Hiihdon Suomen Cup: Lumen levitys alkaa Tai­val­vaa­ral­la – Maas­to­hiih­don Suomen Cupiin aikaa tasan kuu­kau­si

Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­miin - nyt lehti + digi 2 kk 29 €! Tilaa tästä.

maastopyöräily
Rukalla koetaan tänä viikonloppuna vauhdin hurmaa: Kitka-maastopyöräilytapahtuma leviää alamäkipyöräilyn SM-kisoista Itä-Rukalle kikkalajien ja kaksintaisteluradan pariin

Rukalla koetaan tänä vii­kon­lop­pu­na vauhdin hurmaa: Kit­ka-maas­to­pyö­räi­ly­ta­pah­tu­ma leviää ala­mä­ki­pyö­räi­lyn SM-ki­sois­ta Itä-Ru­kal­le kik­ka­la­jien ja kak­sin­tais­te­lu­ra­dan pariin

28.07.2021 19:00
Tilaajille
Taivalkosken reittihankkeelle rahoitusta – hankkeella edistetään maastopyöräily- ja vaellusmahdollisuuksia

Tai­val­kos­ken reit­ti­hank­keel­le ra­hoi­tus­ta – hank­keel­la edis­te­tään maas­to­pyö­räi­ly- ja vael­lus­mah­dol­li­suuk­sia

28.07.2021 11:00
Tilaajille
Polkujuoksusta tunnettu Nuts tuo Rukalle uuden maastopyöräilytapahtuman, jossa kilpaillaan yksin tai tiiminä 6–12 tuntia – Hupiralli-sarjassa matkan voi taittaa vaikka jopolla

Pol­ku­juok­sus­ta tun­net­tu Nuts tuo Rukalle uuden maas­to­pyö­räi­ly­ta­pah­tu­man, jossa kil­pail­laan yksin tai tiiminä 6–12 tuntia – Hu­pi­ral­li-sar­jas­sa matkan voi taittaa vaikka jopolla

15.07.2021 12:30
Tilaajille
Tätä et pysty tekemään muualla: Kitka MTB-tapahtumassa kaksintaistelut pyörillä alamäkiajossa – Ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma yhdistää kisailun, viihteen ja yhteisöllisyyden

Tätä et pysty te­ke­mään muual­la: Kitka MTB-ta­pah­tu­mas­sa kak­sin­tais­te­lut pyö­ril­lä ala­mä­ki­ajos­sa – En­sim­mäis­tä kertaa jär­jes­tet­tä­vä ta­pah­tu­ma yh­dis­tää ki­sai­lun, viih­teen ja yh­tei­söl­li­syy­den

04.06.2021 19:00
Tilaajille
Valtavaaralle ei saa enää ajaa pyörillä – Sen sijaan nyt kannattaa suunnata Pyhävaaran puolelle ihan luvallisesti: ”Ihmisethän ovat ajaneet jo pitkän aikaa Pyhän jyssäyksellä, vaikka se ei ole ollut luvallista"

Val­ta­vaa­ral­le ei saa enää ajaa pyö­ril­lä – Sen sijaan nyt kan­nat­taa suun­na­ta Py­hä­vaa­ran puo­lel­le ihan lu­val­li­ses­ti: ”Ih­mi­set­hän ovat ajaneet jo pitkän aikaa Pyhän jys­säyk­sel­lä, vaikka se ei ole ollut lu­val­lis­ta"

01.06.2021 08:20
Tilaajille
Posion ulkoilureitille myös maastopyöräilykaista – Vapaa-ajan asukkaita, matkailijoita ja kuntalaisia kannustetaan omatoimiseen ja ohjattuun liikkumiseen lähiluonnossa

Posion ul­koi­lu­rei­til­le myös maas­to­pyö­räi­ly­kais­ta – Va­paa-ajan asuk­kai­ta, mat­kai­li­joi­ta ja kun­ta­lai­sia kan­nus­te­taan oma­toi­mi­seen ja oh­jat­tuun liik­ku­mi­seen lä­hi­luon­nos­sa

14.05.2021 11:00
Tilaajille
Posiolle suunnitteilla maastopyöräilyreittejä –Hankkeessa tuotteistetaan Livojärven Hirsiniemen alueen ulkoilureittejä pyöräilylle ja selvitetään alamäkipyöräilyn mahdollisuuksia

Po­siol­le suun­nit­teil­la maas­to­pyö­räi­ly­reit­te­jä –Hank­kees­sa tuot­teis­te­taan Li­vo­jär­ven Hir­si­nie­men alueen ul­koi­lu­reit­te­jä pyö­räi­lyl­le ja sel­vi­te­tään ala­mä­ki­pyö­räi­lyn mah­dol­li­suuk­sia

27.04.2021 04:00 1
Tilaajille
Kirintövaaraan voi jatkossa hurauttaa myös maastopyörillä – Posion ulkoilureittisuunnitelmaan sisältyy pururadan yhteyteen tuleva kivituhkalla päällystetty pyöräilykaista

Ki­rin­tö­vaa­raan voi jat­kos­sa hu­raut­taa myös maas­to­pyö­ril­lä – Posion ul­koi­lu­reit­ti­suun­ni­tel­maan si­säl­tyy pu­ru­ra­dan yh­tey­teen tuleva ki­vi­tuh­kal­la pääl­lys­tet­ty pyö­räi­ly­kais­ta

28.01.2021 15:00
Tilaajille
Posion maastopyöräily-hankkeelle ei rahaa

Posion maas­to­pyö­räi­ly-hank­keel­le ei rahaa

17.09.2020 14:34
Vauhdilla alamäkeen – Rukalla kisataan viikonloppuna alamäkipyöräilyn Suomen mestaruuksista

Vauh­dil­la ala­mä­keen – Rukalla ki­sa­taan vii­kon­lop­pu­na ala­mä­ki­pyö­räi­lyn Suomen mes­ta­ruuk­sis­ta

31.07.2020 10:57
Tilaajille
Suomea vaivaa ennenkokematon pula uusista polkupyöristä – Polkupyöräbuumi ja käytettyjen autojen kiivas menekki ovat osa samaa koronailmiötä

Suomea vaivaa en­nen­ko­ke­ma­ton pula uusista pol­ku­pyö­ris­tä – Pol­ku­pyö­rä­buu­mi ja käy­tet­ty­jen autojen kiivas menekki ovat osa samaa ko­ro­na­il­miö­tä

08.06.2020 15:34
Viime syksynä Kuusamoon kunnostettiin maastopyöräilyreittejä – nyt niille toivotaan runsaasti käyttäjiä

Viime syksynä Kuu­sa­moon kun­nos­tet­tiin maas­to­pyö­räi­ly­reit­te­jä – nyt niille toi­vo­taan run­saas­ti käyt­tä­jiä

30.05.2020 15:00
Tilaajille
Posio kannattaa talvipyöräilyä Riisitunturilla – Posion kunnan lausunnon mukaan on hyvä ja kannustettava asia, että Metsähallitus seuraa toimintaympäristön muutoksia ja reagoi niihin

Posio kan­nat­taa tal­vi­pyö­räi­lyä Rii­si­tun­tu­ril­la – Posion kunnan lau­sun­non mukaan on hyvä ja kan­nus­tet­ta­va asia, että Met­sä­hal­li­tus seuraa toi­min­ta­ym­pä­ris­tön muu­tok­sia ja reagoi niihin

29.04.2020 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Katse tulevaisuuteen – koronan jälkeenkin on elämää

Toi­mit­ta­jal­ta: Katse tu­le­vai­suu­teen – koronan jäl­keen­kin on elämää

06.04.2020 04:00
Posio mukaan hankkeeseen kehittämään maastopyöräilyä – Posiolle suunnitteilla uusi noin 70 kilometriä pitkä maastopyöräilyreitti Korouoman Lapiokönkäältä Akanlahden tukinsiirtolaitokselle

Posio mukaan hank­kee­seen ke­hit­tä­mään maas­to­pyö­räi­lyä – Po­siol­le suun­nit­teil­la uusi noin 70 ki­lo­met­riä pitkä maas­to­pyö­räi­ly­reit­ti Ko­rouo­man La­pio­kön­kääl­tä Akan­lah­den tu­kin­siir­to­lai­tok­sel­le

03.04.2020 05:00
Tilaajille
Ruka-Kuusamo investoi miljoonan maastopyöräilyn kehittämiseen - Ruka Bike Parkin rakentaminen alkaa kesällä

Ru­ka-Kuu­sa­mo in­ves­toi mil­joo­nan maas­to­pyö­räi­lyn ke­hit­tä­mi­seen - Ruka Bike Parkin ra­ken­ta­mi­nen alkaa kesällä

27.02.2020 11:34
Tilaajille
Läskipyörällä luontoon – Liikutko talvella pyörällä esimerkiksi työmatkan, tai harrastatko läskipyöräilyä?

Läs­ki­pyö­räl­lä luon­toon – Lii­kut­ko tal­vel­la pyö­räl­lä esi­mer­kik­si työ­mat­kan, tai har­ras­tat­ko läs­ki­pyö­räi­lyä?

28.01.2020 20:00
Rukan Tunturiajoissa kurvataan aavistuksen helpommalle ja turvallisemmalle reitille

Rukan Tun­tu­ri­ajois­sa kur­va­taan aa­vis­tuk­sen hel­pom­mal­le ja tur­val­li­sem­mal­le rei­til­le

31.08.2018 10:30
Haluaisitko päästä sähköpyörällä Valkeisenvaaraan? Lauantaina kilpailijoiden reittiä voi kokeilla kuka vain Tunturiajoissa

Ha­luai­sit­ko päästä säh­kö­pyö­räl­lä Val­kei­sen­vaa­raan? Lauan­tai­na kil­pai­li­joi­den reittiä voi ko­keil­la kuka vain Tun­tu­ri­ajois­sa

02.09.2017 05:00

Cyc­lok­sen syk­sys­sä riittää oh­jel­maa

02.09.2017 05:00