Lääkäripäivystys
Pääkirjoitus: Päivystyksen loppuminen osoittautui vääräksi tiedoksi, mutta elintärkeän palvelun eteen pitää lobata jatkossakin

Pää­kir­joi­tus: Päi­vys­tyk­sen lop­pu­mi­nen osoit­tau­tui vää­räk­si tie­dok­si, mutta elin­tär­keän pal­ve­lun eteen pitää lobata jat­kos­sa­kin

02.09.2020 04:30
Tilaajille
Kuusamon päivystyksellä ei uhkaa – sote-lakiesityksen ja ministeriön kalvojen välillä eroja

Kuu­sa­mon päi­vys­tyk­sel­lä ei uhkaa – so­te-la­kie­si­tyk­sen ja mi­nis­te­riön kal­vo­jen välillä eroja

30.08.2020 04:00
Tilaajille
Niilo Keränen: "Sote-uudistus ei vie ympärivuorokautista päivystystä Kuusamosta"

Niilo Ke­rä­nen: "So­te-uu­dis­tus ei vie ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta päi­vys­tys­tä Kuu­sa­mos­ta"

27.08.2020 11:55
Tilaajille