -hankkeen neuvottelukunta on hyväksynyt Iijoen vaelluskalakärkihankkeen toimenpiteet: istutusohjelma, smolttien alasvaellusratkaisut, ylisiirrot, toimenpiteet Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla sekä Raasakan voimalaitoksen kalatie.

Kärkihankkeen valmistelu jatkuu rahoitusneuvotteluilla ja toimenpiteiden täsmennyksillä. Hankkeen kustannusarvio on noin neljä miljoonaa euroa ja toteutuessaan se tulee olemaan Pohjois-Pohjanmaan tähän saakka mittavin vaelluskalojen palauttamistoimenpide.

– Neuvottelukunnan päätöksen myötä otimme tärkeän askeleen eteenpäin vaelluskalakärkihankkeen valmistelussa ja myös neuvottelukunnan yhteistyön vahvistumisessa, toteaa neuvottelukunnan puheenjohtaja Samuli Pohjamo.

Neuvottelukunta keskusteli syksyllä tehdyn Iijoen arvoja kartoittavan paikkatietokyselyn ja paikallistapaamisten tuloksista sekä valmisteilla olevasta vesistövisiosta.

Neuvottelukunta hyväksyi 'viiden veen' -vesistövision rakenteen: 1) Veden laatu, 2) Vaelluskalat, 3) Virkistys, 4) Vetovoima ja elinkeinot sekä 5) Vuorovaikutus ja viestintä.