Oletko vie­rail­lut saa­me­lais­ten la­pin­ky­läs­sä Tol­vas­sa? Siellä vaa­lit­tiin Reino Rinteen pe­rin­töä vii­kon­lop­pu­na

Kaksipäiväinen Kitka - Kitkajoki Suomi 100 luontohelmeä -juhlatapahtuma Posiolla oli Kitkan Viisaiden Mika Flöjtin mukaan menestys: mukana oli runsaasti ihmisiä keskustelemassa vesistön tilasta, uhkista ja sekä monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä.

Juhlatapahtumassa osallistuttiin Posion Muikkumarkkinoille, nähtiin Tauno Kohosen filmiesitys Kitkasta ja Kitkajoesta, retkeiltiin Riisitunturilla ja soudettiin ja mökkeiltiin Kitkan saaressa.

Reino Rinteen hengessä Reinon päivänä järjestetyssä seminaarissa todettiin, että Kitkajärven tilaa ja maisemia halutaan vaalittavan sekä Kitka ja Riisitunturi halutaan osaksi UNESCO:n elävän kulttuurin ja luonnonperinnön maailmanperintöhanketta.

Dosentti Anne Jäkäläniemi esitteli maailmanperintöhanketta Kitkan Koutajoen vesistön näkökulmasta: katsottiin, että rajat ylittävällä elävän kulttuurin ja luonnonperinnön yhdistämisellä luontoarvoihin saadaan toimiva kokonaisuus, jonka kautta alue voi saada UNESCON tittelin.

Illalla Kitkan Viisaiden retkikunta vieraili Kitkan saamelaisten lapinkylän yhdellä asumuskentällä Tolvan Taliskotakentällä Kivilahdessa ja keskusteli Kitkajärven ja Kuusamon Maaselän saamelaiskylien Lapinkylien historiasta, paikannimistä ja kulttuuriperinnöstä aina nykypäivään saakka.

Seminaarissa käsiteltiin myös kaivosasiaa. Tohtori Jari Natunen piti esitelmän Kitkan Kouervaaran kairauspaikoilta ja Kitkajoen Juomasuon louhokselta otetuista näytteistä, mitkä Natusen ja Flöjtin mukaan kertovat merkittävästä paikallisesta saastumisesta.

Kitkan Viisaat vaativatkin Kouervaaran kairausputkien tukkimista ja kairauksien kieltämistä uraanivyöhykkeellä, uraania sisältävissä malmioissa sekä ns. kaivoskieltoalueella. Tohtori Jari Natunen lisäksi esitti että Juomasuon koelouhokselle tulee tehdä peittämissuunnitelma, ja että alueen saastuminen laajemmalti estetään.

Mika Flöjt esitteli ajankohtaista varaus- ja valtaustilannetta sekä esitteli Australialaisen "Finnkallio" kaivosyhtiön valtaushakemusta Kitkajärven Naatikka-, Kouer- ja Säynäjävaaraan sekä Holtinniemelle sekä siihen tehtyä muistutusvastinetta.

– Kuusamon kaupungin tulisi rakennusjärjestyksessä määritellä uraanivyöhykkeen malmikairauksille oma kielto tai luvitusprosessi maalämpökairauksien tapaan, jollei kaivosmyönteisellä TUKESista ole tahtoa siihen, Flöjt totesi.