Kuvagalleria: Maail­man parhaat kum­pa­re­las­ki­jat näyt­ti­vät jälleen Rukalla tai­to­jaan

Minne mennä: Free­sty­le­hiih­toa Ru­kal­la, jou­lu­lau­lu­ja ja -myy­jäi­siä – katso tästä Koil­lis­maan menot

Päätoimittajalta: Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kysely
Yli sata huoltajaa oli jotakin mieltä siitä, pitäisikö Kuusamossa taas rassata koulujen oppilaaksiottoalueiden rajoja – "Päättäjä tekee viime kädessä päätökset, mitä tapahtuu"

Yli sata huol­ta­jaa oli jotakin mieltä siitä, pi­täi­si­kö Kuu­sa­mos­sa taas rassata kou­lu­jen op­pi­laak­siot­toa­luei­den rajoja – "Päät­tä­jä tekee viime kädessä pää­tök­set, mitä ta­pah­tuu"

05.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Kyberhyökkäykset ja tietomurrot suomalaisten lähitulevaisuuden pelkojen kärjessä – myös Venäjän uhkaa pelättiin tammi-helmikuun vaihteessa tehdyssä kyselyssä

Ky­ber­hyök­käyk­set ja tie­to­mur­rot suo­ma­lais­ten lä­hi­tu­le­vai­suu­den pel­ko­jen kär­jes­sä – myös Venäjän uhkaa pe­lät­tiin tam­mi-hel­mi­kuun vaih­tees­sa teh­dys­sä ky­se­lys­sä

24.02.2022 08:30
Tilaajille
Pysyykö Taikamaa Taikamaana? – Posion kunta uusii strategiansa ja brändinsä, uudistustyötä tekee yritys, jonka vaikuttajiin kuuluu näyttelijä Peter Franzén

Pysyykö Tai­ka­maa Tai­ka­maa­na? – Posion kunta uusii stra­te­gian­sa ja brän­din­sä, uu­dis­tus­työ­tä tekee yritys, jonka vai­kut­ta­jiin kuuluu näyt­te­li­jä Peter Franzén

03.02.2022 04:00
Tilaajille
Mättääkö jokin joukkoliikenteessä asuinkunnassasi?  Vastaa, kun ely-keskus kysyy asiakkaiden tyytyväisyyttä alueen liikenteen nykytilaan ja kartoittaa kehittämistarpeita

Mät­tää­kö jokin jouk­ko­lii­ken­tees­sä asuin­kun­nas­sa­si? Vastaa, kun ely-kes­kus kysyy asiak­kai­den tyy­ty­väi­syyt­tä alueen lii­ken­teen ny­ky­ti­laan ja kar­toit­taa ke­hit­tä­mis­tar­pei­ta

09.12.2021 13:00 1
Tilaajille

Hanke kyselee työ­voi­man saa­ta­vuu­des­ta ja siihen vai­kut­ta­vis­ta te­ki­jöis­tä Koil­lis­maan työs­sä­käyn­ti­alueel­la – "Onko ole­mas­sa yleisiä vää­rin­kä­si­tyk­siä tai puut­tel­li­sia tietoja alueel­lan­ne asu­vis­ta ih­mi­sis­tä? "

30.04.2021 11:00
Tilaajille
Kysely: Kansainvälisen matkailun avaaminen jakaa Lapin kahtia – Kun kyse on omasta elannosta, matkailu saa paremmin ymmärrystä, kielteisimmin suhtautuvat itälappilaiset

Kysely: Kan­sain­vä­li­sen mat­kai­lun avaa­mi­nen jakaa Lapin kahtia – Kun kyse on omasta elan­nos­ta, mat­kai­lu saa pa­rem­min ym­mär­rys­tä, kiel­tei­sim­min suh­tau­tu­vat itä­lap­pi­lai­set

15.09.2020 08:40
Tilaajille
Nyt puhuu kansa: Karhupatsas ”varpaanpesualtaan” tilalle ja vinoparkeista ei luovuta

Nyt puhuu kansa: Kar­hu­pat­sas ”var­paan­pe­sual­taan” tilalle ja vi­no­par­keis­ta ei luovuta

22.03.2018 12:00
Vinoparkki vai pitkittäisparkki? Missä on karhupatsaan paikka? – Kerro millaisen Kitkantien sinä haluat

Vi­no­park­ki vai pit­kit­täis­park­ki? Missä on kar­hu­pat­saan paikka? – Kerro mil­lai­sen Kit­kan­tien sinä haluat

15.03.2018 15:38
1500 koillismaalaista haastatellaan Juomasuon ja Maaninkavaaran kaivoshankkeista

1500 koil­lis­maa­lais­ta haas­ta­tel­laan Juo­ma­suon ja Maanin­ka­vaa­ran kai­vos­hank­keis­ta

14.03.2018 17:50
Muikkulaatikko nettiin? Osallistu kilpailuun, voita palkinto!

Muik­ku­laa­tik­ko net­tiin? Osal­lis­tu kil­pai­luun, voita pal­kin­to!

17.11.2017 11:40
Kysely: Kaupunkilaiset haluavat leikkaustoiminnan jatkuvan – uhkana siirto Ouluun ensi vuoden alusta

Kysely: Kau­pun­ki­lai­set ha­lua­vat leik­kaus­toi­min­nan jat­ku­van – uhkana siirto Ouluun ensi vuoden alusta

18.10.2017 09:30