Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kysely: Kau­pun­ki­lai­set ha­lua­vat leik­kaus­toi­min­nan jat­ku­van – uhkana siirto Ouluun ensi vuoden alusta

Kuusamon koululaisilta on pyydetty myös kirjoituksia ja piirrustuksia tulevaisuuden Kuusamosta. Jaana Niemelä, Marika Raatikainen ja Jouko Manninen esittelevät Tommin ja Ossin piirrosta, jossa on kuvattu muun muassa hotelli, työkone, erilaisia kauppoja ja helikopteri.
Kuusamon koululaisilta on pyydetty myös kirjoituksia ja piirrustuksia tulevaisuuden Kuusamosta. Jaana Niemelä, Marika Raatikainen ja Jouko Manninen esittelevät Tommin ja Ossin piirrosta, jossa on kuvattu muun muassa hotelli, työkone, erilaisia kauppoja ja helikopteri.
Kuva: MIKKO HÄME

Kuusamolaiset haluavat, että leikkaustoiminta jatkuu paikkakunnalla. Tämä käy selvästi ilmi kuusamolaisille suunnatussa kuntalaiskyselyssä, jonka tuloksista kerrottiin tiistaina.

Vastanneista noin 90 prosenttia on täysin tai osittain sitä mieltä, että leikkausten tulee säilyä paikkakunnalla.

Tällä hetkellä uhkana on nimittäin se, että ensi vuoden alussa voimaan tulevan uuden terveydenhuoltolain mukaan leikkaustoiminta keskitetään yliopistollisiin sairaaloihin.

Kuusamolla on täällä hetkellä sopimus yksityisen toimijan kanssa, joka mahdollistaa kevyemmän luokan päiväkirurgiset toiminnat paikkakunnalla. Kaupunginjohtaja Jouko Mannisen mukaan kaupunkilaisilta tuli vahva viesti päättäjille, että toiminnan pitää jatkuu.

– Asiasta neuvotellaan ja teemme parhaamme, että päiväkirurgia säilyisi Kuusamossa. Toiminta on pelannut hyvin ja jonoja on saatu leikattua.

Kaupunkilaisille suunnattuun kuntalaiskyselyyn vastasi 627 henkilöä. Suurin osa heistä (45 prosenttia) oli 50-69 -vuotiaita ja naisia oli vastanneista lähes 60 prosenttia, kyselyä esitellyt hallinto- ja talousjohtaja Jaana Niemelä kertoi.

– Elinvoima-näkökulma -väittämästä, jossa kysyttiin Kitkantien uudistamisen tarpeellisuudesta vastaajista noin 80 prosenttia piti uudistusta hyvin tarpeellisena tai oli osittain samaa mieltä. Myös ammatilliseen koulutukseen panostamista pidettiin tärkeänä.

Kansalaisten mielestä virkistysalueita ja kuntoreittejä pidettiin hyvin hoidettuina, mutta samalla toivottiin lisää esimerkiksi maastopyöräily- ja pyöräilyreittejä.

Kysymykseen pitäisikö kaupungin ottaa lisää velkaa (kaupungilla velkaa tällä hetkellä 60 miljoonaa euroa), vastaajista yli 60 prosenttia oli sitä mieltä, että velkaa ei tulisi ottaa lisää. Mannisen mielestä kaupunkilaisten viesti tässä asiassa on selvä ja nyt joudutaan pohtimaan sitä, miten tähän asiaan reagoidaan.

Nuorisotalosta kysyttäessä toivottiin uusia toimivia tiloja sekä skeittiparkkia.

Kaupunginjohtajan mielestä kysely vahvistaa ja kannustaa työskentelemään suurissa linjauksissa kaupunkistrategian mukaisesti. Työpaikkoja tarvitaan lisää ja velkaantumisvauhdista tarvitaan keskustelua.

– Palautetta on tullut ja se otetaan tosissaan. Tosin kun joku uusia idea esitetään, kestää aikansa ennen kuin se voidaan ottaa käytäntöön. Poimimme vastauksista asioita kaupunkistrategiaan sekä vuositavoitteisiin.

Samaan aikaan kuntalaiskyselyn kanssa tehtiin henkilöstökysely, johon vastasi 290 työntekijää eli noin 25 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstöasiantuntija Marika Raatikainen arveli, että vastausprosenttiin vaikutti se, että vuoden alussa tehdyssä työhyvinvointikyselyssä oli paljon samoja kysymyksiä, mitä tässä.

– Työyhteistyöilmapiiriä pidettiin hyvänä tai erittäin hyvänä. Linja oli sama kuin tammikuussa. Muussa palautteessa haluttiin muun muassa tiukempaa otetta työpaikkakiusaamiseen ja haluttiin kentän ääntä enemmän kuuluville.

Ensi vuonna järjestetään kaupungin 150-vuotisjuhla ja sen kunniaksi toivottiin eri juhlallisuuksia, mutta pois virallisista pönötyksistä.

”Palautetta on tullut ja se otetaan tosissaan.
”Työilmapiiriä pidettiin hyvänä tai erittäin hyvänä.