maastopyöräily
Vauhdilla alamäkeen – Rukalla kisataan viikonloppuna alamäkipyöräilyn Suomen mestaruuksista

Vauh­dil­la ala­mä­keen – Rukalla ki­sa­taan vii­kon­lop­pu­na ala­mä­ki­pyö­räi­lyn Suomen mes­ta­ruuk­sis­ta

31.07.2020 10:57
Tilaajille
Suomea vaivaa ennenkokematon pula uusista polkupyöristä – Polkupyöräbuumi ja käytettyjen autojen kiivas menekki ovat osa samaa koronailmiötä

Suomea vaivaa en­nen­ko­ke­ma­ton pula uusista pol­ku­pyö­ris­tä – Pol­ku­pyö­rä­buu­mi ja käy­tet­ty­jen autojen kiivas menekki ovat osa samaa ko­ro­na­il­miö­tä

08.06.2020 15:34
Viime syksynä Kuusamoon kunnostettiin maastopyöräilyreittejä – nyt niille toivotaan runsaasti käyttäjiä

Viime syksynä Kuu­sa­moon kun­nos­tet­tiin maas­to­pyö­räi­ly­reit­te­jä – nyt niille toi­vo­taan run­saas­ti käyt­tä­jiä

30.05.2020 15:00
Tilaajille
Posio kannattaa talvipyöräilyä Riisitunturilla – Posion kunnan lausunnon mukaan on hyvä ja kannustettava asia, että Metsähallitus seuraa toimintaympäristön muutoksia ja reagoi niihin

Posio kan­nat­taa tal­vi­pyö­räi­lyä Rii­si­tun­tu­ril­la – Posion kunnan lau­sun­non mukaan on hyvä ja kan­nus­tet­ta­va asia, että Met­sä­hal­li­tus seuraa toi­min­ta­ym­pä­ris­tön muu­tok­sia ja reagoi niihin

29.04.2020 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Katse tulevaisuuteen – koronan jälkeenkin on elämää

Toi­mit­ta­jal­ta: Katse tu­le­vai­suu­teen – koronan jäl­keen­kin on elämää

06.04.2020 04:00
Posio mukaan hankkeeseen kehittämään maastopyöräilyä – Posiolle suunnitteilla uusi noin 70 kilometriä pitkä maastopyöräilyreitti Korouoman Lapiokönkäältä Akanlahden tukinsiirtolaitokselle

Posio mukaan hank­kee­seen ke­hit­tä­mään maas­to­pyö­räi­lyä – Po­siol­le suun­nit­teil­la uusi noin 70 ki­lo­met­riä pitkä maas­to­pyö­räi­ly­reit­ti Ko­rouo­man La­pio­kön­kääl­tä Akan­lah­den tu­kin­siir­to­lai­tok­sel­le

03.04.2020 05:00
Tilaajille
Ruka-Kuusamo investoi miljoonan maastopyöräilyn kehittämiseen - Ruka Bike Parkin rakentaminen alkaa kesällä

Ru­ka-Kuu­sa­mo in­ves­toi mil­joo­nan maas­to­pyö­räi­lyn ke­hit­tä­mi­seen - Ruka Bike Parkin ra­ken­ta­mi­nen alkaa kesällä

27.02.2020 08:18
Tilaajille
Läskipyörällä luontoon – Liikutko talvella pyörällä esimerkiksi työmatkan, tai harrastatko läskipyöräilyä?

Läs­ki­pyö­räl­lä luon­toon – Lii­kut­ko tal­vel­la pyö­räl­lä esi­mer­kik­si työ­mat­kan, tai har­ras­tat­ko läs­ki­pyö­räi­lyä?

28.01.2020 20:00
Rukan Tunturiajoissa kurvataan aavistuksen helpommalle ja turvallisemmalle reitille

Rukan Tun­tu­ri­ajois­sa kur­va­taan aa­vis­tuk­sen hel­pom­mal­le ja tur­val­li­sem­mal­le rei­til­le

31.08.2018 10:30
Haluaisitko päästä sähköpyörällä Valkeisenvaaraan? Lauantaina kilpailijoiden reittiä voi kokeilla kuka vain Tunturiajoissa

Ha­luai­sit­ko päästä säh­kö­pyö­räl­lä Val­kei­sen­vaa­raan? Lauan­tai­na kil­pai­li­joi­den reittiä voi ko­keil­la kuka vain Tun­tu­ri­ajois­sa

02.09.2017 05:00

Cyc­lok­sen syk­sys­sä riittää oh­jel­maa

02.09.2017 05:00

Kom­ment­ti: Jos soh­val­la makoilu ei kiin­nos­ta – te­ke­mis­tä niin tu­ris­teil­le kuin pai­kal­li­sil­le

13.06.2017 08:39
Uskaltaisitko hypätä köyden varassa alas mäkihyppytornista? Taivalkoski panostaa quickjumpiin, maastopyöräilyyn ja rullahiihtoon

Us­kal­tai­sit­ko hypätä köyden varassa alas mä­ki­hyp­py­tor­nis­ta? Tai­val­kos­ki pa­nos­taa quick­jum­piin, maas­to­pyö­räi­lyyn ja rul­la­hiih­toon

13.06.2017 08:38