Otimme selvää: Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat jul­kais­taan maa­nan­tai­na, mutta ju­ri­dis­ta syytä pant­taa­mi­sel­le ei ole ollut

Toimittajalta: Sur­ma­no­ron nimen tarina on synkkä, kuten voit arvata

Luitko jo: Anu Pentik päästi toi­mit­ta­jan seu­raa­maan ta­val­lis­ta työ­päi­vään­sä, joka alkaa aina klo 5

Mainos: Lataa Koil­lis­sa­no­mat-so­vel­lus ja lue uu­tis­vir­taa pu­he­li­mes­sa tai tab­le­tis­sa - ohjeet tästä

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Kitkajoki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Voi­nee­ko Kit­ka­jo­ki huo­kais­ta?

14.09.2021 14:00 2
Tilaajille
Kuusamon Koverrusjärvi maailmankartalle perhokalastuksen MM-kisoissa – "Se on sopivan kokoinen, siinä on hyvä kalasto, ja kulkuyhteydet ovat hyvät"

Kuu­sa­mon Ko­ver­rus­jär­vi maail­man­kar­tal­le per­ho­ka­las­tuk­sen MM-ki­sois­sa – "Se on sopivan ko­koi­nen, siinä on hyvä ka­las­to, ja kul­ku­yh­tey­det ovat hyvät"

12.08.2021 15:00
Tilaajille
Jokikalastajat valmiita muuttamaan tapojaan taimenkannan vuoksi – villin kannan häviäminen voisi vähentää selvästi Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijokien vetovoimaa

Jo­ki­ka­las­ta­jat val­mii­ta muut­ta­maan ta­po­jaan tai­men­kan­nan vuoksi – villin kannan hä­viä­mi­nen voisi vä­hen­tää sel­väs­ti Ou­lan­ka-, Kitka- ja Kuu­sin­ki­jo­kien ve­to­voi­maa

16.05.2021 04:00
Tilaajille
Pääjärven syönnöstaimenista joka viides on Kuusamon Kuusingilta, jokialueella on mahdollisuuksia vielä parempaan – miten kunnostus vaikuttaa?

Pää­jär­ven syön­nös­tai­me­nis­ta joka viides on Kuu­sa­mon Kuu­sin­gil­ta, jo­ki­alueel­la on mah­dol­li­suuk­sia vielä pa­rem­paan – miten kun­nos­tus vai­kut­taa?

22.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Yli 1,3 miljoonaa katselukertaa siivittää Kitkajoki-elokuvaa – kiinaksi käännetyille Reino Rinteen aforismeille haetaan Aasiasta miljoonayleisöjä

Yli 1,3 mil­joo­naa kat­se­lu­ker­taa sii­vit­tää Kit­ka­jo­ki-elo­ku­vaa – kii­nak­si kään­ne­tyil­le Reino Rinteen afo­ris­meil­le haetaan Aa­sias­ta mil­joo­na­ylei­sö­jä

11.01.2019 16:00
Tauno Kohonen kuvaa, koska kokee olevansa sen luonnolle velkaa – "En voi kuvitella, että voisi enää taivaallisempaa olla"

Tauno Kohonen kuvaa, koska kokee ole­van­sa sen luon­nol­le velkaa – "En voi ku­vi­tel­la, että voisi enää tai­vaal­li­sem­paa olla"

16.07.2018 10:30

Lu­ki­jal­ta: Pää­jär­ven ka­las­ta­jat saavat il­mai­sek­si saa­liik­seen tai­me­nia, jotka eivät voi nousta syn­ty­mä­jo­keen­sa– miksi is­tuk­kail­ta pois­te­taan ras­vae­vä, joka mah­dol­lis­taa nousun ku­dul­le?

04.05.2018 10:00
Kolumni: Oulanka-Paanajärvi maailmanperintökohteeksi
Kolumni

Ko­lum­ni: Ou­lan­ka-Paa­na­jär­vi maail­man­pe­rin­tö­koh­teek­si

12.03.2018 16:00
Taianomaisia talviretkeilypaikkoja

Taian­omai­sia tal­vi­ret­kei­ly­paik­ko­ja

18.02.2018 12:00
Puhtaan Kitkajoen ja luonnon puolesta

Puhtaan Kit­ka­joen ja luonnon puo­les­ta

18.02.2018 05:00
Katso toimittaja Esko Rädyn upeat kuvat Kitkalta – ja lue miksi mahtijoki on hänelle elämysten kehto

Katso toi­mit­ta­ja Esko Rädyn upeat kuvat Kit­kal­ta – ja lue miksi mah­ti­jo­ki on hänelle elä­mys­ten kehto

02.12.2017 18:16

Oletko vie­rail­lut saa­me­lais­ten la­pin­ky­läs­sä Tol­vas­sa? Siellä vaa­lit­tiin Reino Rinteen pe­rin­töä vii­kon­lop­pu­na

18.07.2017 05:00
Kesäkahvilan Kuusamon Käylään avaava Leena kehuu kylän upeaa henkeä – ”Onko tämmöisiä ihmisiä oikeasti olemassa?”

Ke­sä­kah­vi­lan Kuu­sa­mon Käylään avaava Leena kehuu kylän upeaa henkeä – ”Onko täm­möi­siä ihmisiä oi­keas­ti ole­mas­sa?”

07.06.2017 10:00
Inkeri on kalastanut Kitkajoella 60 vuotta – turistit ihmettelevät tapaa, jolla nainen kiskoo taimenia ja harjuksia

Inkeri on ka­las­ta­nut Kit­ka­joel­la 60 vuotta – tu­ris­tit ih­met­te­le­vät tapaa, jolla nainen kiskoo tai­me­nia ja har­juk­sia

31.05.2017 05:00

Täl­lai­sia uusia ra­joi­tuk­sia on Kuu­sa­mon jokien ka­las­tuk­ses­sa – Käylän lai­tok­sen lak­kaut­ta­mi­nen ai­heut­ti yhden muu­tok­sen

31.05.2017 05:00
Kitkajoesta tehty elokuva palkittiin Saksassa – Kuusamon suurjoki osaksi Suomi 100 -ohjelmaa

Kit­ka­joes­ta tehty elokuva pal­kit­tiin Sak­sas­sa – Kuu­sa­mon suur­jo­ki osaksi Suomi 100 -oh­jel­maa

16.05.2017 17:36