Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Pyöräily
Pyöräilyn edistäminen on muutakin kuin pyöräteiden rakentamista – näihin ratkaisuihin Kuusamossa panostetaan

Pyö­räi­lyn edis­tä­mi­nen on muu­ta­kin kuin pyö­rä­tei­den ra­ken­ta­mis­ta – näihin rat­kai­sui­hin Kuu­sa­mos­sa pa­nos­te­taan

25.01.2024 04:00 3
Tilaajille
Digitaalisesti opastettu reittiverkosto syntymässä Kuusamoon – Gravel-pyöräilijöille suunnitelluista reiteistä hyötyvät samalla muutkin pyöräilijät

Di­gi­taa­li­ses­ti opas­tet­tu reit­ti­ver­kos­to syn­ty­mäs­sä Kuu­sa­moon – Gra­vel-pyö­räi­li­jöil­le suun­ni­tel­luis­ta rei­teis­tä hyö­ty­vät samalla muutkin pyö­räi­li­jät

20.01.2024 04:00 1
Tilaajille
"Syyslomalla parasta on lomailu" – koululaiset viettivät syyslomapäivää talviaktiviteettien merkeissä Rukalla

"Syys­lo­mal­la parasta on lo­mai­lu" – kou­lu­lai­set viet­ti­vät syys­lo­ma­päi­vää tal­vi­ak­ti­vi­teet­tien mer­keis­sä Rukalla

24.10.2023 17:00
Tilaajille
"On hienoa olla ennestään tunnetulla matkailualueella, joka kehittyy hurjaa vauhtia" – Sport House Ruka laajensi Kalajoelle, pyöriä vuokrataan edelleen aktiivisesti

"On hienoa olla en­nes­tään tun­ne­tul­la mat­kai­lua­lueel­la, joka ke­hit­tyy hurjaa vauh­tia" – Sport House Ruka laa­jen­si Ka­la­joel­le, pyöriä vuok­ra­taan edel­leen ak­tii­vi­ses­ti

24.08.2023 04:00
Tilaajille
Nämä 4 taitoa jokaisen maastopyöräilijän kannattaa opetella – Katso videot Mika Alangon tärpeistä

Nämä 4 taitoa jo­kai­sen maas­to­pyö­räi­li­jän kan­nat­taa ope­tel­la – Katso videot Mika Alangon tär­peis­tä

16.08.2023 17:00
Tilaajille
"Lähestulkoon kaikilla on lähipiirissä joku henkilö, joka on joskus sairastanut syöpää" – kuusamolainen Kaisa Ojala osallistui heinäkuussa Team Rynkeby -hyväntekeväisyyspyöräilyyn ja pyöräili Oulusta Pariisiin noin 1860 kilometriä

"Lä­hes­tul­koon kai­kil­la on lä­hi­pii­ris­sä joku hen­ki­lö, joka on joskus sai­ras­ta­nut syöpää" – kuu­sa­mo­lai­nen Kaisa Ojala osal­lis­tui hei­nä­kuus­sa Team Rynkeby -hy­vän­te­ke­väi­syys­pyö­räi­lyyn ja pyö­räi­li Oulusta Pa­rii­siin noin 1860 ki­lo­met­riä

03.08.2023 11:00
Tilaajille
Näin tunnistat varastetun pyörän kauppiaan: Poliisi vinkkaa 12 yksityiskohtaa, joista hälytyskellojen pitäisi soida

Näin tun­nis­tat va­ras­te­tun pyörän kaup­piaan: Poliisi vinkkaa 12 yk­si­tyis­koh­taa, joista hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi soida

05.07.2023 17:00
Tilaajille
Työsuhdepyörien suosio kasvanut myös Koillismaalla – Sähköpyörän hankkinut Aki Lehtinen: "Nyt tulee pyöräiltyä myös kauppareissut"

Työ­suh­de­pyö­rien suosio kas­va­nut myös Koil­lis­maal­la – Säh­kö­pyö­rän hank­ki­nut Aki Leh­ti­nen: "Nyt tulee pyö­räil­tyä myös kaup­pa­reis­sut"

30.05.2023 17:00 1
Tilaajille
Pohjoisessa on tuhansia sähköpyöriä, mutta mistä niille löytyy mekaanikot? Oulussa sähköpyörän huoltoa saa jonottaa viikon tai kaksi

Poh­joi­ses­sa on tu­han­sia säh­kö­pyö­riä, mutta mistä niille löytyy me­kaa­ni­kot? Oulussa säh­kö­pyö­rän huoltoa saa jo­not­taa viikon tai kaksi

09.05.2023 17:00
Tilaajille
Pekka Lintusaari aloitti pyöräilyn uudestaan outoon aikaan Rukalla ja se vei mennessään – Lajin suosio on kasvanut, mutta Koillismaalla reittejä ei ole vielä liikaa

Pekka Lin­tu­saa­ri aloitti pyö­räi­lyn uu­des­taan outoon aikaan Rukalla ja se vei men­nes­sään – Lajin suosio on kas­va­nut, mutta Koil­lis­maal­la reit­te­jä ei ole vielä liikaa

30.12.2022 16:30
Tilaajille
"Koko viikonloppu mentiin vähillä loukkaantumisilla ja se on aina hyvä asia" – Näin sujui Rukan alamäkipyöräilyn kisojen viimeinen päivä

"Koko vii­kon­lop­pu mentiin vähillä louk­kaan­tu­mi­sil­la ja se on aina hyvä asia" – Näin sujui Rukan ala­mä­ki­pyö­räi­lyn kisojen vii­mei­nen päivä

03.08.2022 19:00
Tilaajille
Valtio tukee kuntien kävelyä ja pyöräilyä edistäviä hankkeita 6,5–11 miljoonalla eurolla

Valtio tukee kuntien kävelyä ja pyö­räi­lyä edis­tä­viä hank­kei­ta 6,5–11 mil­joo­nal­la eurolla

14.07.2022 04:00
Tilaajille
Suosikkitubettaja Roni Bäck polki pyörällä Helsingistä Posiolle ja istutti yli 1700 männyn taimea Käylään: "Oikeastaan jokaisena päivänä tuli vettä paitsi viimeisenä reissupäivänä"

Suo­sik­ki­tu­bet­ta­ja Roni Bäck polki pyö­räl­lä Hel­sin­gis­tä Po­siol­le ja istutti yli 1700 männyn taimea Käy­lään: "Oi­keas­taan jo­kai­se­na päivänä tuli vettä paitsi vii­mei­se­nä reis­su­päi­vä­nä"

25.06.2022 04:00
Tilaajille
Sähköt saa kaikkeen paitsi mummiskaan – Petri perusti Kuusamoon uuden pyörähuollon, jossa korjausten lisäksi asennetaan sähköavustimia melkein mihin tahansa pyörään

Sähköt saa kaik­keen paitsi mum­mis­kaan – Petri perusti Kuu­sa­moon uuden pyö­rä­huol­lon, jossa kor­jaus­ten lisäksi asen­ne­taan säh­köa­vus­ti­mia melkein mihin tahansa pyörään

09.06.2022 04:00
Tilaajille
Pyöräillen kohti tulevaa – Cyclos Kuusamon toimintaa esitellään Oivangissa

Pyö­räil­len kohti tulevaa – Cyclos Kuu­sa­mon toi­min­taa esi­tel­lään Oi­van­gis­sa

05.06.2022 16:55
Tilaajille
Jeppe Rontti vaihtoi kaukomaat Rukaan – nyt hän vuokraa pyöriä ja etsii kuvauspaikkoja Kuusamosta: JVG:n hittibiisin videolla on niistä kolme

Jeppe Rontti vaihtoi kau­ko­maat Rukaan – nyt hän vuokraa pyöriä ja etsii ku­vaus­paik­ko­ja Kuu­sa­mos­ta: JVG:n hit­ti­bii­sin vi­deol­la on niistä kolme

05.06.2022 04:00
Tilaajille

Pyö­räi­ly­vii­kol­la nos­te­taan esille tur­val­li­nen ja sujuva pyö­räi­ly

06.05.2022 17:00
Tilaajille
"Korona-aikana pyöräilyharrastus on kasvanut tajuttoman paljon" – Yhä useampi suuntaa Ounasvaaran talvipyöräilyreiteille

"Ko­ro­na-ai­ka­na pyö­räi­ly­har­ras­tus on kas­va­nut ta­jut­to­man paljon" – Yhä useampi suuntaa Ou­nas­vaa­ran tal­vi­pyö­räi­ly­rei­teil­le

09.03.2022 11:58
Tilaajille
Liikenneturva: Alle puolet pyöräilijöistä käyttää kypärää talvisin

Lii­ken­ne­tur­va: Alle puolet pyö­räi­li­jöis­tä käyttää kypärää tal­vi­sin

19.01.2022 13:18
Liikenneturva: neljännes autoilijoista ei näytä vilkkua liikenneympyrässä, pyöräilijöilläkin paljon petrattavaa

Lii­ken­ne­tur­va: nel­jän­nes au­toi­li­jois­ta ei näytä vilkkua lii­ken­neym­py­räs­sä, pyö­räi­li­jöil­lä­kin paljon pet­rat­ta­vaa

28.10.2021 15:00