Pyöräily
Kuukausi
Suosikkitubettaja Roni Bäck polki pyörällä Helsingistä Posiolle ja istutti yli 1700 männyn taimea Käylään: "Oikeastaan jokaisena päivänä tuli vettä paitsi viimeisenä reissupäivänä"

Suo­sik­ki­tu­bet­ta­ja Roni Bäck polki pyö­räl­lä Hel­sin­gis­tä Po­siol­le ja istutti yli 1700 männyn taimea Käy­lään: "Oi­keas­taan jo­kai­se­na päivänä tuli vettä paitsi vii­mei­se­nä reis­su­päi­vä­nä"

25.06.2022 04:00
Tilaajille
Sähköt saa kaikkeen paitsi mummiskaan – Petri perusti Kuusamoon uuden pyörähuollon, jossa korjausten lisäksi asennetaan sähköavustimia melkein mihin tahansa pyörään

Sähköt saa kaik­keen paitsi mum­mis­kaan – Petri perusti Kuu­sa­moon uuden pyö­rä­huol­lon, jossa kor­jaus­ten lisäksi asen­ne­taan säh­köa­vus­ti­mia melkein mihin tahansa pyörään

09.06.2022 04:00
Tilaajille
Pyöräillen kohti tulevaa – Cyclos Kuusamon toimintaa esitellään Oivangissa

Pyö­räil­len kohti tulevaa – Cyclos Kuu­sa­mon toi­min­taa esi­tel­lään Oi­van­gis­sa

05.06.2022 16:55
Tilaajille
Jeppe Rontti vaihtoi kaukomaat Rukaan – nyt hän vuokraa pyöriä ja etsii kuvauspaikkoja Kuusamosta: JVG:n hittibiisin videolla on niistä kolme

Jeppe Rontti vaihtoi kau­ko­maat Rukaan – nyt hän vuokraa pyöriä ja etsii ku­vaus­paik­ko­ja Kuu­sa­mos­ta: JVG:n hit­ti­bii­sin vi­deol­la on niistä kolme

05.06.2022 04:00
Tilaajille
Vanhemmat

Pyö­räi­ly­vii­kol­la nos­te­taan esille tur­val­li­nen ja sujuva pyö­räi­ly

06.05.2022 17:00
Tilaajille
"Korona-aikana pyöräilyharrastus on kasvanut tajuttoman paljon" – Yhä useampi suuntaa Ounasvaaran talvipyöräilyreiteille

"Ko­ro­na-ai­ka­na pyö­räi­ly­har­ras­tus on kas­va­nut ta­jut­to­man paljon" – Yhä useampi suuntaa Ou­nas­vaa­ran tal­vi­pyö­räi­ly­rei­teil­le

09.03.2022 11:58
Tilaajille
Liikenneturva: Alle puolet pyöräilijöistä käyttää kypärää talvisin

Lii­ken­ne­tur­va: Alle puolet pyö­räi­li­jöis­tä käyttää kypärää tal­vi­sin

19.01.2022 13:18
Liikenneturva: neljännes autoilijoista ei näytä vilkkua liikenneympyrässä, pyöräilijöilläkin paljon petrattavaa

Lii­ken­ne­tur­va: nel­jän­nes au­toi­li­jois­ta ei näytä vilkkua lii­ken­neym­py­räs­sä, pyö­räi­li­jöil­lä­kin paljon pet­rat­ta­vaa

28.10.2021 15:00
"Onhan se koululaisillekin vähän haasteellinen ja vaarallisen näköinen" – posiolainen Jukka Sälelinna teki aloitteen kuntakeskuksen pääraitin jalkakäytävän parannuksesta

"Onhan se kou­lu­lai­sil­le­kin vähän haas­teel­li­nen ja vaa­ral­li­sen nä­köi­nen" – ­po­sio­lai­nen Jukka Sä­le­lin­na teki aloit­teen kun­ta­kes­kuk­sen pää­rai­tin jal­ka­käy­tä­vän pa­ran­nuk­ses­ta

20.08.2021 19:00
Tilaajille
Järjestäjää jännitti eniten sää – Osallistujat ilahtuivat Kuusamo City Triathlonista: "En usko, että tämä jää vain paikallisten tapahtumaksi"

Jär­jes­tä­jää jän­nit­ti eniten sää – Osal­lis­tu­jat ilah­tui­vat Kuusamo City Triath­lo­nis­ta: "En usko, että tämä jää vain pai­kal­lis­ten ta­pah­tu­mak­si"

14.08.2021 17:00
Tilaajille
Rukan vaativien pyöräreittien puuttumisesta kritiikkiä somessa, harrastaja kokee tulleensa harhaanjohdetuksi – matkailuyhdistys: "Hanke vasta puolivälissä, lähdimme helpoista liikkeelle"

Rukan vaa­ti­vien pyö­rä­reit­tien puut­tu­mi­ses­ta kri­tiik­kiä so­mes­sa, har­ras­ta­ja kokee tul­leen­sa har­haan­joh­de­tuk­si – ­mat­kai­luyh­dis­tys: "Hanke vasta puo­li­vä­lis­sä, läh­dim­me hel­pois­ta liik­keel­le"

12.08.2021 11:00 2
Tilaajille
Moni haluaa nyt kävellä pitkää matkaa – Reissutempaukset suuntautuvat usein Lappiin, koska se mahdollistaa pisimmät reitit

Moni haluaa nyt kävellä pitkää matkaa – Reis­su­tem­pauk­set suun­tau­tu­vat usein Lap­piin, koska se mah­dol­lis­taa pi­sim­mät reitit

30.07.2021 19:00
Tilaajille
Vain viisi sähköpyörää jäljellä  – sähköpyöräbuumi on nyt Kuusamossa kuumimmillaan

Vain viisi säh­kö­pyö­rää jäl­jel­lä  – säh­kö­pyö­rä­buu­mi on nyt Kuu­sa­mos­sa kuu­mim­mil­laan

09.06.2021 15:00
Tilaajille
Vuosselin ulkoilureitti laajenee ja siirtyy kuivemmille maille  – hiihtäjien lisäksi reitille mahtuvat talvella kävelijät ja pyöräilijät

Vuos­se­lin ul­koi­lu­reit­ti laa­je­nee ja siirtyy kui­vem­mil­le maille – hiih­tä­jien lisäksi rei­til­le mah­tu­vat tal­vel­la kä­ve­li­jät ja pyö­räi­li­jät

29.05.2021 04:00 1
Tilaajille
Poliisi valvoo pyöräilijöiden näkyvyyttä tulevina viikkoina koko Oulun poliisilaitoksen alueella: "Toivotaan, että emme tapaa valottomia polkupyöriä liikenteessä pimeän aikaan valvonnan yhteydessä"

Poliisi valvoo pyö­räi­li­jöi­den nä­ky­vyyt­tä tu­le­vi­na viik­koi­na koko Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la: "Toi­vo­taan, että emme tapaa va­lot­to­mia pol­ku­pyö­riä lii­ken­tees­sä pimeän aikaan val­von­nan yh­tey­des­sä"

28.09.2020 11:02
Tilaajille
Lapissa koettiin pyörämatkailun ennätyskesä – Levin kaikki vuokrapyörät olivat heinäkuussa miltei päivittäin käytössä

Lapissa koet­tiin pyö­rä­mat­kai­lun en­nä­tys­ke­sä – Levin kaikki vuok­ra­pyö­rät olivat hei­nä­kuus­sa miltei päi­vit­täin käy­tös­sä

17.09.2020 12:38
Tilaajille
Randonneur-pyöräilijät polkevat Helsingistä Jäämerelle – Aikaraja noin 2 000 kilometrin matkalle on kahdeksan päivää, viisi tuntia ja yksi minuutti.

Ran­don­neur-pyö­räi­li­jät pol­ke­vat Hel­sin­gis­tä Jää­me­rel­le – Ai­ka­ra­ja noin 2 000 ki­lo­met­rin mat­kal­le on kah­dek­san päivää, viisi tuntia ja yksi mi­nuut­ti.

16.09.2020 17:27
Tilaajille
Kolme grammaa per kilometri lähti, kun Pekka polkaisi 1130 kilometriä

Kolme grammaa per ki­lo­met­ri lähti, kun Pekka pol­kai­si 1130 ki­lo­met­riä

31.07.2020 19:02
Tilaajille
Vauhdilla alamäkeen – Rukalla kisataan viikonloppuna alamäkipyöräilyn Suomen mestaruuksista

Vauh­dil­la ala­mä­keen – Rukalla ki­sa­taan vii­kon­lop­pu­na ala­mä­ki­pyö­räi­lyn Suomen mes­ta­ruuk­sis­ta

31.07.2020 10:57
Tilaajille
Hiihtolatu sai siirtyä kevyen liikenteen väylän alta – Uusi väylä rakennettiin koululaisliikennettä ajatellen

Hiih­to­la­tu sai siirtyä kevyen lii­ken­teen väylän alta – Uusi väylä ra­ken­net­tiin kou­lu­lais­lii­ken­net­tä aja­tel­len

08.07.2020 04:00
Tilaajille