Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

muikkulaatikko
Muikkulaatikko: Muuan mies Suomussalamelta kokeili matkailua, mutta Kuusamosta noussut taimen oli rivon keltainen ja silimät ristissä – se kaivos tyreytti turistivirran tontun kirjassa

Muik­ku­laa­tik­ko: Muuan mies Suo­mus­sa­la­mel­ta kokeili mat­kai­lua, mutta Kuu­sa­mos­ta noussut taimen oli rivon kel­tai­nen ja silimät ris­tis­sä – se kaivos ty­reyt­ti tu­ris­ti­vir­ran tontun kir­jas­sa

04.01.2019 16:06

Muik­ku­laa­tik­ko: 18169 vuotta aikaa viedä matot pesuun

14.12.2018 09:00
MUIKKUSPECIAL: "Älä tuhlaa aikaa, katso VIDEO!"

MUIK­KUS­PE­CIAL: "Älä tuhlaa aikaa, katso VIDEO!"

16.11.2018 07:30

Muik­ku­laa­tik­ko: Kun po­liit­ti­sil­la ryh­mit­ty­mil­lä tulee kinaa kes­ke­nään, niin he voi­si­vat ka­le­va­lai­seen tapaan rat­kais­ta rii­tan­sa suolla

14.09.2018 18:00

Muik­ku­laa­tik­ko: Kuu­sa­mos­sa mei­nin­ki on kuin isom­mas­sa­kin kau­pun­gis­sa: busseja lähtee jo kol­mel­ta eri ase­mal­ta

05.09.2018 18:00
Muikkulaatikko: Liekö kotiseutumuseon 'kutsumaton vieraassa' jotain samaa, kuin konstanpylkeröläisessä 'riippumaton ajattelijassa'?

Muik­ku­laa­tik­ko: Liekö ko­ti­seu­tu­mu­seon 'kut­su­ma­ton vie­raas­sa' jotain samaa, kuin kons­tan­pyl­ke­rö­läi­ses­sä 'riip­pu­ma­ton ajat­te­li­jas­sa'?

29.06.2018 12:56
Muikkulaatikko: Kiinnostuiko valtapuolue peräpallosta puoluekokouksessaan? Pelastaako se Kuusamon golfkentän?

Muik­ku­laa­tik­ko: Kiin­nos­tui­ko val­ta­puo­lue pe­rä­pal­los­ta puo­lue­ko­kouk­ses­saan? Pe­las­taa­ko se Kuu­sa­mon golf­ken­tän?

15.06.2018 16:00
Muikkulaatikko: Ettei vaan rosmot hoksaisi viikonloppuna, että kyläläiset kökkivät viikonlopun milloin milläkin kylätalolla ja pirttien ovet pitää jättää auki?

Muik­ku­laa­tik­ko: Ettei vaan rosmot hok­sai­si vii­kon­lop­pu­na, että ky­lä­läi­set kök­ki­vät vii­kon­lo­pun milloin mil­lä­kin ky­lä­ta­lol­la ja pirt­tien ovet pitää jättää auki?

08.06.2018 16:30
Muikku ehdottaa euroviisuihin uudistusta: pisteet voitaisiin jakaa heti lähetyksen aluksi, niin ei tarvitsisi valvoa niin pitkään

Muikku eh­dot­taa eu­ro­vii­sui­hin uu­dis­tus­ta: pisteet voi­tai­siin jakaa heti lä­he­tyk­sen aluksi, niin ei tar­vit­si­si valvoa niin pitkään

11.05.2018 18:00
Muikku on jo pidempään ihmetellyt, miksi sääennusteessa kerrotaan ensin etelän huono sää – nyt hyvän sään aikaan voisi aloittaa päinvastaisen tavan

Muikku on jo pi­dem­pään ih­me­tel­lyt, miksi sääen­nus­tees­sa ker­ro­taan ensin etelän huono sää – nyt hyvän sään aikaan voisi aloit­taa päin­vas­tai­sen tavan

05.05.2018 18:00
Muikkulaatikko: Toivoo hän kaupallista apua kesäkihlaamisen virheisiin, ettei vain joutuisi matoiseen liittoon, mato-ongen koukkuun, niin kuin taannoin kävi (kuvasta päätellen) eräälle Rullinkarin muikulle

Muik­ku­laa­tik­ko: Toivoo hän kau­pal­lis­ta apua ke­sä­kih­laa­mi­sen vir­hei­siin, ettei vain jou­tui­si ma­toi­seen liit­toon, ma­to-on­gen kouk­kuun, niin kuin taan­noin kävi (ku­vas­ta pää­tel­len) eräälle Rul­lin­ka­rin mui­kul­le

27.04.2018 13:20
Muikkulaatikko: Vaimosuon timangit välähtivät muikun aivopoimun romantiikkalokerossa

Muik­ku­laa­tik­ko: Vai­mo­suon ti­man­git vä­läh­ti­vät muikun ai­vo­poi­mun ro­man­tiik­ka­lo­ke­ros­sa

18.04.2018 09:35
Muikkulaatikko: Tiikö lie hukassa, kun kauppaneuvokset neuvovat ristiin kaupungin golfkentän kaupallisista visioista ja näyistä?

Muik­ku­laa­tik­ko: Tiikö lie hu­kas­sa, kun kaup­pa­neu­vok­set neu­vo­vat ristiin kau­pun­gin golf­ken­tän kau­pal­li­sis­ta vi­siois­ta ja näyis­tä?

13.04.2018 16:10
Muikkulaatikko: Muikku kuulostelee, kun ihmislapset touhuavat pilkkikansainvaellusta jään päälle

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku kuu­los­te­lee, kun ih­mis­lap­set tou­hua­vat pilk­ki­kan­sain­vael­lus­ta jään päälle

06.04.2018 12:22
Muikku: "Ohjelmassa oli näkövammaisten ammuntaa, mikä säikytti lehmäin ääntelyyn tottuneen muikun – pitäähän kala monokkelia molemmissa silmissään"

Muikku: "Oh­jel­mas­sa oli nä­kö­vam­mais­ten am­mun­taa, mikä säi­kyt­ti lehmäin ään­te­lyyn tot­tu­neen muikun – pi­tää­hän kala mo­nok­ke­lia mo­lem­mis­sa sil­mis­sään"

30.03.2018 11:00
Muikku: Nyt se ui Femalediivit ja Bikinin atollit, jotka räjäytti ärsytetyt uraanit ja sitten se pinosi autot poikkiparkkiin Kitkantien reunoille

Muikku: Nyt se ui Fe­ma­le­dii­vit ja Bikinin atol­lit, jotka rä­jäyt­ti är­sy­te­tyt uraanit ja sitten se pinosi autot poik­ki­park­kiin Kit­kan­tien reu­noil­le

23.03.2018 11:00
Muikkulaatikko: hoksasipa muikku kirkonpolttajan nimen ja nimesipä se vaalinkin uudelleen arkkipiiskan vaaliksi

Muik­ku­laa­tik­ko: hok­sa­si­pa muikku kir­kon­polt­ta­jan nimen ja ni­me­si­pä se vaa­lin­kin uu­del­leen ark­ki­piis­kan vaa­lik­si

02.03.2018 12:22
Muikkulaatikko: Kitkantielle kahdenkymmenen metrin parkki

Muik­ku­laa­tik­ko: Kit­kan­tiel­le kah­den­kym­me­nen metrin parkki

23.02.2018 18:00

Muik­ku­laa­tik­ko: Epä­nor­maa­li­mäen hyppy ja 110 ki­lois­ten aidat olym­pia­la­jeik­si?

09.02.2018 15:30
Muikkulaatikko: Jos Kyllönen tulisi kuulolle apsin aamuparlamenttiin, niin vieläkö olisi sitä mieltä, että kyllä kansa tietää?

Muik­ku­laa­tik­ko: Jos Kyl­lö­nen tulisi kuu­lol­le apsin aa­mu­par­la­ment­tiin, niin vieläkö olisi sitä mieltä, että kyllä kansa tietää?

20.01.2018 16:00