Tilaajille

Hanke kyselee työ­voi­man saa­ta­vuu­des­ta ja siihen vai­kut­ta­vis­ta te­ki­jöis­tä Koil­lis­maan työs­sä­käyn­ti­alueel­la – "Onko ole­mas­sa yleisiä vää­rin­kä­si­tyk­siä tai puut­tel­li­sia tietoja alueel­lan­ne asu­vis­ta ih­mi­sis­tä? "

Kehitysyhtiö Naturpoliksen hallinnoimassa JobBoost-hankkeessa on nyt käynnissä kysely työvoiman saatavuuteen työpaikkailmoittelun ja aluemielikuvan näkökulmasta.

Vastaajilta kysytään muun muassa, onko alueessa sellaisia piirteitä, joita ihmiset tyypillisesti eivät joko tiedä tai ymmärtävät ne väärin ja onko olemassa yleisiä väärinkäsityksiä tai puuttellisia tietoja alueella asuvista ihmisistä.