Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Terveyskeskus
Mikä muuttuu soten myötä? Koillissanomat selvitti paikkakuntalaisten ja sote-henkilöstön tunnelmia: "Toiselle muutos on uhka ja toiselle mahdollisuus"

Mikä muuttuu soten myötä? Koil­lis­sa­no­mat sel­vit­ti paik­ka­kun­ta­lais­ten ja sote-hen­ki­lös­tön tun­nel­mia: "Toi­sel­le muutos on uhka ja toi­sel­le mah­dol­li­suus"

30.12.2022 08:22
Tilaajille
Tämän verran Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on kuollut ihmisiä koronaan – eniten koronaan kuolleita on ollut Oulussa, Kuusamossa ja Limingassa

Tämän verran Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa on kuollut ihmisiä ko­ro­naan – eniten ko­ro­naan kuol­lei­ta on ollut Ou­lus­sa, Kuu­sa­mos­sa ja Li­min­gas­sa

18.06.2022 18:54
Tilaajille
Kuusamolaisen Sinikan jalka kipuili, turposi ja märki polvileikkauksen jälkeen – "En ole saanut kunnollisia vastauksia enkä kipulääkitystä"

Kuu­sa­mo­lai­sen Sinikan jalka ki­pui­li, turposi ja märki pol­vi­leik­kauk­sen jälkeen – "En ole saanut kun­nol­li­sia vas­tauk­sia enkä ki­pu­lää­ki­tys­tä"

30.01.2022 17:00 2
Tilaajille
Lähikontaktit molemmista Kuusamon uusista koronaketjuista saatu kiinni – flunssatauteja on vähemmän liikkeellä nyt kuin kevättalvella, mutta tarttuiko Kuusamossa jänisrutto ihmiseen?

Lä­hi­kon­tak­tit mo­lem­mis­ta Kuu­sa­mon uusista ko­ro­na­ket­juis­ta saatu kiinni – fluns­sa­tau­te­ja on vä­hem­män liik­keel­lä nyt kuin ke­vät­tal­vel­la, mutta tart­tui­ko Kuu­sa­mos­sa jä­nis­rut­to ih­mi­seen?

23.05.2021 04:00
Tilaajille
Miksi koronatesti kutittaa toista ja vie toisen sänkyyn? Lääkäri ja sairaanhoitaja vastaavat: "Näytteenotto koetaan hyvin yksilöllisesti"

Miksi ko­ro­na­tes­ti ku­tit­taa toista ja vie toisen sän­kyyn? Lääkäri ja sai­raan­hoi­ta­ja vas­taa­vat: "Näyt­tee­not­to koetaan hyvin yk­si­löl­li­ses­ti"

12.12.2020 04:00
Tilaajille
Huollossa paljastui puutteita – Posion kunta hankkii uusia sairaalasänkyjä

Huol­los­sa pal­jas­tui puut­tei­ta – Posion kunta hankkii uusia sai­raa­la­sän­ky­jä

07.12.2020 17:30
Tilaajille
Ympärivuorokautinen päivystys jatkuu Kuusamossa – Poikkeusluvalla taas neljä vuotta eteenpäin

Ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen päi­vys­tys jatkuu Kuu­sa­mos­sa – Poik­keus­lu­val­la taas neljä vuotta eteen­päin

02.11.2020 11:33
Tilaajille
Niilo Keränen: "Sote-uudistus ei vie ympärivuorokautista päivystystä Kuusamosta"

Niilo Ke­rä­nen: "So­te-uu­dis­tus ei vie ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta päi­vys­tys­tä Kuu­sa­mos­ta"

27.08.2020 11:55
Tilaajille
Lukijalta: Laboratoriotulosten saaminen on hirveän vaivalloista: "Miksi päivystävälle hoitajalle ei ole sähköpostia?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: La­bo­ra­to­rio­tu­los­ten saa­mi­nen on hirveän vai­val­lois­ta: "Miksi päi­vys­tä­väl­le hoi­ta­jal­le ei ole säh­kö­pos­tia?"

07.07.2020 09:30
Koronan pelko paransi kansaa – eristäytymisen seurauksena ei muutakaan flunssaa ole juuri ollut

Koronan pelko paransi kansaa – eris­täy­ty­mi­sen seu­rauk­se­na ei muu­ta­kaan fluns­saa ole juuri ollut

23.05.2020 15:00
Tilaajille
Hoito tehostuu ja henkilökunta kumartaa - Kuusamokin liittyy uuteen potilastietojärjestelmään

Hoito te­hos­tuu ja hen­ki­lö­kun­ta ku­mar­taa - Kuu­sa­mo­kin liittyy uuteen po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mään

20.04.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamon päivystys torstaina uuden oven taakse – saneeratut tilat ovat avarat ja valoisat: "potilaan ympärillä on tilaa työskennellä"

Kuu­sa­mon päi­vys­tys tors­tai­na uuden oven taakse – sa­nee­ra­tut tilat ovat avarat ja va­loi­sat: "po­ti­laan ym­pä­ril­lä on tilaa työs­ken­nel­lä"

08.01.2019 13:00
Muista nesteytys – Kuusamossa hoidettu jo helteestä kärsiviä

Muista nes­tey­tys – Kuu­sa­mos­sa hoi­det­tu jo hel­tees­tä kär­si­viä

02.08.2018 16:41
Harjakatto Terveyskeskukseen syksyyn mennessä – Posion investoinnit jäävät tänä vuonna alle miljoonaan euroon

Har­ja­kat­to Ter­veys­kes­kuk­seen syksyyn men­nes­sä – Posion in­ves­toin­nit jäävät tänä vuonna alle mil­joo­naan euroon

12.06.2018 05:00
Influenssa-aallon huippu ohitettu Kuusamossa ainakin toistaiseksi – Akuuttiosastolla ollut pahimmillaan eristyksissä lähes kymmenkunta influenssapotilasta

Inf­luens­sa-aal­lon huippu ohi­tet­tu Kuu­sa­mos­sa ainakin tois­tai­sek­si – Akuut­ti­osas­tol­la ollut pa­him­mil­laan eris­tyk­sis­sä lähes kym­men­kun­ta inf­luens­sa­po­ti­las­ta

22.02.2018 05:00
"Lupsakkaa menoa" – Akuuttiosasto ei hiljene pyhinä: tällainen on sairaanhoitajan joulu töissä

"Lup­sak­kaa menoa" – Akuut­ti­osas­to ei hiljene pyhinä: täl­lai­nen on sai­raan­hoi­ta­jan joulu töissä

27.12.2017 09:00
Keskittämislaki: puolet Kuusamon leikkauksista Ouluun – "Sääli, että vahva osaaminen menee hukkaan"

Kes­kit­tä­mis­la­ki: puolet Kuu­sa­mon leik­kauk­sis­ta Ouluun – "Sääli, että vahva osaa­mi­nen menee huk­kaan"

07.12.2017 09:50
Näin uutinen otettiin vastaan: "Ei siinä ole mitään järkeä!"

Näin uutinen otet­tiin vas­taan: "Ei siinä ole mitään jär­keä!"

07.12.2017 09:50
Mieluummin muulloin kuin maanantaiaamuisin –   Labrassa voi käydä iltapäivälläkin

Mie­luum­min muul­loin kuin maa­nan­tai­aa­mui­sin –   Lab­ras­sa voi käydä il­ta­päi­väl­lä­kin

28.11.2017 09:00

22:n puhelun jonosta nettiin

28.11.2017 09:00