Naturpolis
Kentältä kehitystyöhön – vuosia matkailualalla asiakaspalvelussa työskennellyt Turo Murtovaara kehittää nyt Taivalkosken matkailua

Ken­täl­tä ke­hi­tys­työ­hön – vuosia mat­kai­lu­alal­la asia­kas­pal­ve­lus­sa työs­ken­nel­lyt Turo Mur­to­vaa­ra ke­hit­tää nyt Tai­val­kos­ken mat­kai­lua

16.07.2020 18:00
Tilaajille
Lähes kaksi miljoonaa työllisyyden edistämiseen – Naturpoliksen historian toiseksi suurin hanke käynnistyy: "Selvitettävää on paljon"

Lähes kaksi mil­joo­naa työl­li­syy­den edis­tä­mi­seen – Na­tur­po­lik­sen his­to­rian toi­sek­si suurin hanke käyn­nis­tyy: "Sel­vi­tet­tä­vää on paljon"

06.07.2020 04:00
Tilaajille
Vaikka yksityisyrityttäjien tukien hakemisesta on yritetty tehdä mahdollisimman helppoa, Koillismaalla niitä on haettu vähänlaisesti: "Tälläkään viikolla ei ole tullut yhtään hakemusta"

Vaikka yk­si­tyi­sy­ri­tyt­tä­jien tukien ha­ke­mi­ses­ta on yri­tet­ty tehdä mah­dol­li­sim­man help­poa, Koil­lis­maal­la niitä on haettu vä­hän­lai­ses­ti: "Täl­lä­kään vii­kol­la ei ole tullut yhtään ha­ke­mus­ta"

17.06.2020 15:00
Tilaajille
Jääkö moni pienyrittäjä kuitenkin koronatukien väliinputoajaksi? Yksinyrittäjille ja kehittämishankkeisiin löytyy tukimuotoja

Jääkö moni pien­yrit­tä­jä kui­ten­kin ko­ro­na­tu­kien vä­liin­pu­toa­jak­si? Yk­sin­yrit­tä­jil­le ja ke­hit­tä­mis­hank­kei­siin löytyy tu­ki­muo­to­ja

04.05.2020 08:00
Tilaajille
Naturpolis kartoittaa kriisirahoituksen tarvetta - yrityspalveluita saatavilla myös poikkeustilanteessa

Na­tur­po­lis kar­toit­taa krii­si­ra­hoi­tuk­sen tar­vet­ta - yri­tys­pal­ve­lui­ta saa­ta­vil­la myös poik­keus­ti­lan­tees­sa

25.03.2020 13:43