Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

käylä
"Sataako siellä ensi viikolla ja onko mökissä peittoja?" ­- Kysytään mökkihuolija Tuure Mustoselta, jonka palveluille on kysyntää: Vuokramökkien kysyntä kasvoi neljänneksellä viime kesään verrattuna

"Sa­taa­ko siellä ensi vii­kol­la ja onko mökissä peit­to­ja?" - Ky­sy­tään mök­ki­huo­li­ja Tuure Mus­to­sel­ta, jonka pal­ve­luil­le on ky­syn­tää: Vuok­ra­mök­kien kysyntä kasvoi nel­jän­nek­sel­lä viime kesään ver­rat­tu­na

19.09.2021 15:00
Tilaajille
Käylään avataan retkiluistelurata – Pohjois Kuusamon uusi yrittäjäyhdistys pääsi vauhtiin

Käylään avataan ret­ki­luis­te­lu­ra­ta – Pohjois Kuu­sa­mon uusi yrit­tä­jä­yh­dis­tys pääsi vauh­tiin

07.01.2019 10:00
Lukijalta: Käylän rajaseutukirkko 60 vuotta
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Käylän ra­ja­seu­tu­kirk­ko 60 vuotta

27.12.2018 12:00
Löydä itsenäisyyspäivän juhlasi Koillismaalta! – Käylässä juhlivat kaikki ikäpolvet yhdessä

Löydä it­se­näi­syys­päi­vän juhlasi Koil­lis­maal­ta! – Käy­läs­sä juh­li­vat kaikki ikä­pol­vet yhdessä

05.12.2018 05:00
Kouluruoka ei maistu Käylän oppilaille – monelle oppilaalle jää nälkä

Kou­lu­ruo­ka ei maistu Käylän op­pi­lail­le – monelle op­pi­laal­le jää nälkä

03.12.2018 18:00
Pohjois-Kuusamon yrittäjät perustavat oman yhdistyksen – alueella paljon yrittäjiä ja palveluista, joista ei tiedetä

Poh­jois-Kuu­sa­mon yrit­tä­jät pe­rus­ta­vat oman yh­dis­tyk­sen – alueel­la paljon yrit­tä­jiä ja pal­ve­luis­ta, joista ei tiedetä

30.11.2018 18:00
Kaivosyhtiö lähetti postia kaikille Käylän asukkaille – esittelee yhtiön toimintaa, mukana testituloksia Juomasuolta otetuista näytteistä

Kai­vos­yh­tiö lähetti postia kai­kil­le Käylän asuk­kail­le – esit­te­lee yhtiön toi­min­taa, mukana tes­ti­tu­lok­sia Juo­ma­suol­ta ote­tuis­ta näyt­teis­tä

29.11.2018 09:11
Kaupunki vuokraa äänestyksen jälkeen kaivosyhtiölle maata Käylästä – kolme lautakunnan jäsentä jätti eriävän mielipiteen

Kau­pun­ki vuokraa ää­nes­tyk­sen jälkeen kai­vos­yh­tiöl­le maata Käy­läs­tä – kolme lau­ta­kun­nan jäsentä jätti eriävän mie­li­pi­teen

28.09.2018 11:00

Käylä haluaa älyk­käim­mäk­si kyläksi

05.09.2018 05:00
Käylässä on koko maailman yhteinen olohuone – Pirtissä tuoksuu lohisoppa ja takassa rätisee tuli

Käy­läs­sä on koko maail­man yh­tei­nen olo­huo­ne – Pir­tis­sä tuoksuu lo­hi­sop­pa ja takassa rätisee tuli

23.08.2018 18:00
Kaivosyhtiö osti sahan Käylästä: aikoo rakentaa tutkimusaseman ja tien Juomasuolle

Kai­vos­yh­tiö osti sahan Käy­läs­tä: aikoo ra­ken­taa tut­ki­mus­ase­man ja tien Juo­ma­suol­le

15.08.2018 17:52
Minkki joutui kiipeliin kalanviljelylaitoksella – "Se oli niin pieni ja tärisi, että ei sitä kukaan voinut tappaa"

Minkki joutui kii­pe­liin ka­lan­vil­je­ly­lai­tok­sel­la – "Se oli niin pieni ja tärisi, että ei sitä kukaan voinut tappaa"

09.08.2018 13:31
Juhannustansseissa pyörähtelivät niin nuoret kuin vanhat - "Tanssitan kaikkia väsyksiin asti"

Ju­han­nus­tans­seis­sa pyö­räh­te­li­vät niin nuoret kuin vanhat - "Tans­si­tan kaikkia vä­syk­siin asti"

25.06.2018 05:00
Käylän kirkon lattia puretaan ja seinät aukaistaan – lopullista päätöstä remontista ei ole vielä tehty

Käylän kirkon lat­tia ­pu­re­taan ja seinät au­kais­taan – lo­pul­lis­ta pää­tös­tä re­mon­tis­ta ei ole vielä tehty

28.03.2018 09:00
1500 koillismaalaista haastatellaan Juomasuon ja Maaninkavaaran kaivoshankkeista

1500 koil­lis­maa­lais­ta haas­ta­tel­laan Juo­ma­suon ja Maanin­ka­vaa­ran kai­vos­hank­keis­ta

14.03.2018 17:50
Käylä haluaa olla vetovoimaisempi – EU-rahaa tulossa

Käylä haluaa olla ve­to­voi­mai­sem­pi – EU-ra­haa tulossa

02.03.2018 11:00
Kuusamon Osuuspankin jäsenistö hyväksyi yhdistymisen – Käylän asiakkaat voivat nyt käyttää Kuusamon Osuuspankkia

Kuu­sa­mon Osuus­pan­kin jä­se­nis­tö hy­väk­syi yh­dis­ty­mi­sen – Käylän asiak­kaat voivat nyt käyttää Kuu­sa­mon Osuus­pank­kia

28.02.2018 05:00

Käylä valmis luo­pu­maan omasta osuus­pan­kis­ta  – Lähes sa­ta­vuo­tias ky­lä­pank­ki su­lau­tu­mas­sa Kuu­sa­moon äänin 90-13

26.02.2018 09:00
Pankin rooli muuttui mutta tunneside pysyy

Pankin rooli muuttui mutta tun­ne­si­de pysyy

26.02.2018 09:00
Info sujui ilman närää: ”Moni ymmärtää, että iso osa meidän asiakkaistamme on muualta”

Info sujui ilman närää: ”Moni ym­mär­tää, että iso osa meidän asiak­kais­tam­me on muual­ta”

15.01.2018 05:00