Pyöräily
Kolme grammaa per kilometri lähti, kun Pekka polkaisi 1130 kilometriä

Kolme grammaa per ki­lo­met­ri lähti, kun Pekka pol­kai­si 1130 ki­lo­met­riä

31.07.2020 19:02
Tilaajille
Vauhdilla alamäkeen – Rukalla kisataan viikonloppuna alamäkipyöräilyn Suomen mestaruuksista

Vauh­dil­la ala­mä­keen – Rukalla ki­sa­taan vii­kon­lop­pu­na ala­mä­ki­pyö­räi­lyn Suomen mes­ta­ruuk­sis­ta

31.07.2020 10:57
Tilaajille
Hiihtolatu sai siirtyä kevyen liikenteen väylän alta – Uusi väylä rakennettiin koululaisliikennettä ajatellen

Hiih­to­la­tu sai siirtyä kevyen lii­ken­teen väylän alta – Uusi väylä ra­ken­net­tiin kou­lu­lais­lii­ken­net­tä aja­tel­len

08.07.2020 04:00
Tilaajille
Sorapyörä on uusi musta – retkipyöräilyn mitä, missä ja minne: "Oman lähialueen paikallistuntemuskin on kasvanut tämän harrastuksen avulla ihan älyttömän paljon"

So­ra­pyö­rä on uusi musta – ret­ki­pyö­räi­lyn mitä, missä ja minne: "Oman lä­hi­alueen pai­kal­lis­tun­te­mus­kin on kas­va­nut tämän har­ras­tuk­sen avulla ihan älyt­tö­män paljon"

17.06.2020 04:00
Tilaajille
700 kilometriä ja seitsemän päivää pyörän selässä – Anton ja Onni pyöräilivät Lappeenrannasta Kuusamoon: "Markettien lähellä olevan liikenneympyrän näkeminen oli hieno hetki"

700 ki­lo­met­riä ja seit­se­män päivää pyörän selässä – Anton ja Onni pyö­räi­li­vät Lap­peen­ran­nas­ta Kuu­sa­moon: "Mar­ket­tien lähellä olevan lii­ken­ne­ym­py­rän nä­ke­mi­nen oli hieno hetki"

11.06.2020 17:00
Tilaajille
Suomea vaivaa ennenkokematon pula uusista polkupyöristä – Polkupyöräbuumi ja käytettyjen autojen kiivas menekki ovat osa samaa koronailmiötä

Suomea vaivaa en­nen­ko­ke­ma­ton pula uusista pol­ku­pyö­ris­tä – Pol­ku­pyö­rä­buu­mi ja käy­tet­ty­jen autojen kiivas menekki ovat osa samaa ko­ro­na­il­miö­tä

08.06.2020 15:34
Katso video – Ruka Bike Parkin rakentaminen lähti käyntiin Pump Trackilla: "Kaikki poljettava tai rullattava käy, oli se sitten pyörä, skuutti, skeitti tai rullaluistimet"

Katso video – Ruka Bike Parkin ra­ken­ta­mi­nen lähti käyn­tiin Pump Trac­kil­la: "Kaikki pol­jet­ta­va tai rul­lat­ta­va käy, oli se sitten pyörä, skuut­ti, skeitti tai rul­la­luis­ti­met"

14.05.2020 04:00
Tilaajille
Polkupyöräily lisääntyy hyvien kelien myötä – Liikenneyksikön johtaja komisario Pasi Rissanen kertaa väistämissääntöjä

Pol­ku­pyö­räi­ly li­sään­tyy hyvien kelien myötä – Lii­ken­ne­yk­si­kön johtaja ko­mi­sa­rio Pasi Ris­sa­nen kertaa väis­tä­mis­sään­tö­jä

21.04.2020 05:00
Suomeen perustetaan Pyörämatkailukeskus

Suomeen pe­rus­te­taan Pyö­rä­mat­kai­lu­kes­kus

17.04.2020 12:13
Tilaajille
Korhosen pirtin isäntä – 60 vuotta täyttävä Tane Siikaoja palasi muutama vuosi sitten kotitilalleen Kuusamon Kurkijärvelle ja entisöi presidentti Kekkosenkin aikanaan näkemän vanhan kotitalonsa komeaan kuntoon

Kor­ho­sen pirtin isäntä – 60 vuotta täyt­tä­vä Tane Sii­ka­oja palasi muutama vuosi sitten ko­ti­ti­lal­leen Kuu­sa­mon Kur­ki­jär­vel­le ja entisöi pre­si­dent­ti Kek­ko­sen­kin ai­ka­naan näkemän vanhan ko­ti­ta­lon­sa komeaan kuntoon

04.04.2020 07:58
Tilaajille
Läskipyörällä luontoon – Liikutko talvella pyörällä esimerkiksi työmatkan, tai harrastatko läskipyöräilyä?

Läs­ki­pyö­räl­lä luon­toon – Lii­kut­ko tal­vel­la pyö­räl­lä esi­mer­kik­si työ­mat­kan, tai har­ras­tat­ko läs­ki­pyö­räi­lyä?

28.01.2020 20:00
Pyöräilijä Törmänen leikattu – ”solari oli räjähtäny”

Pyö­räi­li­jä Tör­mä­nen lei­kat­tu – ”solari oli rä­jäh­tä­ny”

03.08.2018 13:03
Kuusamo 150 -ajo ensi viikon sunnuntaina

Kuusamo 150 -ajo ensi viikon sun­nun­tai­na

20.07.2018 18:27
Rosa Törmäsen kolumni: Lapsuuden kesissä parasta oli vapaus – ja pyöräilyleirit vaan mistä niitä huippuja tulee?
Kolumni

Rosa Tör­mä­sen ko­lum­ni: Lap­suu­den kesissä parasta oli vapaus – ja pyö­räi­ly­lei­rit vaan mistä niitä huip­pu­ja tulee?

06.06.2018 10:30
Lukijalta

Ko­lum­ni: Heti tulee runtua ja piip­paus­ta kun satut pol­ke­maan ajotien lai­das­sa – näin tör­keäs­ti au­toi­li­jat koh­te­le­vat pyö­räi­li­jää lii­ken­tees­sä

05.05.2018 10:30
Ellinoora on urheilun monitaituri – myös uusi laji ampumapyöräily sujuu

El­li­noo­ra on ur­hei­lun mo­ni­tai­tu­ri – myös uusi laji am­pu­ma­pyö­räi­ly sujuu

11.10.2017 12:00
Kolumni

Ko­lum­ni: Jos Hol­lan­nis­sa sattuu kolari, pyö­räi­li­jä on aina oi­keas­sa

02.10.2017 16:00
Hiihto nousi ykkössijalle – Tunturiajot voittanut Kusti Kittilä jäi virkavapaalle ja tähtää ensi talven olympialaisiin

Hiihto nousi yk­kös­si­jal­le – Tun­tu­ri­ajot voit­ta­nut Kusti Kittilä jäi vir­ka­va­paal­le ja tähtää ensi talven olym­pia­lai­siin

04.09.2017 14:00
Haluaisitko päästä sähköpyörällä Valkeisenvaaraan? Lauantaina kilpailijoiden reittiä voi kokeilla kuka vain Tunturiajoissa

Ha­luai­sit­ko päästä säh­kö­pyö­räl­lä Val­kei­sen­vaa­raan? Lauan­tai­na kil­pai­li­joi­den reittiä voi ko­keil­la kuka vain Tun­tu­ri­ajois­sa

02.09.2017 05:00

Cyc­lok­sen syk­sys­sä riittää oh­jel­maa

02.09.2017 05:00